เว็บแทงบอลสเต็ป สมัครเล่นบาคาร่า SBOBET สมัครบาคาร่า SBOBET

เว็บแทงบอลสเต็ป สมัครเล่นบาคาร่า SBOBET สมัครบาคาร่า SBOBET สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครแทงบาคาร่า SBOBET สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ สมัครเว็บบาคาร่า สมัครเกมส์บาคาร่า SBOBET

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ตลอดจนสมมติฐานที่จัดทำขึ้นโดยและข้อมูลที่มีให้ผู้บริหาร บริษัทถือว่าแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การคุ้มครองความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายห

ลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้บังคับ และไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาด

หวังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจถูกละเมิด ถูกยักยอก ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรืออยู่ภายใต้การเรียกร้องการละเมิด ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง; อุตสาหกรรมเกมมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และรักษาใบอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อไป การค้นหาและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนไปใช้ประธานเจ้าหน้

าที่บริหารคนใหม่อาจทำให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงักหรือไม่ประสบความสำเร็จ ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท การฟ้องร้องอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายท

างกฎหมาย ความเสียหาย และความรับผิดที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ บริษัทแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียว และธุรกิจของบริษัทจะประสบปัญหาหากผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้าสมัยหรือความต้องการลดลง การหยุดชะงักในกระบวนการผลิตของ

บริษัทหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มของเราอาจประสบกับความสูญเสียเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือการฉ้อโกง บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าและขึ้นอยู่กับความผันผวน

ของอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ความเสี่ยงด้านตลาดบางประการอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประกอบการ และแนวโน้มของบริษัท การตกต่ำอย่างต่อเนื่องในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปทั่วโลกหรือในอุตสาหกรรมเกมหรือความต้องการเล่นเกมที่ลดลงอ

าจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การเติบโตในประเทศและทั่วโลกของบริษัทและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายประการ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือกฎหมายการเล่นเกม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ

ษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินจำนวนมากในการเข้าซื้อกิจการ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีข้อบกพร่อง ชื่อเสียงของบริษัทอาจเสียหายและผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบ; บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานต่อสาธารณะได้อย่างเพียงพอ การที่บริษัทปฏิบัติตามพั

นธสัญญาทางการเงินอย่างต่อเนื่องในวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อผูกมัดที่เข้มงวดในข้อตกลงที่ควบคุมวงเงินกู้อาวุโสที่มีหลักประกันของบริษัทอาจจำกัดความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในอนาคตหรือความต้องการด้านเงินทุน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในความสนใจของบริษัท และธุรกิจของบริษัทอาจมีความผันผ

วนทุกไตรมาส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอาจพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LEGO Group ( www.LEGO.com ) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว ตั้งอยู่ที่เมืองบิลลันด์ ประเทศเดนมาร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 และปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อการเล่นสำหรับเด็กชั้นนำของโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีจำหน่ายในกว่า 130 ประเทศ เยี่ยมชมwww.LEGO.comเกี่ยวกับ Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment แผนกหนึ่งของ Warner Bros. Home Entertainment Group เป็นผู้เผยแพร่ ผู้พัฒนา ผู้ออกใบอนุญาต เว็บแทงบอลสเต็ป และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลกของเนื้อหาความบันเทิงสำหรับพื้นที่โต้ตอบบนแพลตฟอร์มปัจจุบันและอนาคตทั้งหมด รวมถึงเกมคอนโซล อุปกรณ์พกพา และเกมบนพีซี สำหรับชื่อเกมทั้งภายในและบุคคลที่สาม

LEGO Battles: ซอฟต์แวร์ Ninjago © 2011 TT Games Publishing Ltd. ผลิตโดย TT Games ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก LEGO Group LEGO, โลโก้ LEGO, การกำหนดค่า Brick and the Knob และ Minifigure เป็นเครื่องหมายการค้าของ LEGO Group © 2011 กลุ่มเลโก้ Hellbent G

ames และโลโก้ Hellbent เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hellbent Games Inc. Nintendo DS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo © 2006 นินเทนโด เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์.

โลโก้ WB GAMES, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s11แกลเลอรี่ภาพถ่าย/มัลติมีเดีย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6568603&lang=tเลือดรายงานผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการรักษาโดยใช้ GORE® C3 Delivery System สำหรับ GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis
นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่กำหนดอนาคตของการซ่อมแซมหลอดเลือดในช่องท้องสำหรับหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง

ลตฟอร์มรุ่นปัจจุบัน การเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมและการยอมรับของตลาดที่สำคัญสำหรับเกมของเรา ความสามารถในการรักษาระดับราคาที่ยอมรับได้ในเกมของเรา ความสามารถของเราในการเพิ่มทุนหากจำเป็น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ปัจจัยและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

มีอยู่ในบริษัทwww.take2games.com _ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติตามข้อความเตือนเหล่านี้และนำไปใช้เฉพาะ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่นๆ

Alacritech ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดย Larry Boucher ผู้บุกเบิกการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายและกลุ่มผู้บริหารด้านการจัดเก็บข้อมูลที่นับถือ Alacritech สร้างสถิติใหม่สำหรับการส่งมอบข้อมูลระบบคลาวด์ วิดีโอ และข้อมูลแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ANX 1500 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ NFS Acceleration เครื่องแรกของบริษัท ช่วยลดการขยายเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน NFS อย่างมาก และดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบนิเวศที่มีอยู่หรือยอมสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูลภารกิจสำคัญ ANX 1500 จ่

ายเองเร็วกว่าโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และให้ต้นทุนต่อการดำเนินการต่อวินาที (OPS) ที่ต่ำที่สุด บริษัทถือสิทธิบัตร 54 ฉบับ และได้รับเงินทุน 34 ล้านดอลลาร์จาก Alloy Ventures Benchmark Capital, Redpoint Ventures, Berkeley International Cap

ital Corporation, Munder Capital Management, Needham Capital Partners และ Quantum Technology Ventures อลาคริเทคได้ที่www.alacritech.com , บน Twitter: @Alacritech และ Facebook ที่ www.facebook.com/Alacritech

Shuffle Master, Inc. เป็นบริษัทจัดหาเกมที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าคาสิโนด้วยการทำกำไร ผลผลิต และความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงเนื้อหาความบันเทิงเกมยอดนิยมและล้ำสมัยผ่านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในสี่ประเภทที่แตกต่างกัน: ผลิตภัณฑ์ยูทิลิตี้ซึ่งรวมถึง เครื่องสับไพ่อัตโนมัติ เค

รื่องเรียงชิปรูเล็ตและโมดูลระบบตารางอัจฉริยะ เกมโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมถึงเกมสด เดิมพันข้างเคียงและโปรเกรสซีฟ ระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเกม e-Table ต่างๆ และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเครื่องวิดีโอสล็อตแบบดั้งเดิมสำหรับบางตลาด . บริษัทรวมอยู่ในดัชนี S&P

Smallcap 600 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตที่www.shufflemaster.com _ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

มีส่วนร่วมกับ PARC บนTwitter @PARCincบนบล็อกของเราและที่ช่อง Slideshareตลอดจนสมัครรับจดหมายข่าวและอีกมากมายที่www.parc.com/subscribe

แกลเลอรี่ภาพถ่าย/มัลติมีเดีย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6568670&langS

แผนกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Gore ได้นำเสนอแนวทางการรักษาที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมาเป็นเวลาสามทศวรรษ ในช่วงเวลานั้น มีการฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ Gore นวัตกรรมมากกว่า 30 ล้านชิ้น ซึ่งช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ Gore Medical ที่หลากหลายประกอบด้วยการปลูกถ่ายหลอดเลือด อุปกรณ์สอดสายสวนหลอดเลือดและอุปกรณ์แทรกแซง ตาข่ายผ่าตัดสำหรับการซ่อมแซมไส้เลื่

อน การสร้างเนื้อเยื่ออ่อนขึ้นใหม่ การเสริมเส้นลวดเย็บแผล และการเย็บแผลสำหรับใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด หัวใจ และการผ่าตัดทั่วไป เมื่อเร็วๆ นี้ Gore ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยโดย นิตยสาร Fortune เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.goremedical.com.

ผลิตภัณฑ์ในรายการอาจไม่มีจำหน่ายในทุกตลาด GORE ® , C3, EXCLUDER ®และการออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้าของ WL Gore & Associซานมาเทโอ แคลิฟอร์เนีย—( BUSINESS WIRE )— Digital Chocolateบริษัทเกมเสมือนจริงที่เติบโตเร็วที่สุดบน Facebook เปิดตัวเกมยอดฮิต

อย่างMillionaire City™และMMA Pro Fighter™บน GetJar ซึ่งเป็นร้านแอปแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก Millionaire Cityเป็นเกมที่เติบโตเร็วเป็นอันดับสองบน Facebook ในปี 2010 เกมดังทั้งสองเกมมีให้เล่นบนแพลตฟอร์ม Android เป็นครั้งแรก Digital Chocolate เข้าร่วมกับผู้จัดพิมพ์และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ เช่น Zynga กับ Mafia Wars, Rovio ที่เปิดตัว Angry Birds ล่าสุด, Com2us และ The Salvation Army และอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังการจัดจำหน่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ GetJar สำหรับแอพและเกม Android

“การนำเกมโซเชียลยอดนิยมของเรามาสู่ Android นั้นสมเหตุสมผลมากในขณะที่ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใช้แพลตฟอร์ม Android”

ทวีตนี”การนำเกมโซเชียลยอดนิยมของเรามาสู่ Android นั้นสมเหตุสมผลมากในขณะที่ผู้บริโภคหันมาใช้แพลตฟอร์ม Android เป็นจำนวนมาก” Jason Loia ซีโอโอของ Digital Chocolate กล่าว “เราตัดสินใจเปิดตัวเกมของเราบน GetJar เนื่องจากความสามารถในการทำตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แอปและเกมแก่ผู้บริโภค ความเข้าใจในพื้นที่ และความเต็มใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ถึงเนื้อหาของพวกเขา”

“ในขณะที่ Android เฟื่องฟูและตลาดสำหรับแอพเริ่มยากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับผู้บริโภคในการนำทาง เราตระหนักดีว่าแอพการตลาดไม่เคยมีความท้าทายมากเท่านี้มาก่อน การมุ่งเน้นและความเชี่ยวชาญของ GetJar ในแอปการตลาดโดยใช้การประชาสัมพันธ์ ช่องพันธมิตรกว่า 60 ช่องของเรา และแคมเปญก

ารตลาดอื่นๆ ที่เหนือชั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เผยแพร่ไม่กี่รายที่เราเป็นพันธมิตรด้วยจะได้รับเนื้อหาของพวกเขาจำนวนมาก” แพทริก มอร์ก ซีเอ็มโอของ GetJar กล่าว “เราไม่สามารถมีความสุขไปกว่านี้แล้วที่ Digital Chocolate ผู้คร่ำหวอดและเป็นผู้บุกเบิกด้านเกมมือถือได้ตัดสินใจเปิดตัวแฟรนไชส์ยอดนิยมของพวกเขาในเวอร์ชั่น Android บน GetJar ปรัชญา ‘เปิด’ ของ GetJar ช่วยให้เราสามารถขยายการเผยแพร่แอป Android ได้โดยตรงผ่านผู้บริโภคมากกว่า 25 ล้านคนที่เข้าถึง GetJar ทุกวัน ตลอดจนผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของเรา ซึ่งรวมถึง Yahoo! การค้นหาบนมือถือ, Sprint, AT&T, Reliance, 3UK และ Vodafone”

Android เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็วที่สุดของ GetJar โดยมียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นถึง 500 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010

รับทันทีบน GetJar!เมืองเศรษฐี ( http://getjar.com/millionaire-city ):

การเล่น Millionaire City จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วยภารกิจทั้งหมดที่มีให้คุณ! สร้างการผูกขาดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการสร้างบ้านหรูหรา ตึกระฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีผู้คนพลุกพล่าน การตกแต่งที่งดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่เหมือนใคร ทำให้กลยุทธ์การเล่นเกมของคุณสมบูรณ์แบบ แล้วคุณจะได้รับเงินสดและทองคำแท่งเป็นรางวัล!

นักสู้ MMA Pro ( http://getjar.com-mma-pro-fighter ):การทะเลาะวิวาทที่ดิบ รุนแรง และเต็มที่… ท้าทายเพื่อน ๆ ใน MMA Pro Fighter และครองสังเวียน! กำจัดคู่ต่อสู้ใน MMA Pro Fighter และสัมผัสกับเกมต่อสู้ที่อันตรายที่สุดบน Android! ปรับแต่งนักสู้ของคุณด้วยตัวเลือกมากมาย และเลือกระหว่าง 7 สไตล์การต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่คิกบ็อกซิ่ง มวยไทย ไปจนถึงบราซิลเลียนเกี่ยวกับช็อกโกแลตดิจิทัล

Digital Chocolate ได้กลายเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วในสื่อดิจิทัลและเกมโซเชียลใหม่ๆ รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องMillionaire City , MMA Pro Fighter , Rollercoaster RushและTower Bloxx , Digital Chocolate เป็นผู้นำบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งหมดในการดาวน์โหลด App Store

ในปี 2009 และในปี 2010 เป็นผู้ผลิตเกมโซเชียลบน Facebook ที่มีสินค้าเสมือนจริงที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมุ่งเน้นที่แบรนด์ดั้งเดิมและเทคโนโลยีสำหรับ

แพลตฟอร์มที่หลากหลาย บริษัทได้สร้างเกมที่ได้รับรางวัลมาแล้วกว่า 100 เกม และทำงานร่วมกับพันธมิตรช่องทางเว็บและมือถือชั้นนำ 200 รายใน 80 ประเทศ Digital Chocolate มีการดำเนินงานใน San Mateo, Helsinki, Barcelona, ​​Bangalore และ Mexicaliเกี่ยวกับ GetJar

GetJar เป็นร้านแอปแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการดาวน์โหลดมากกว่า 1 พันล้านครั้งจนถึงปัจจุบัน จุดแตกต่างที่สำคัญของบริษัทคือแนวทางการตลาดแบบเปิด ซึ่งช่วยให้สามารถส่งมอบแอพพลิเคชั่นสำหรับทั้งฟีเจอร์โฟนและสมาร์ทโฟนบนแพลตฟอร์มหลักๆ ทั้งหมด เช่น Android, Black

Berry, Windows Mobile, iPhone และ Symbian เป็นต้น บริษัทให้บริการแอพพลิเคชั่นบนมือถือมากกว่า 75,000 รายการแก่ผู้บริโภคในกว่า 200 ประเทศ GetJar ได้รับเลือกจาก World Economic Forum ให้เป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีประจำปี 2554 สำหรับแนวทางที่สร้างสรรค์

ต่อเทคโนโลยีและผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อธุรกิจและสังคมในระดับโลก GetJar ได้รับการสนับสนุนโดย Accel Partners และมีสำนักงานใหญ่ใน Silicon Valley โดยมีสำนักงานในสหราชอาณาจักรและลิทัวเนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:www.getjar.com และติดตามเราบน Twitter @getjar

แกลเลอรี่ภาพถ่าย/มัลติมีเดีย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6568154&lanYoostar Entertainment Group ลงนามข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับ Navarre Distribution Services
ผู้จัดพิมพ์เสริมความสามารถในการจัดจำหน่ายทั่วอเมริกาเหนือ

11 มกราคม 2554 09:50 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ Yoostar Entertainment Groupประกาศว่าได้ร่วมมือกับ Navarre Distribution Services ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ค้าปลีกของ Navarre Corporation ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิดีโอเกมYoostar ® 2 สำหรับ Xbox แต่เพียง ผู้เดียวในสหรัฐอเมริกา วิดีโอเกมและระบบความบันเทิง 360 ®จาก Microsoft และระบบความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์ PlayStation ® 3 ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2554

“เราตั้งตารอที่จะเสริมองค์กรการขายภายในของเราที่นำโดย Jamie Bartolomei รองประธานฝ่ายขาย อเมริกาเหนือ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านช่องทางการค้าปลีกของ Navarre”

ทวีตนี้Yoostar2เป็นวิดีโอเกมที่ปฏิวัติวงการซึ่งใช้เทคโนโลยีกล้องขั้นสูงเพื่อวางผู้เล่นแบบเรียลไทม์ในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง เป็นครั้งแรกที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่พวกเขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะแสดงเคียงข้างหรือแทนที่ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอล

ลีวูด แสดงบทตามที่เขียน หรือ “พลิกบท” และแสดงด้นสดในแบบของคุณ จากนั้น Yoostar 2 จะให้คะแนนประสิทธิภาพ และให้ผู้เล่นอัปโหลดฉากไปยัง Facebook, Twitter, เครือข่ายความบันเทิงออนไลน์ Xbox LIVE® , PlayStation ® Network หรือ Yoostar.com

Gregory Fischbach ซีอีโอของ Yoostar กล่าวว่า “Navarre เป็นผู้นำที่พิสูจน์แล้วในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดจำหน่าย และประสบการณ์ของพวกเขาในช่องทางค้าปลีกวิดีโอเกมทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรในอุดมคติสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา” Gregory Fischbach ซีอีโอของ

Yoostar กล่าว “เราตั้งตารอที่จะเสริมองค์กรการขายภายในของเราที่นำโดย Jamie Bartolomei รองประธานฝ่ายขาย อเมริกาเหนือ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านช่องทางการค้าปลีกของ Navarre”

“เราเชื่อว่าYoostar2 สร้าง วิดีโอเกมโซเชียลประเภท ใหม่ทั้งหมด เรามีความยินดีที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเกมในสหรัฐอเมริกา” Joyce Fleck ประธานของ Navarre Distribution Services กล่าว “เกร็กและทีมผู้บริหารของเขามีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและสิ่งที่จำเป็นในก

ารประสบความสำเร็จ เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อเพิ่มความสามารถในปัจจุบันของพวกเขา และตั้งตารอที่จะเพิ่มการมีอยู่ของร้านค้าปลีกของคุณสมบัติคอนโซลที่เป็นนวัตกรรมดังกล่าวให้สูงสุด”เกี่ยวกับ ยูสตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ๊ป

Yoostar Entertainment Group เป็นบริษัทวิดีโอเกมโซเชียลแห่งแรกของโลก Yoostar เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการสร้างและแชร์วิดีโอออนไลน์ เกมโซเชียล และโซเชียลเน็ตเวิร์ก Yoostar สร้างประสบการณ์ความบันเทิงส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ที่ดื่มด่ำ สนุกสนาน และเข้าสั

งคม Yoostar ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มีสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้และลอสแองเจลิส ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yoostar บนYoostar.comบนFacebook (Facebook.com/yoostar) หรือติดตาม@Yoostar และ@gregoryf บน Twitter

เกี่ยวกับ Navarre Distribution ServiAlfred R Kahn ประธานและซีอีโอของ 4Kids Entertainment เกษียณอายุ
ผู้อำนวยการ Michael Goldstein ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชั่วคราว

11 มกราคม 2554 09:15 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( BUSINESS WIRE )— 4Kids Entertainment, Inc. (Pink Sheets: KIDE)บริษัทออกใบอนุญาตด้านความบันเทิงและสินค้าสำหรับเด็กระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า Alfred R. Kahn ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดูแลมาอย่างยาวนานได้เกษียณและ จะออกจากบริษัทวันนี้

“เรามีปีที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้ากับ Yu-Gi-Oh! ภาพยนตร์ 3 มิติมีกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เราได้รับกำลังใจจากการแสดงแอนิเมชั่นญี่ปุ่นความยาว 5 ชั่วโมงในเช้าวันเสาร์ที่เรียกว่า ”

ทวีตนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ Michael Goldstein เป็นประธานชั่วคราวของ 4Kids บริษัทจะดำเนินการค้นหา CEO คนใหม่

“ผมอยากจะขอบคุณ Al Kahn สำหรับการทำงานหลายปีที่ 4Kids ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” Michael Goldstein กล่าว “ภายใต้การนำของเขา 4Kids ทำหน้าที่เป็นตัวแทนออกใบอนุญาตสินค้าสำหรับทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสองทศวรรษที่ผ่านมา เช่น Nintendo, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Teenage Mutant Ninja Turtles และ Cabbage Patch Kids เราขอให้อัลประสบความสำเร็จในความพยายามในอนาคตของเขา”“ข้อเท็จจริงที่ว่าAtlasสัมพันธ์กันมากกว่า 99.5% กับการบริจาคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ตลอดสี่ทศวรรษนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง” มิทเชลกล่าว “นั่นหมายความว่าผลกระทบของความผันผวนของเศรษฐกิจและเหตุการณ์โลกที่มีต่อการทำบุญนั้นสามารถระบุได้อย่างน่าเชื่อถือแทบจะในทันที การเข้าถึงข้อมูลนี้อย่างทันท่วงทีมีความสำคัญต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ไม่หวังผลกำไร”

สามารถใช้อัลกอริธึม Atlas เพื่อสร้างการวัดและการคาดการณ์การให้เพื่อการกุศลแบบกำหนดเองสำหรับภาคส่วนการให้ เช่น สุขภาพและ การศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเวอร์ชันที่กำหนดเองสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรแต่ละแห่งได้อีกด้วย

Atlas of Givingสร้างขึ้นโดยทีมนักคณิตศาสตร์ระดับปริญญาเอก 25 คน นักวิเคราะห์ และนักสถิติที่ประเมินตัวแปรที่เป็นไปได้มากกว่า 50 ตัวแปรในช่วงสี่ทศวรรษเพื่อสร้างแบบจำลองที่ก้าวล้ำ

Atlas of Givingเป็นบริการฟรีและรวมการคาดการณ์ 12 เดือนต่อเนื่องกับรายงานรายเดือน รายไตรมาส และประจำปี การสมัครสมาชิกแบบไม่มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการอัปเดตรายเดือน รายงานแนวโน้ม และการวิเคราะห์

ผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของการจัดการที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเทคโนโลยีใหม่นี้แสดงถึงอะไร

Stephen Nill ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ CharityChannel.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 30,000 คนกล่าวว่า “สิ่งที่Atlas of Givingบรรลุผลในแง่ของการให้ข้อมูลการบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรการกุศลแบบเรียลไทม์ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ” “The Atlasเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในแง่ของการจัดการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของขวัญ”

“หลังจากเกือบ 25 ปี ฉันมาถึงจุดในอาชีพการงานที่ฉันต้องการละทิ้งความรับผิดชอบที่ 4Kids ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากและมีความต้องการเป็นพิเศษเนื่องจากธุรกิจของ 4Kids ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน หลังจากช่วยนำพาบริษัทผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย ฉันได้ตัดสินใจว่านี่คือช่วงเวล

าที่เหมาะสมสำหรับฉันที่จะเกษียณ ผมเชื่อว่าในอนาคต ไมเคิล โกลด์สตีนและทีมผู้บริหาร 4Kids มากประสบการณ์จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา”

Michael Goldstein อายุ 69 ปี เป็นผู้อำนวยการของ 4Kids ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 คุณ Goldstein มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจการออกใบอนุญาตของเล่นและสินค้า เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของทอยส์ “อาร์” อัส อิงค์ ผู้ค้าปลีกของเล่นระดับโลกตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2544 และเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทอยส์ “อาร์” อัส อิงค์ตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2541

“เรามีปีที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้ากับ Yu-Gi-Oh! ภาพยนตร์ 3 มิติมีกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เราได้รับกำลังใจจากการแสดงแอนิเมชั่นญี่ปุ่นความยาว 5 ชั่วโมงในบล็อกเช้าวันเสาร์ชื่อ “Toonzai on CW 4Kids”, เว็บไซต์ 4Kids.tv และวิดีโอใหม่ของเรา พอร์ทัล

“Toonzaki” นอกจากนี้ 4Kids กำลังเจรจาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตขายสินค้าและสิทธิ์การออกอากาศทางโทรทัศน์ให้กับอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ จำนวนมาก ซึ่งเราหวังว่าจะสร้างรายได้ในอนาคตให้กับบริษัท” นายโกลด์สตีนกล่าว

4Kids ยังคงสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการขายหุ้นหรือธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้น