สมัครเล่นสล็อต สล็อตออนไลน์มือถือ เล่นสล็อตเว็บไหนดี แอพสล็อต

สมัครเล่นสล็อต สมัครเกมส์สล็อต เว็บเดิมพันสล็อต เกมส์สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์มือถือ เล่นสล็อตผ่านเว็บ เว็บแทงสล็อต สมัครสมาชิกสล็อต สมัครเว็บสล็อต เล่นสล็อตออนไลน์ สมัครเว็บ Slot สมัครเว็บพนันสล็อต เว็บแทงสล็อต เล่นสล็อต เว็บปั่นสล็อต แอพเกมสล็อต ทดลองเล่นสล็อต สล็อตปอยเปต สล็อตออนไลน์มือถือ เล่นสล็อตเว็บไหนดี แอพสล็อต หางโจว ประเทศจีน 16 พ.ย. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Sky-mobi Limited (“Sky-mobi” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq:MOBI) แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือและผู้เผยแพร่เกม
ในประเทศจีนประกาศในวันนี้ว่า การควบรวมกิจการที่พิจารณาโดยข้อตกลงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และแผนการควบรวมกิจการลงวันที่ 22 สิงหาคม 2016 (“ข้อตกลงในการควบรวมกิจการ”) ระหว่างบริษัท Amber Shining Investment Limited (“Parent”) และ Power Rich Limited ผลจากการควบรวมกิจการ บริษัทเลิกเป็นบริษัทมหาชนและกลายเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทแม่ถือหุ้นทั้งหมด

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการควบรวมกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ 0.0005 ต่อหุ้น (แต่ละหุ้นเรียกว่า “หุ้น” และเรียกรวมกันว่า “ หุ้น”) ที่ออกและคงค้างในทันทีก่อนเวลาที่การควบรวมกิจการจะมีผลจะถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับ 0.275 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นเป็นเงินสดโดยไม่มีดอกเบี้ยและสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง และหุ้นของผู้รับฝากของชาวอเมริกันแต่ละหุ้นของ บริษัท (“โฆษณา” และเรียกรวมกันว่า

“โฆษณา”) ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นแปดหุ้น ถูกยกเลิกเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่จะได้รับ 2.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อโฆษณา (หัก 0.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อค่าธรรมเนียมการยกเลิกโฆษณา) เป็นเงินสดโดยไม่มีดอกเบี้ยและสุทธิจาก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ยกเว้น (ก) หุ้นที่ถือโดยนายไมเคิล เถา ซองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Xplane Ltd., Mobi Joy Limited, บริษัทหรือบริษัทในเครือ (รวมถึงหุ้นดังกล่าวที่เป็นตัวแทนของ ADS) ทันทีก่อนการควบรวมกิจการจะมีผลบังคับ ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่โดยไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนหรือการ

จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และ (b) หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิ์ในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของกฎหมาย บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมน (” หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมนXplane Ltd., Mobi Joy Limited, บริษัทหรือบริษัทในเครือ (รวมถึงหุ้นดังกล่าวที่แสดงโดย ADS) ทันทีก่อนการควบรวมกิจการที่มีผลบังคับ ซึ่งถูก

ยกเลิกและหยุดอยู่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ (b) หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่ได้เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิ์ในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของกฎหมาย บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและ หยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของมาตรา 238 ของกฎหมาย บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมนXplane Ltd., Mobi Joy Limited, บริษัทหรือบริษัทในเครือ (รวมถึงหุ้นดังกล่าวที่แสดงโดย ADS) ทันทีก่อน

การควบรวมกิจการที่มีผลบังคับ ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ต่อสิ่งตอบแทนหรือการแจกจ่ายดังกล่าว และ (b) หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่ถอนหรือสูญเสียสิทธิ์ในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของกฎหมาย บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและ หยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของมาตรา 238 ของกฎหมาย บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมนบริษัทหรือบริษัทในเครือ (รวมถึงหุ้นดังกล่าว

ที่ ADS เป็นตัวแทน) ทันทีก่อนการควบรวมกิจการที่มีผลบังคับ ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิ์ในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิ เพื่อรับชำระมูลค่ายุติธรรมของหุ้นผู้คัดค้านดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 238 แห่งกฎหมายบริษัทแห่งหมู่เกาะเคย์แมนบริษัทหรือบริษัทในเครือ (รวมถึงหุ้นดังกล่าวที่ ADS เป็นตัวแทน) ทันทีก่อนเวลาที่การควบรวมกิจการมีผลบังคับ

ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิ์ในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิ เพื่อรับชำระมูลค่ายุติธรรมของหุ้นผู้คัดค้านดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 238 แห่งกฎหมายบริษัทแห่งหมู่เกาะเคย์แมนที่ถูกยกเลิกและสิ้นไปโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการควบรวมกิจการ และ (ข) หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่ได้เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิในการคัดค้าน

จากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของบริษัท กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมนที่ถูกยกเลิกและสิ้นไปโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการควบรวมกิจการ และ (ข) หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิอย่างถูกต้องและไม่ได้เพิกถอนหรือสูญเสียสิทธิในการคัดค้านจากการควบรวมกิจการตามมาตรา 238 ของบริษัท กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (“หุ้นที่ไม่

เห็นด้วย”) ซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัท ของ

หมู่เกาะเคย์แมนซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิในการรับชำระมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมนซึ่งถูกยกเลิกและหยุดอยู่เพื่อแลกกับสิทธิในการรับชำระมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 238 ของกฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมน

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนซึ่งมีสิทธิได้รับการพิจารณาในการควบรวมกิจการจะได้รับจดหมายแจ้งการโอนและคำแนะนำในการมอบใบหุ้นเพื่อแลกกับการพิจารณาการควบรวมกิจการ และควรรอรับ

หนังสือโอนก่อนที่จะมอบใบหุ้น สำหรับผู้ถือ ADS ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในการควบรวมกิจการ การจ่ายเงินค่าพิจารณาการควบรวมกิจการจะจ่ายให้กับผู้ถือ ADS โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ Citibank, NA ซึ่งเป็นผู้รับฝาก ADS ของบริษัทได้รับการพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ขอให้การซื้อขาย ADS ของตนบน NASDAQ Global Market (“NASDAQ”) ถูกระงับโดยเริ่มตั้งแต่ปิดทำการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2016 (ตามเวลานิวยอร์กซิตี้) บริษัทขอให้ NASDAQ ยื่นแบบฟอร์ม 25 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต. “) เพื่อแจ้งให้สำนักงาน

ก.ล.ต. ทราบเกี่ยวกับการเพิกถอน ADS ของตนใน NASDAQ และการยกเลิกการลงทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท การยกเลิกการลงทะเบียนจะมีผล 90 วันหลังจากยื่นแบบฟอร์ม

25 หรือระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนด บริษัทตั้งใจที่จะยุติภาระหน้าที่ในการรายงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยการยื่นแบบฟอร์ม 15 ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภาระหน้าที่ของบริษัทในการยื่นรายงานและแบบฟอร์มบางอย่างต่อ SEC รวมถึงแบบฟอร์ม 20-F และแบบฟอร์ม 6-K

Sky-mobi Limited เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือและผู้เผยแพร่เกมในประเทศจีน บริษัททำงานร่วมกับบริษัทโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตั้ง Maopao App Store และแอปพลิเคชัน

Maopao อื่นๆ ล่วงหน้าบนโทรศัพท์มือถือ และกับผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อจัดหาแอปพลิเคชันและชื่อเนื้อหาให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ Maopao App Store สามารถเรียกดู ดาวน์โหลด และเพลิดเพลินกับแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาต่าง ๆ เช่น เกมเล่นคนเดียว เพลงมือถือ และหนังสือบนโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ที่มีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน บริษัทยังเผยแพร่ชื่อ

เกมในประเทศและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม Maopao App Store และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ชุมชนเครือข่ายโซเชียลบนมือถือของบริษัทในประเทศจีนคือชุมชน Maopao นำเสนอ

เกมโซเชียลบนมือถือตลอดจนแอปพลิเคชันและเนื้อหาที่มีฟังก์ชันเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน บริษัทตั้งอยู่ในหางโจว ประเทศจีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:www.sky-mobi.com .

การประกาศนี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้เงื่อนไขเช่น “อาจ” “จะ” “เชื่อว่า ,” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “วางแผน” “ดำเนินต่อไป” หรือสำนวนอื่นๆ ที่

คล้ายคลึงกัน แง่ลบของคำศัพท์เหล่านี้ หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ ข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมของบริษท

TORONTO, ON –(Marketwired – 16 พฤศจิกายน 2016) – Gaming Nation Inc. (” Corporation ” หรือ ” Gaming Nation “) (ทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์:พัดลม) มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการขายทรัพย์สินบางส่วนของ Fantasy Feud ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้กับ Fantasy Aces Daily Fantasy Sports Corp. (” Fantasy Aces “)

(ทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์:FAS) (OTCQB:FASDF). Fantasy Aces ซื้อผู้เข้าร่วมกีฬาแฟนตาซีรายวันที่ใช้งานอยู่ในฐานข้อมูลของ Fantasy Feud Inc. ในราคาซื้อ 454,250 ดอลล่าร์สหรัฐ (” การได้มา “) Fantasy Aces จ่ายเงินสดให้บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนที่เหลือของราคาซื้อจะชำระผ่านหุ้นสามัญของ Fantasy Aces (” หุ้นสามัญ “) จำนวน 6,132,143 หุ้น ในราคา 0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ การเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการจะขึ้นอยู่กับการยอมรับ TSX Venture Exchange (” TSVX “) ขั้นสุดท้าย

อันเป็นผลมาจากการซื้อกิจการ Gaming Nation เป็นเจ้าของหุ้นสามัญทั้งหมด 6,132,143 หุ้น คิดเป็นประมาณ 12.7% ของหลักทรัพย์ที่ออกและคงค้างของ Fantasy Aces แบบไม่เจือจาง และปัจจุบันเป็นบุคคลภายในของ Fantasy Aces หุ้นสามัญได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และบริษัทอาจเพิ่มหรือลดความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตลาดหรือเงื่อนไขอื่นๆ สำเนาของ Early Warning Report สามารถพบได้ในโปรไฟล์ SEDAR ของ Fantasy Aces ที่www.SEDAR.com

Gaming Nation Inc. (ทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์:พัดลม) ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและข้อมูลแก่อุตสาหกรรมกีฬาและบันเทิง แพลตฟอร์มของบริษัทประกอบด้วย 5050 Central ระบบจับฉลากอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ และเว็บไซต์ข้อมูลกีฬา Fantasy Guru, FantasyGuruElite และ Pick Nation สำนักงานใหญ่ของ Gaming Nation ตั้งอยู่ที่ 400 – 50 Minthorn Blvd., Thornhill ON L3T 7X8.

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ข้อมูลบางอย่างที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความหรือข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า (“ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งบางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gaming Nation Inc. รวมถึงผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป สภาวะอุตสาหกรรม ความผันผวน

ของสกุลเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน การแข่งขันจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ผู้เข้าร่วม ความผันผวนของตลาดหุ้น และความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนที่เพียงพอจากแหล่งภายในและภายนอก แม้ว่า Gaming Nation Inc. เชื่อว่าการคาดการณ์ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและสมมติฐานที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ปัจจัยและข้อสันนิษฐานเหล่านั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ คาดการณ์ หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงเตือนผู้อ่านอย่าวางใจในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถให้การรับรองเกี่ยวกับผลลัพธ์ ระดับของกิจกรรม หรือความ

สำเร็จในอนาคตได้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐานที่มีนัยสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการกล่าวถึงในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเราที่ ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ คาดการณ์ หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงเตือนผู้อ่านอย่าวางใจในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ ระดับของกิจกรรม หรือ

ความสำเร็จในอนาคตได้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐานที่มีนัยสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการกล่าวถึงในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเราที่ ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ คาดการณ์ หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงเตือนผู้อ่านอย่าวางใจในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ ระดับของ

กิจกรรม หรือความสำเร็จในอนาคตได้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐานที่มีนัยสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการกล่าวถึงในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเราที่ ระดับของกิจกรรมหรือความสำเร็จ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐานที่มีนัยสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการกล่าวถึงในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเราที่ ระดับของกิจกรรมหรือความสำเร็จ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐานที่มีนัยสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการกล่าวถึงใน

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเราที่ สมัครเล่นสล็อต นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในเอกสารนี้จัด

ทำขึ้น ณ วันที่ของเอกสารนี้ และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ Gaming Nation Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการอัปเดตต่อสาธารณะหรือแก้ไขใด ๆ ที่รวมไปข้างหน้า- ข้อความที่มีลักษณะเป็นข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในเอกสารนี้มีคุณสมบัติโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้

Tern Plc (AIM:TERN) บริษัทที่อ้างอิงโดย AIM ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และ Internet of Things (“IoT”) ประกาศการปรับปรุงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงบอร์ด วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงนี้คือเพื่อให้สรุปความคืบหน้าของบริษัทในปัจจุบัน โครงสร้างองค์กรใหม่และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

Tern ก่อตั้งขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเพื่อสร้างบริษัทการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนใน AIM ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและเร่งประสิทธิภาพของบริษัทที่ลงทุนได้ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนหลักสองแห่ง ได้แก่ Device Authority Ltd และ flexiOPS Ltd.

การลงทุนหลักของบริษัทคือสัดส่วนการถือหุ้น 56.9% ในทุนการลงคะแนนเสียงของDevice Authority Ltd สัดส่วนการถือหุ้นนี้ประกอบด้วยการถือหุ้นในหุ้นสามัญ A 60.7% และหุ้นบุริมสิทธิ A 50.6%

Device Authority มอบการรักษาความปลอดภัยแบบ end-to-end สำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IoT จนถึงปัจจุบัน Tern ได้ลงทุนไป 4.3 ล้านปอนด์ในธุรกิจนี้ รวมถึง 2 ล้านปอนด์ในการระดมทุนรอบสุดท้ายที่ Alsop Louie Partners และนักลงทุนที่มีคุณสมบัติอื่นๆ เข้าร่วมด้วย ตามรอบการระดมทุนครั้งสุดท้ายและใช้อัตราการแปลง 1 ดอลลาร์ : 1.25 ปอนด์

มูลค่าองค์กรของ Device Authority คำนวณที่ 18.4 ล้านปอนด์ Alsop Louie Partners เป็นบริษัทร่วมทุนด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในนักลงทุนรายแรกใน Twitch ซึ่งเป็นไซต์สตรีมเกมที่ขายให้กับ Amazon ในราคา 970 ล้านดอลลาร์ในปี 2014

Device Authority ได้รับการเสนอชื่อโดย CIO Review ให้เป็นหนึ่งใน ’50 ผู้ให้บริการ IoT ที่มีแนวโน้มมากที่สุด’ ในปี 2015 และนับแต่นั้นมาได้รับรางวัลสถานะ ‘Cool Vendor’

จาก Gartner และได้รับการขนานนามว่า ‘UK’s Most Innovative Small Cyber ​​Security Company’ โดยโปรแกรม Cyber ​​Connect ของ techUK และ กรมวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา.

การลงทุนหลักอื่นๆ ของบริษัทคือการถือหุ้น 100% ในflexiOPS Ltd. flexiOPS มีทีมบริหารโครงการที่มีประสบการณ์และทีมพัฒนาที่ทำงานในโครงการต่างๆ รวมถึง Horizon 2020 ซึ่งเป็นโครงการ EU Framework สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของยุโรป ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

คณะกรรมการเชื่อว่ามีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญภายใน flexiOPS เพื่อเร่งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของบริษัทพอร์ตโฟลิโออื่นๆ ของ Ternนอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทซอฟต์แวร์สองแห่ง ได้แก่ Push Technologies และ Seal Software

จนถึงปัจจุบัน Tern ได้ตระหนักถึงการลงทุนหนึ่งรายการซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 คอนแชร์โต้ ซึ่งเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์การจัดการมัลติคลาวด์ ถูกขายให้กับ Ingram Micro Inc. เป็นมูลค่ารวม 500,000 ดอลลาร์ โดยต้องชำระ 425,000 ดอลลาร์ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยเงิน 75,000 ดอลลาร์ ณ สิ้นปี 12 เดือน Tern ซื้อคอนแชร์โต้ควบคู่ไปกับ Flexiant Research (ปัจจุบันคือ flexiOPS) ในเดือนมิถุนายน 2559 ด้วยเงินสดรวม 75,000 ปอนด์

องค์ประกอบของคณะกรรมการในเดือนกันยายน 2559 Al Sisto ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tern ในบทบาทนี้ อัลจะเป็นผู้นำของ Tern และดูแลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของRSA Data Security Al มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงบริษัทรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการขาย ในฐานะประธาน ประธาน และซีอีโอของ Phoenix Technologies อัลดูแลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและช่วยให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์ BIOS

ผู้ก่อตั้ง Angus Forrest ดำรงตำแหน่งประธานและจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Angus จะมุ่งเน้นไปที่การจัดโครงสร้างการลงทุนใหม่และภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลของ

บริษัท บริษัทได้เริ่มค้นหาประธานที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ที่สำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมต่อไป ในระหว่างนี้ Al Sisto จะกลายเป็นรักษาการประธานกรรมการBruce Leith กรรมการผู้ก่อตั้ง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท บรูซจะมุ่งเน้นไปที่การระบุ พัฒนา และปลูกฝังบริษัทที่ตรงตามเกณฑ์การลงทุนของ Tern

Sarah Payne จะยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการของ Tern นอกจากนี้ เธอยังจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทที่ได้รับการลงทุนของเราเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดการงบประมาณของตนเองAlan Howarth กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะยังคงทำหน้าที่ปัจจุบันของเขาต่อไป

กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทยังคงเป็นกลยุทธ์ในการระบุและได้มาซึ่งทรัพย์สินทางเทคโนโลยีที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าผ่านประสบการณ์เชิงพาณิชย์และเทคนิคของฝ่ายบริหาร ความเชี่ยวชาญ และการติดต่อ Tern มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับการถือครองและส่งมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นในที่สุดโดย:

มีอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และตามข้อมูลของ EY จำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 พันล้านเครื่องภายในปี 2020 อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยด้วยตัวเลขเหล่านี้ด้วยวิธีเครือข่ายแบบเดิมในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Device Authority และอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในวงกว้าง

รายงานประจำเดือนธันวาคม 2015 โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2018 ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT มากกว่า 50% จะไม่สามารถจัดการกับภัยคุกคามการรับรองความถูกต้องขั้นพื้นฐานได้ และภายในปี 2020 มากกว่า 25% ของการโจมตีที่บันทึกไว้ในองค์กรจะเกี่ยวข้องกับ IoT นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าในปี 2020 50% ของการใช้จ่ายด้านความปลอดภัย IoT จะเป็นการจัดเตรียม การค้นพบ การตรวจสอบสิทธิ์ และการปกป้องข้อมูล พื้นที่ที่ Device Authority มีความได้เปรียบของผู้เสนอญัตติเป็นอันดับแรก

คณะกรรมการเชื่อว่าการเพิ่มความตระหนักในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และระบบ IoT ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของความล้มเหลวของระบบ โอกาสในการสูญเสียชีวิตมนุษย์ และผลจากกฎระเบียบและกฎหมายที่มากขึ้นจะผลักดันความต้องการระบบความปลอดภัยของข้อมูล

เกี่ยวกับ Device Authority: Device Authority นำเสนอโซลูชันที่เรียบง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อจัดการกับความท้าทายในการรักษาความปลอดภัย Internet of Things (IoT) เราช่วยลูกค้าของเราลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบ end-to-end ภายใน IoT และส่งมอบประสิทธิภาพในวงกว้างผ่านระบบอัตโนมัติด้าน

ความปลอดภัย แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย IoT ของ Device Authority สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ผ่านการจัดเตรียมอุปกรณ์อัตโนมัติ การจัดการข้อมูลประจำตัว การอัปเดตที่ปลอดภัย และการเข้ารหัสข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย

Tern Plc เข้าซื้อกิจการและลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้น และฐานลูกค้า กลยุทธ์การลงทุนมุ่งเน้นไปที่การมีบทบาทอย่างแข็งขันในบริษัทที่ได้รับการลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ เร่งการเติบโต ขยายธุรกิจไปทั่วโลก และระบุโอกาสในการลาออก

ARLINGTON, Va., Nov. 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — จากการต้มไก่งวงจนเกินพอดีไปจนถึงแขกรับเชิญที่เมาเกิน และจากการติดอยู่ที่โต๊ะของเด็กๆ จนถึงคนที่เปิดเผยความลับของครอบครัว ปรากฎว่าประสบการณ์วันหยุดในอเมริกาคือ ไม่ว่าคุณจะเช่าหรือเป็นเจ้าของ หรือไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในบ้านที่ผลิตขึ้นเอง บ้านที่สร้างบนเว็บไซต์หรืออพาร์ตเมนต์

นั่นคือสิ่งสำคัญในการสำรวจ”All The Same Under One Roof” ที่จัดทำ โดยสถาบันการเคหะที่ผลิตและบริษัทวิจัยตลาดต่างประเทศ YouGov

“สิ่งที่เราพบคือเมื่อครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อสัมผัสประสบการณ์วันหยุดในอเมริกา ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ผลิตขึ้นเองจะมีความสุข กังวล และจดจำเหมือนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียมที่สร้างในพื้นที่” Richard Jennison ประธานและ CEO ของ MHI กล่าว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามประเภทของบ้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่

เจนนิสันกล่าวเสริมว่า “เราพบความแตกต่างที่น่าขบขันและมีประโยชน์มากในกลุ่มอายุ ภูมิภาคของประเทศ และผู้กำหนดกรอบอื่นๆ ซึ่งบางส่วนสามารถใช้เพื่อช่วยวางแผนตามนั้นและทำให้ประสบการณ์วันหยุดสำหรับทุกคนราบรื่น”

ไม่แปลกใจเลยสำหรับ MHI ที่ประสบการณ์ในวันหยุดจะคล้ายกันมาก “ผลการวิจัยสะท้อนถึงตำแหน่งที่ MHI เป็นผู้นำ — ถึงเวลาแล้วที่จะกำจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบ้านที่สร้างโดยโรงงานและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเหล่านี้” เจนนิสันกล่าวเสริม “บ้านที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันมีการก่อสร้างและการปรับแต่งคุณภาพสูง และอาจมีราคาต่ำกว่าบ้านที่สร้างโดยไซต์ทั่วไปถึง 35 ดอลลาร์ต่อตารางฟุต”

สามในห้าของผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบถึงความกลัวเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึง ในบรรดาสิ่งที่แสดงความกลัว ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดสามอันดับแรกของพวกเขาคือจะมีการหารือเรื่องการเมืองระหว่างทานอาหารเย็น (27%) พวกเขาจะติดอยู่กับการจราจร (15%) และทีมโปรดของพวกเขาจะแพ้ในเกม (13%)

นอกจากนี้ สำหรับวันขอบคุณพระเจ้า 28% ยอมรับว่างีบหลับหลังอาหารค่ำ 17% ชมเชยพ่อครัวเมื่อไม่ชอบอาหาร และ 13% พูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ควรกิน

“เราสามารถคาดเดาเหตุผลของการค้นพบนี้ และขุดค้นและค้นหาข้อเท็จจริงที่น่าสนใจทุกประเภท แต่สิ่งที่เราพบว่าสำคัญที่สุดคือสายสัมพันธ์ที่ผูกมัดครอบครัวชาวอเมริกันและประสบการณ์วันหยุดของชาวอเมริกันจะหลอมรวมเราเข้าด้วยกันโดยไม่คำนึงถึงบ้านประเภทใด เราอาศัยอยู่ในระดับรายได้และการศึกษา” เจนนิสันกล่าว “คนอเมริกันเหมือนกันหมดภายใต้หลังคาเดียวกัน”

แบบสำรวจพบความแตกต่างที่สนุกสนาน และมีแนวโน้มว่าจะลดลงตามอายุ การศึกษา รายได้ และภูมิศาสตร์ ไม่ว่าปัญหาจะเป็นเรื่องงีบหลับหรือกังวลว่าจะไม่มีไวน์เพียงพอที่โต๊ะ

ตัวเลขทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น มาจาก YouGov Plc. ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือผู้ใหญ่ 2,227 คน ดำเนินการภาคสนามระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 การสำรวจดำเนินการทางออนไลน์ ตัวเลขดังกล่าวได้รับการชั่งน้ำหนักและเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทุกคน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

MHI เป็นองค์กรการค้าระดับชาติเพียงองค์กรเดียวที่เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการเคหะที่สร้างโดยโรงงาน สมาชิก MHI ได้แก่ ผู้สร้างบ้าน ผู้ให้กู้ ผู้ค้าปลีกบ้าน เจ้าของชุมชนและผู้จัดการ ซัพพลายเออร์ และองค์กรของรัฐในเครือ 50 แห่ง เยี่ยมชมเราได้ที่ Twitter @MHIUpdate และFacebook

MAHWAH, NJ, Nov. 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Radware ® (NASDAQ:RDWR) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และโซลูชันการจัดส่งแอปพลิเคชัน ซึ่งรับประกันระดับบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันในศูนย์ข้อมูลเสมือน คลาวด์ และซอฟต์แวร์ที่กำหนด ประกาศว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Tencent

Holdings Ltd. (OTC:TCEHY) เพื่อนำเสนอโซลูชันการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์สำหรับบริการแอปพลิเคชัน Tencent Cloud ในประเทศจีน ตลาดบริการไพรเวทคลาวด์ และการป้องกัน DDoS สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

Tencent Cloud เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะชั้นนำในประเทศจีน โดยนำเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ฐานข้อมูลบนคลาวด์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ CDN รวมถึงโซลูชันสำหรับเกม วิดีโอ และแอปพลิเคชันมือถือ

ด้วยภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลกที่ท้าทายยิ่งขึ้น Tencent Cloud ได้ตัดสินใจทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Radware เพื่อกระชับการป้องกันความปลอดภัยของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก Tencent จะเสนอการป้องกันความปลอดภัยบนคลาวด์ของ Radware ให้กับลูกค้าชาวจีนเป็นบริการเพิ่มเติม

Radware ผู้ให้บริการโซลูชันความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก นำเสนอเครือข่ายความปลอดภัยบนคลาวด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อมอบการป้องกันแบบเรียลไทม์ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ DDoS และภัยคุกคามความปลอดภัยบนเว็บที่ซับซ้อนที่สุด ขยายขีดความสามารถในการบรรเทาผลกระทบมากกว่า 2TB ด้วยศูนย์การขัดถูเฉพาะเพื่อมอบโซลูชันการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ครอบคลุมโดยแยกการรับส่งข้อมูลการโจมตีแบบ Clean และ DDoS นอกจากนี้ ทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน (ERT) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Radware สามารถให้บริการที่มี

การจัดการอย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง บริการบรรเทาผลกระทบที่ครอบคลุม และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการโจมตีที่เกิดขึ้นใหม่ การโจมตีครั้งเดียวและหลายครั้ง และป้องกันการหยุดทำงาน และลดระดับบริการให้เหลือน้อยที่สุด โซลูชันการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ของ Radware เพิ่งได้รับรางวัล Best Managed Security Service ประจำปี 2559 จาก SC Magazine ในอเมริกาเหนือ

Radware ® (NASDAQ:RDWR) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการส่งมอบแอพพลิเคชั่นและ โซลูชั่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลเสมือนจริง คลาวด์ และซอฟต์แวร์ที่กำหนด กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันที่ได้รับรางวัลมอบการรับประกันระดับบริการสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีให้สูงสุด โซลูชันของ Radware ช่วยให้ลูกค้า

องค์กรและผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกกว่า 10,000 รายปรับตัวเข้ากับความท้าทายของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ และบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ลดต้นทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.radware.com

Radware สนับสนุนให้คุณเข้าร่วมชุมชนของเราและติดตามเราได้ที่: Facebook , Google+ , LinkedIn , บล็อก Radware , SlideShare , Twitter , YouTube , แอป Radware Connectสำหรับ iPhone® และศูนย์ความปลอดภัยDDoSWarriors.comที่ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องมือโจมตี DDoS แนวโน้มและภัยคุกคาม

©2016 Radware Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ Radware และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Radware เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Radware ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน Radware ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และการยื่นขอสิทธิบัตรที่รอดำเนินการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู: https://www.radware.com/LegalNotice/

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของ Radware ที่เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่นำหน้าด้วย ตามด้วย หรือที่รวมถึงคำว่า “เชื่อ”, “คาดหวัง”, ” คาดการณ์”, “ตั้งใจ”, “ประมาณการ”, “แผน” และสำนวนที่คล้ายกันหรือคำกริยาในอนาคตหรือเงื่อนไข

เช่น “จะ”, “ควร”, “จะ”, “อาจ” และ “อาจ” มักจะเป็นการมองไปข้างหน้า ธรรมชาติและไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับชัยชนะในอนาคต” นี่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า. เนื่องจากข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต จึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ และผลลัพธ์ที่แท้จริง แสดงหรือ

บอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว อาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์และการประมาณการปัจจุบันของ Radware ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา การเปลี่ยนแปลงของแนวการแข่งขัน ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของเรา ความพร้อมใช้งานและการยอมรับของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่ของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ผลกระทบของความไม่

แน่นอนและจุดอ่อนทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงการเริ่มหรือการเพิ่มความรุนแรงของความเป็นปรปักษ์หรือการก่อการร้าย การแข่งขันในตลาดสำหรับโซลูชัน Application Delivery และ Network Security และอุตสาหกรรมของเราโดยทั่วไปนั้นรุนแรง และปัจจัยและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เราอาจมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเฉพาะปัจจัยหลักบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไป สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อ

อ้างอิงถึงรายงานประจำปีของ Radware ในแบบฟอร์ม 20-F ซึ่งจัดเก็บไว้ในไฟล์กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ พูดคุยเป็นครั้งคราว ในรายงานที่ยื่นต่อหรือส่งไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่ที่พวกเขาทำ และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด Radware ไม่มีภาระผูกพันที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ข้อความดังกล่าว ทำ.www.radware.com .

ดัลลาส รัฐเท็กซัส–(Marketwired – 17 พ.ย. 2016) – บริษัทวิจัย IoT Parks Associates ประกาศในวันนี้ว่างาน CONNECTIONS™ ประจำปีที่ 21 : The Premier Connected Home Conferenceจะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ​​พฤษภาคม ที่Hyatt Regency ในซานฟรานซิสโก การประชุมมุ่งเน้นไปที่ตลาด IoT ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับบ้านอัจฉริยะ ความบันเทิงที่เชื่อมต่อ สุขภาพดิจิทัล พลังงานอัจฉริยะ และแอพและบริการบนมือถือ

การวิจัยใหม่จาก Parks Associatesแสดงให้เห็นว่า 73% ของครัวเรือนบรอดแบนด์ในสหรัฐฯ มีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เกือบ 20% เป็นเจ้าของอุปกรณ์สมาร์ทโฮม เกือบ 90% เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน และ 65% เป็นเจ้าของทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Stuart Sikesประธาน Parks Associates กล่าวว่า “ในขณะที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีการขยายตัว ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นหาคุณค่าในคุณลักษณะ ฟังก์ชัน และบริการใหม่ ๆ “อุตสาหกรรมอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง โดยย้ายจากอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนไปยังอุปกรณ์ที่รวมเข้ากับระบบที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อบนคลาวด์เพื่อนำคุณค่าใหม่และ

กรณีการใช้งานใหม่มาสู่ผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมา ฟีเจอร์การควบคุมด้วยเสียงจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Amazon Echo และ Google Home ได้แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเปลี่ยนโฉมประสบการณ์ของผู้ใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ผู้บริโภคยอมรับนวัตกรรมเหล่านี้และพัฒนากรณีการใช้งานใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ CONNECTIONS™ จะมุ่งเน้นไปที่ IoT ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภค การว่าจ้าง.”

CONNECTIONS™จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยก่อนการแสดง 3 แห่ง ซึ่งเน้นข้อมูลใหม่จากทีมวิจัยของ Parks Associates รวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำในอุตสาหกรรม ทีมนักวิเคราะห์

ของ Parks Associates จะดูแลทุกเซสชั่นของงาน แบ่งปันข้อมูลผู้บริโภคใหม่และเน้นย้ำถึงแนวโน้ม รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนความเป็นจริงของบ้านที่เชื่อมต่อ

“อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคกำลังพลิกโฉมตัวเอง โดยเปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจที่เน้นการบริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย” เจนนิเฟอร์ เคนท์ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Parks Associates กล่าว “CONNECTIONS™ จะจัดการกับปัจจัยรูปแบบใหม่และกรณีการใช้งานสำหรับ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ผลกระทบของแบนด์วิธที่มากขึ้นต่อประสบการณ์เนื้อหา และวิธีที่การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป”

ผู้บริหารมากกว่า 700 คนจะเข้าร่วม CONNECTIONS™ จากอุตสาหกรรม IoT, สื่อใหม่, ความบันเทิงดิจิทัลและเกม, เครือข่ายในบ้าน, บริการอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์, ซอฟต์แวร์และ

มิดเดิลแวร์, สมาร์ทโฮม, สุขภาพดิจิทัล, ประกันภัย, แอพพลิเคชั่นและบริการมือถือ, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ระบบควบคุมและความปลอดภัย การสนับสนุนทางเทคนิค และการจัดการพลังงาน

“CONNECTIONS™ ยังคงเป็นงานเดียวที่ผู้นำจากตลาดต่างๆ ซึ่งทั้งหมดทำงานอยู่ใน IoT สามารถมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีการใช้งานใหม่และรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ที่จะดึงดูดผู้บริโภคและเพิ่มรายได้” Sikes กล่าวผู้สนับสนุนรายแรกสำหรับปี 2560ได้แก่ Greenwave Systems, MivaTek และ ULE Alliance

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสรุปกิจกรรม CONNECTIONS™ ที่ผ่านมา โปรดไปที่www.connectionsus.com หากต้องการนัดสัมภาษณ์นักวิเคราะห์หรือขอการวิจัยเฉพาะ โปรดติดต่อ Holly Sprague ที่hsprague@gmail.com , 720.987.6614

CONNECTIONS™ ประจำปีที่ 21 ของ Parks Associates: การประชุม Premier Connected Home Conference จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ​​พฤษภาคมที่สนามบิน Hyatt Regency San Francisco ในซานฟรานซิสโก CONNECTIONS™ คืองานอีเวนต์โฮมที่เชื่อมต่อระดับชั้นนำซึ่งโฮสต์ผู้บริหารกว่า 700 คนจากอุตสาหกรรมความบันเทิงที่เชื่อมต่อ IoT และสมาร์ทโฮม

งานนี้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยก่อนการแสดงหนึ่งวันซึ่งเน้นข้อมูลผู้บริโภคและการวิเคราะห์ของ Parks Associates และการประชุมสองวันซึ่งเน้นที่การนำเทคโนโลยีมาใช้และแนวโน้ม การคาดการณ์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่และคำแนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ โอกาสในการสร้างรายได้ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

งานนี้มอบโอกาสและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายผู้บริหารจากผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความบันเทิง โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฮม ตลอดงาน ผู้สนับสนุนจะนำเสนอการสาธิตบนโต๊ะในระหว่างกิจกรรมการสร้างเครือข่าย โดยเน้นที่นวัตกรรมและบริการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ