Royal Online V2 เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Royal Online V2 รอยัลออนไลน์

Royal Online V2 เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Royal Online V2 รอยัลออนไลน์ สมัครน้ำเต้าปูปลา สมัครเล่นน้ำเต้าปูปลา สมัครน้ำเต้าปูปลาออนไลน์ สมัครเว็บน้ำเต้าปูปลา น้ำเต้าปูปลาออนไลน์

non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP วิเคราะห์แนวโน้ม

ประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกจากกันนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูล

ทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAPMotorsports Authentics และ 2009 Impairment Charges

ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทจาก Motorsports Authentics (MA) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทกับ International Speedway Corporation (ISC) ได้ลดลงอย่างมากภายใต้การบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย เมื่อเริ่มต้นในปี 2010 บริษัทไม่ได้บันทึกส่วนแบ่ง 50% ของ MA ในอนาคตอีกต่อไป ผลขาดทุ

นจากการดำเนินงาน หากมี เว้นแต่และจนกว่ามูลค่าตามบัญชีนี้จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมใน MA หรือจนถึงขอบเขตของกำไรจากการดำเนินงานของ

MA ในอนาคต หากมี ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่และปี 2552 ของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากผลขาดทุนที่เกิดจาก MA ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคาจำนวนมากที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสุทธิ ผลประกอบการของ MA ในปี 2010 และ 2009 ได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ

ที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง ลดการเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตและเพิ่มการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้ใบ

อนุญาต MA แบบไม่ผูกขาด NASCAR Teams Licensing Trust ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2010 และการดำเนินงานของ MA ในตอนนี้ประกอบด้วยการขายของที่ระลึกจากกิจกรรมริมสนามเป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้ NASCAR Trust

ผลประกอบการในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2552 ของบริษัทยังสะท้อนถึงการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับสัญญาส่งเสริมการขายบางรายการโครงการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล

ในช่วงปี 2010 เต็ม บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 732,000 หุ้น ในราคาประมาณ 11.3 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,377,000 หุ้น นับตั้งแต่เริ่มใช้โปรแกรมในเดือนเมษายน 2548 และจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีให้ซื้อ

คืนในอนาคตภายใต้โครงการตามที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันคือ 623,000

ในระหว่างปี 2010 เต็ม บริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเป็นเงินสดจำนวน 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศเงินสดปันผลประจำไตรมาสที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้

นสามัญ รวมมูลค่าประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยบันทึก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีแผนจะประเมินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นรายไตรมาสต่อไปในอนาคตแนวทางผลประกอบการปี 2554

บริษัทประมาณการรายได้รวมของปี 2554 ที่ 475-525 ล้านดอลลาร์ รายได้หลังหักภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 39-51 ล้านดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยอยู่ที่ 102-109 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 0.90-1.20 ดอลลาร์ คำแนะนำนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เ

กิดขึ้นไม่ประจำที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์หนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2554 ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง คำแนะนำด้านรายได้ที่หลากหลายสะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ตลอดจนจังหวะและจังหวะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ราคาเชื้อเพลิงที่สูง

หรือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2011 บริษัทได้แก้ไขและปรับปรุงวงเงินสินเชื่อใหม่ ออกหุ้นกู้อาวุโสใหม่ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2019 และกำลังไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดชำระก่อนกำหนดในปี 2013 บริษัทคาดว่าจะสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำจำนวนมากสำหรับเบี้ยป

ระกันภัยที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด ต้นทุนเงินกู้รอตัดบัญชีสุทธิที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย และการชำระหนี้และต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้เดิมความคิดเห็น

“ด้วยปี 2010 ที่ตามมาอย่างน่ายินดี SMI มั่นใจมากขึ้นว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นจริง ๆ และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ NASCAR ดำเนินการต่อวงการกีฬาของเราคือการปรับปรุงการแข่งขันแข่งรถในสนามอย่างไม่ต้องสงสัย และสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ และความสนใจของสื่อ” Marcus G. กล่าว Sm

ith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธาน Speedway Motorsports “ฤดูกาลแข่งขันกีฬาปี 2011 ของเราเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งด้วยเรตติ้งรายการโทรทัศน์สำหรับ NASCAR Sprint Cup Series ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว การสนับสนุนกิจกรรม NASCAR Sprint Cup และ Nationwide Se

ries ส่วนใหญ่ของเราสำหรับปี 2011 ขายไปแล้ว เช่นเดียวกับหลายรายการสำหรับฤดูกาลแข่งขันหลังจากปี 2011 ความสนใจของพันธมิตรทางการตลาดขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกำลังเพิ่มขึ้น

“SMI ยังคงใช้ความคิดริเริ่มเพื่อเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุน และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักอย่างเข้มข้น เราลดหนี้คงค้างลงอย่างมากในปี 2553 และรีไฟแนนซ์หนี้จำนวนมากในไตรมาสแรกของปี 2554 cerrochapelco.com ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยในอนาคตได้อย่างมากและปรับปรุงกระแสเงินสด

การปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของ Motorsports Authentics ในปี 2010 ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มเติม และอาจช่วยให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้อย่างยั่งยืน เรามองในแง่ดีว่าปัจจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมารวมกัน จะทำให้ SMI และธุรกิจของเรามีโอกาสอย่างมากสำหรับการเติบโตในระยะยาวเมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น”

“เรามีแฟน ๆ เกือบสี่ล้านคนอีกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งรถของ SMI ในปี 2010 ฐานแฟน ๆ ของ SMI ที่ภักดีอย่างดุเดือดนี้คือเหตุผลที่เราพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงในการแข่งรถให้แฟน ๆ และลูกค้าของเรา” O. Bruton Smith ประธานและหัวหน้ากล่าว เจ้าหน้า

ที่บริหารของ Speedway Motorsports “แฟนกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ทำให้เราลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำระดับเฟิร์สคลาสอย่าง Kentucky Speedway ของเรา ที่ซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน NASCAR Quaker State 400 Sprint Cup ใ

นคืนวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ. 2554 การขายตั๋วล่วงหน้าสำหรับสปีดเวย์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ รวมถึงแพ็คเกจของ PSL และตั๋วฤดูกาลนั้นเกินความคาดหมายและยืนยันความเชื่อของเราว่าตลาดระดับพรีเมียมนี้แสดงถึงโอกาสในการเติบโตระยะยาวอันยิ่งใหญ่สำหรับ SMI

“เรายังรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ Charlotte Motor Speedway ของเราจัดแสดงบอร์ดวิดีโอความละเอียดสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่การแข่งขัน NASCAR Sprint All-Star ในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2554 โดยความร่วมมือกับพานาโซนิค ความพยายามอันน่าตื่นเต้นนี้สามารถช่วยเปลี่ยนความบั

นเทิงในการแข่งรถ มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟนๆ ของเรามากมายซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้จากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ การลงทุนที่สำคัญเช่นนี้ Kentucky Speedway และอื่น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้วางตำแหน่ง SMI ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งรถที่ทันสมัยและดีที่สุดโดยรวมใ

นกีฬามอเตอร์สปอร์ต เราเชื่อว่านวัตกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในตลาดระดับพรีเมียมทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และมอบโอกาสในการส่งเสริมการขายระยะยาวให้กับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ลงโฆษณา รวมถึงศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อการเติบโตของรายได้ในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้น”

Speedway Motorsports เป็นนักการตลาดและผู้สนับสนุนความบันเทิงมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำในสหรัฐอเมริกา บริษัทผ่านบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของและดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำต่อไปนี้: Atlanta Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Charlotte Motor Speedway

, Infineon Raceway, Kentucky Speedway, Las Vegas Motor Speedway, New Hampshire Motor Speedway และ Texas Motor Speedway บริษัทให้บริการขายสินค้าของที่ระลึกผ่านบริษัทในเครือ SMI Properties; ผลิตและจัดจำหน่ายรถแข่งและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ผ่านการดัดแปลงผ่านทางบริษัทในเครือ US Legend Cars International และผลิตและออกอากาศรายการมอเตอร์สปอร์ตที่รวบรวมไว้ไปยังสถานีวิทยุทั่วประเ

ทศผ่านบริษัทในเครือ Performance Racing Network นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของ Motorsports Authentics ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งโดย International Speedway Corporation เพื่อผลิต ทำการตลาด และขายสินค้ามอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับลิขสิทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.speedwaymotorsports.com _

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอนาคตและผลประกอบการทางการเงินของเรา มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อเหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพอากาศ

ความสำเร็จของ NASCAR และอื่น ๆ ในฐานะหน่วยงานอนุมัติ ความสำเร็จของการร่วมทุนขายสินค้า Motorsports Authentics โครงการทุน และการขยายตัว ความต้องการทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกการควบคุมของฝ่ายบริหาร ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยที่มีอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และต่อมาได้ยื่นรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอ

นที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากมุมมองและความคาดหวังของผู้บริหาร การรวมข้อมูลหรือถ้อยแถลงใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้อมูลหรือถ้อยแถลงดังกล่าวมีสาระสำคัญ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะเปิดเผยข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าหรือปรับปรุงต่อสาธารณะ และข้อมูลดังกล่าวที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจไม่น่าเชื่อถือหลังจากวันที่นี้

หมายเหตุ: Speedway Motorsports จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในวันนี้ เวลา 10:00 น. (ET) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป ในการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถโทร 888-735-0476 (สหรัฐอเมริกา แคนาดา / โทรฟรี) หรือ 706-758-1524 (ระหว่างประเทศ / โทร

ฟรี) หมายเลขอ้างอิงคือ 46849518 เว็บคาสต์ของการโทรสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.speedwaymotorsports.com ภายใต้ “ปฏิทินกิจกรรม” หากต้องการฟังการเล่นการโทร คุณสามารถกดหมายเลข 800-642-1687 หรือ 706-645-9291 เริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ET) ขอ

งวันที่9มีนาคม หมายเลขอ้างอิงคือ 46849518 Marcus G. Smith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธาน และ William R. Brooks รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเหรัญญิกจะเข้าร่วมการโทรTarkett กลับสู่การเติบโตและบันทึกผลลัพธ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
มูลค่าการซื้อขาย: 1.9 พันล้านยูโร

EBITDA ก่อนรายการพิเศษ: 222 ล้านยูโรผลลัพธ์สุทธิ: 111 ล้านยูโร10 มีนาคม 2554 07:20 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกปารีส–( BUSINESS WIRE )—Tarkett ผู้นำตลาดวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬา ประกาศในวันนี้ว่าจะกลับมามีผลกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2553

“กลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตอย่างมีกำไรได้รับการพิสูจน์โดยผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2553 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทจะยังคงขยายการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และใช้นโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย”

ทวีตนี้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งทำได้โดยการเติบโตแบบออร์แกนิก (6.5%) การเข้าซื้อกิจการ (2.0%) และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี (3.9%)

EBITDA ก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 222 ล้านยูโร ผลกระทบที่ดีของการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มผลผลิตที่ดำเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ถูกยกเลิกไปบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบโดยทั่วไปตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สองของปี 2010 เพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นนี้ กลุ่มบริษัทได้ประกาศขึ้นราคาขายทั่วทั้ง ตลาดและกำลังขยายการดำเนินการตามแผนการเพิ่มผลผลิตภายในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์สุทธิเพิ่มขึ้น 62% เป็น 111 ล้านยูโร โดยได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการลดต้นทุนการปรับโครงสร้างและการควบคุมต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอย่างมาก

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่ายอดขายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและเพิ่มขึ้นเพียง 9 ล้านยูโรเท่านั้น ในปี 2009 ได้รับการปรับปรุงจนมีมูลค่าถึง 100 ล้านยูโรอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ลดลงและความคิดริเริ่มในการควบคุมสต็อก โดยรวมแล้ว กลุ่มบริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 168 ล้านยูโร หนี้สินสุทธิลดลงไปอีกเป็น 226 ล้านยูโร หรือเท่ากับ 1.0 เท่าของ EBITDA

ตัวเลขที่สำคัญEBITDA ก่อนรายการพิเศษ” กลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตอย่างมีกำไรได้รับการพิสูจน์โดยผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2010 ในปี 2011 Group จะยังคงขยายการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และใช้นโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย ” Michel Giannuzzi ซีอีโอของ Tarkett Group อธิบาย

การเติบโตที่ยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่การเติบโตแบบออร์แกนิกนั้นเติบโตได้ดีเป็นพิเศษในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันออก (รัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน เซอร์เบีย…) และในละตินอเมริกา ในภูมิภาคเหล่านี้ยอดขายของกลุ่มดีขึ้น 24% ที่ขอบเขตและอัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิม ยอดขายในตลาดเกิดใหม่คิดเป็น 34% ของมูลค่าการซื้อขาย

ในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเต็มที่ (สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ) Tarkett มีการเติบโต 2% ของวัสดุปูพื้น ที่ขอบเขตและอัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิม แม้ว่าตลาดจะรับรู้ว่าลดลงเล็กน้อยก็ตาม ในทางกลับกัน ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ธุรกิจพื้นผิวสนามกีฬา (สนามหญ้าเทียมและลู่กรีฑา) ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง โดยหดตัว 7% เมื่อเทียบกับปี 2552การได้มาซึ่งเป้าหมาย

ในระหว่างปี Tarkett ยังคงดำเนินกลยุทธ์การเติบโตภายนอกด้วยการซื้อกิจการของ Poligras (พื้นผิวสนามกีฬาในสเปน), MET (การผลิตเส้นใยสำหรับสนามหญ้าเทียม) และ Centiva (ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันด้านกระเบื้องไวนิลคุณภาพสูง)เกี่ยวกับทาร์เกตต์:

ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.9 พันล้านยูโรในปี 2553 Tarkett เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬาที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืน พนักงานประมาณ 8,800 คนและหน่วยการผลิต 30 หน่วยให้บริการลูกค้าของ Tarkett ในกว่า 100 ประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 Tarkett ถือหุ้นเท่ากัน (50/50) โดยตระกูล Deconinck และกองทุนการลงทุนในเครือ KKR Tarkett เป็นหนึ่งในพันธมิตรอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศส Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: www.tarkett.com

ข้อความภาษาต้นฉบับของประกาศนี้เป็นฉบับอย่างเป็นทางการและเชื่อถือได้ การแปลมีไว้เพื่อเป็นที่พักเท่านั้น และควรอ้างอิงข้ามกับข้อความภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวของข้อความที่มีจุดประสงค์ให้มีผลทางกฎหมายTarkett กลับมาเติบโตและเผยแพร่รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มูลค่าการซื้อขาย: 1.9 พันล้านยูโร

EBITDA ก่อนรายการพิเศษ: 222 ล้านยูโรรายได้สุทธิ: 111 ล้านยูโ10 มีนาคม 2554 07:20 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออปารีส–( BUSINESS WIRE )—Tarkett ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬา ประกาศในวันนี้ว่าปี 2010 ช่วยให้บริษัทกลับมามีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีกำไรของเราได้รับการยืนยันจากผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2553 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทจะยังคงเร่งการเติบโตในประเทศเกิดใหม่ และจะดำเนินตามนโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย”

ทวีตนี้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2552โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตตามธรรมชาติ (6.5%) การเข้าซื้อกิจการ (2.0%) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี (3.9%)

EBITDA ก่อนรายการ พิเศษเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 222 ล้านยูโร ผลดีของการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มผลผลิตที่ดำเนินการในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบทั่วไปที่สังเกตได้ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สองของปี 2010 เมื่อเผชิญกับการเพิ่มขึ้นนี้ กลุ่มบริษัทจึงประกาศขึ้นราคาขายในทุก ตลาดของบริษัท และกำลังยกระดับการปรับใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

“อีกครั้ง เรามีแฟน ๆ เกือบสี่ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งรถของ SMI ในปี 2010 ฐานแฟน ๆ ของ SMI ที่ภักดีอย่างดุเดือดนี้คือเหตุผลที่เราพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงในการแข่งรถให้แฟน ๆ และลูกค้าของเราไม่เป็นรองใคร”

ทวีตนี้ผลประกอบการปีงบประมาณ 2553 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการออกตราสารหนี้ในปี 2552 และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปี 2553
การปรับกำหนดการของการแข่งขัน NASCAR Sprint Cup และ Nationwide Series ของ Texas Motor Speedway เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในไตรมาสที่สองของปี 2010

ลดอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงในปี 2553 โดยไม่รวมค่าเผื่อการประเมินมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่สะท้อนในปี 2552การรับเข้าของบริษัทและงานอีเวนต์จำนวนมากและประเภทรายได้อื่นๆ ยังคงได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและองค์กรที่ลดลงเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ผู้บริหารเชื่อว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่เลื่อนและทำให้การแข่งขัน NASCAR Sprint Cup Series สั้นลงที่ Charlotte Motor Speedway ในไตรมาสที่สองของปี 2552 ส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมที่เทียบเคียงกันในปี 2553

ในปี 2010 และอีกครั้งในปี 2011 ผู้บริหารได้ลดราคาตั๋วหลายรายการ และเพิ่มการใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยส่งเสริมการสนับสนุนของแฟน ๆ และลดความอ่อนแอของอุปสงค์ในระยะสั้น เนื่องจากรายได้จำนวนมาก เช่น การรับสมัครและการจัดการด้านการตลาดขององค์กร ขายได้ดีก่อนกำหนดการจัดงาน ฝ่ายบริหารเชื่อว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่ผลลัพธ์ของ SMI จะสะท้อนถึงการเติบโตของยอดขายเมื่อสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นการเปรียบเทียบไตรมาสที่สี่:

รายรับรวมอยู่ที่ 82.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 เทียบกับ 90.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2552ผลลัพธ์ของผู้ลงทุนในตราสารทุนไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2010 และผลขาดทุนหลังหักภาษีของผู้ลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ 14.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2009

หลังจากค่าภาษีการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 4.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 14.6 ล้านดอลลาร์หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้หลังหักภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกอยู่ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 628,000 ดอลลาร์ หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้สุทธิอยู่ที่ 6.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 15.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552การเปรียบเทียบทั้งปี:

รายรับรวมอยู่ที่ 502.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 เทียบกับ 550.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2552ผลลัพธ์ของผู้ลงทุนในตราสารทุนไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2010 และผลขาดทุนหลังหักภาษีของผู้ลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ 76.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

หลังจากค่าภาษีการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 45.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 6.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

ผลขาดทุนทางภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกอยู่ที่ 782,000 ดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับ 4.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้สุทธิอยู่ที่ 44.5 ล้านดอลลาร์หรือ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 10.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552เหตุการณ์การแข่งรถในไตรมาสที่สี่ที่สำคัญของปี 2010

Charlotte Motor Speedway – งานแข่งรถ NASCAR Bank of America 500 Sprint Cup และ Dollar General 300 Nationwide Series
Texas Motor Speedway – การแข่งขัน NASCAR AAA Texas 500 Sprint Cup, O’Reilly Auto Parts Challenge Nationwide และ

WinStar World Casino 350K Camping World Truck Seriesเดอะสตริปที่ลาสเวกัสมอเตอร์สปีดเวย์ – NHRA Las Vegas Nationalsข้อมูลทางการเงินและการกระทบยอดที่ไม่ใช่แบบ GAAP

รายได้หรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง และกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ก่อนการขาดทุนของผู้ลงทุนในตราสารทุนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP (นอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) ซึ่งแสดงเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับรายได้หรือ

ขาดทุนจาก การดำเนินงานต่อเนื่องและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ตารางต่อไปนี้กระทบยอดมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านั้นกับข้อมูลที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่นำเสนอโดยใช้ GAAP ฝ่ายบริหารเชื่อว่าข้อมูลแบบ non-GAAP นั้นมีประโยชน์และมีความหมายต่อนักลงทุน

และช่วยในการทำความเข้าใจ ใช้ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่แยกจากการดำเนินงานที่ยกเลิกและผู้ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้

คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึง

ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การ

ดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะ

ห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรา

ยได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่

ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาด

ทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกจากกันนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ

Royal Online สล็อตรอยัล Slot Royal Online

Royal Online สล็อตรอยัล Slot Royal Online รอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สมัครสล็อตรอยัล สล็อต Royal Online Royal Online Slot App Royal Online V2 Royal Online Mobile ID Line Royal Royal Online V2 Line ไลน์ Royal แอพ Royal Online ไลน์รอยัลคาสิโน ในรัฐแมสซาชูเซตส์ และเซดริก ครอมเวลล์ (ในภาพ) มีรายงานว่ารอดพ้นจากการถูกปลดจากตำแหน่งประธานชนเผ่ามาชพีวัมพาโนอัก ที่ถูกต่อสู้อย่างหวุดหวิด หลังจากที่ชุมชนที่เข้มแข็งกว่า 2,600 คนถูกหมายเรียกครั้งที่สองจากรัฐบาลกลาง

ตามรายงานวันอาทิตย์จาก หนังสือพิมพ์ The Herald Newsสภาเผ่า Mashpee Wampanoag ตัดสินใจด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 3 โดยงดออกเสียง 1 เสียงที่จะไม่ถอดชายวัย 55 ปีออกจากตำแหน่งผู้นำ และยังมีมติให้ปฏิบัติตามนโยบายล่าสุดอย่างเต็มที่ บันทึกคำขอจากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตแมสซาชูเซตส์

การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าชนเผ่า Mashpee Wampanoagได้รับหมายศาลครั้งแรกจากรัฐบาลกลางเมื่อประมาณสองเดือนก่อน ซึ่งได้ขอบันทึกทางการเงินจำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างFirst Light Resort and Casino มูลค่า 1 พัน ล้านดอลลาร์ คำขอครั้งที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของคณะลูกขุนใหญ่อย่างลับๆถูกกล่าวหาว่าออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมและขอเอกสารและบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภาในปี 2556 และ 2560 ของชนเผ่า รวมถึงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

สอบถามการเลือกตั้ง:

The Herald News รายงานว่าหมายเรียกครั้งที่สองซึ่งลงนามโดยChristine Wichersอัยการรัฐแมสซาชูเซตส์ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการค้นหารายการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ลงคะแนนเสียงจริงในการเลือกตั้งสองครั้งดังกล่าว ตลอดจนผลการรับรองขั้นสุดท้ายของการแข่งขัน การกระทำดังกล่าวยังอ้างว่าขอบันทึกการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปีของเผ่า Mashpee Wampanoag เป็นเวลาสิบปีนับจากต้นปี 2554นอกเหนือจากสำเนาคำร้องเรียนใด ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับสองเชื้อชาติหรือผู้สมัครและแคมเปญที่เกี่ยวข้อง

การแสวงหาความร่วมมือ:

ในที่สุด หนังสือพิมพ์รายงานว่าหมายเรียกครั้งที่สองของรัฐบาลกลางได้ขอให้ชนเผ่า Mashpee Wampanoag มอบนโยบายและกฎของตนเองแก่อัยการเกี่ยวกับการบริจาคและค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์นอกเหนือจากสำเนาสัญญาใดๆ ที่ลงนามกับบริษัทสถาปัตยกรรมท้องถิ่นRobinson Green Beretta Corporationจากปี 2011 .

The Herald News รายงานว่า Robinson Green Beretta Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในพรอวิเดนซ์ได้ตกลงที่จะออกแบบและสร้าง First Light Resort and Casino ที่เสนอหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างชุมชนและศูนย์ราชการของชนเผ่าในปี 2555 หนังสือพิมพ์ให้รายละเอียดว่าบริษัทยังได้ช่วยเป็นตัวแทนของเผ่า Mashpee Wampanoag ในการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนกับบริษัทการพนันยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างGenting Malaysia Berhadซึ่งจะดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกที่วางแผนไว้ใกล้กับเมืองเล็ก ๆ ของTaunton

เพิกถอนการเรียกคืน:

มีรายงานว่าครอมเวลล์ถูกกำหนดให้เผชิญกับการเรียกคืนการเลือกตั้งเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วภายหลังการเกิดขึ้นของข้อกล่าวหาทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเงินราว 500 ล้านดอลลาร์ที่ชนเผ่านี้กล่าวกันว่าเป็นหนี้เกนติ้ง มาเลเซีย เบอร์ฮัด อย่างไรก็ตาม บัตรลงคะแนนนี้ถูกยกเลิกโดยเจตนาเพียงสามวันก่อนที่จะมีขึ้นเพื่อให้ประธานที่มีข้อขัดแย้งอยู่ในตำแหน่งในฟิลิปปินส์และผู้ให้บริการคาสิโนLanding International Development Limitedมีรายงานว่าได้รับเวลามากขึ้นในการหา บ้าน มะนิลา ที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาNayonLanding ที่จินตนาการไว้

ตามรายงานวันอาทิตย์จาก Inside Asian Gaming เดิมทีบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงตั้งใจที่จะสร้างรีสอร์ทคาสิโนครบวงจรขนาดใหญ่ที่มีสวนสนุก 2 แห่งและพื้นที่เล่นเกม 301,400 ตารางฟุตบนพื้นที่ 23.6 เอเคอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองหลวง ย่านสถาน บันเทิง . แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่วางแผนไว้พร้อมป้ายราคา 1.5 พันล้านดอลลาร์มีกำหนดจะตั้งอยู่ระหว่างสถานที่จัดงานOkada ManilaและSolaire Resort and Casino ที่เปิดให้บริการแล้ว และยังมีศูนย์การประชุม โรงแรมหรู และสวนน้ำในร่มอีกด้วย

อุปสรรคที่ชั่วร้าย:

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ประสบความพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงในเดือนสิงหาคม 2018 เมื่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์Rodrigo Duterte (ในภาพ) ยุติสัญญาเช่าที่ดินอายุ 50 ปีก่อนหน้านี้อย่างกะทันหัน บริษัท Landing International Development Limitedได้ลงนามร่วมกับมูลนิธิ Nayong Pilipino ผู้นำวัย 75 ปีอ้างว่าไล่คณะกรรมการทั้งหมดขององค์กรทรัพย์สินที่ควบคุมโดย รัฐนี้ในภายหลัง หลังจากพิจารณาว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทคาสิโนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือประชาชน

เส้นนำโชค:

Landing International Development Limited ซึ่งรับผิดชอบ การพัฒนาJeju Shinhwa Worldขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้อยู่แล้ว ได้รับเวลา 180 วันในการหาไซต์ใหม่สำหรับ โครงการ NayonLandingก่อนที่ใบอนุญาตการเล่นเกมชั่วคราวจะถูกเพิกถอน แม้ว่ากำหนดเส้นตายนี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม แต่มีรายงานว่าผู้ดำเนินการอธิบายว่าหน่วยงาน กำกับดูแลของ Philippine Amusement and Gaming Corporation ( PAGCor )ได้ขยายวันที่สิ้นสุดนี้ออกไปเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้ระบุเนื่องจากผลกระทบในท้องถิ่นของการ ระบาดใหญ่ของ ไวรัสโคโรนา

อ่านแถลงการณ์จาก Landing International Development Limited…

“เนื่องจากการล็อกดาวน์และข้อจำกัดการเดินทางในฟิลิปปินส์กลุ่มบริษัทจึงประสบปัญหาในการระบุการเช่าที่ดินอีกครั้งตามที่กำหนดโดย PAGCor สำหรับการพัฒนารีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในฟิลิปปินส์ แต่กลุ่มได้รับการระงับโดย PAGCor ตามระยะเวลาที่กำหนด… ซึ่งกลุ่มได้รับอนุญาตให้มีเวลาเพิ่มเติมในการส่งการแก้ไขสำหรับใบอนุญาตชั่วคราว”

ผลเสียทางการเงิน:

นอกจากนี้ บริษัท Landing International Development Limited ยังประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า บริษัทมีการขาดดุหลังจากหลายปีของความพยายามและวันที่ 22 กรกฎาคม 2020 การทำลายล้าง Catawba Indian Nation ได้พัฒนาคาสิโนที่เสนอเพิ่มเติมใน Cleveland County , North Carolina โดยประกาศว่าการลงทุน 273 ล้านดอลลาร์จะขนานนามว่า Catawba Two Kings Casino Resort

การเปิดตัวชื่อและโลโก้ใหม่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมส่วนตัวในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 โดยมีพลเมืองของชุมชนCatawba Nationหุ้นส่วนโครงการคาสิโนและเจ้าหน้าที่ของ Kings Mountian เข้าร่วม

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ :

พัฒนาโดยปรึกษาหารือกับบริษัท Delaware Northซึ่งเป็นบริษัทด้านการบริการที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กโลโก้ของคาสิโนจะอยู่ห่างจากชาร์ลอตต์ประมาณ 35 ไมล์ในเมืองเล็ก ๆ แถบชานเมืองของKings Mountainมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อชนเผ่าที่รัฐบาลกลางยอมรับ

ความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของชื่อที่เพิ่งได้รับเลือกBill Harris หัวหน้า Catawbaกล่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ( pdf )…

“Catawba Two Kings Casino Resort เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราและอนาคตที่มีความหวังในดินแดนบรรพบุรุษของเราในNorth Carolina – ที่ซึ่งผู้คนของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตามชื่อ Catawba River, Catawba County และ Catawba College

“ชื่อนี้เป็นการยกย่องให้กับKing Hagler หัวหน้า Catawba ในศตวรรษที่ 18 และเมือง Kings Mountain ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาว Catawba เคยมีมาในอดีต และจะยังคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต กับเพื่อนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้”

คิง แฮกเลอร์ :

โลโก้แสดงภาพเงาของกษัตริย์ Hagler ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า Catawba ตั้งแต่ปี 1754 ถึง 1763 และรับผิดชอบในการเจรจาสนธิสัญญา Pine Hill ในปี 1760 ซึ่งรับรองดินแดนของชนเผ่านี้ – ประมาณสองล้านเอเคอร์ – ใกล้ Waxhaw, North Carolina แม่น้ำทาวบาเพื่อแลกกับพื้นที่ 55,000 ตารางไมล์ที่พวกเขาถือว่าเป็นบ้านดั้งเดิมของพวกเขา หลังจากการสังหารหัวหน้าในปี พ.ศ. 2306 เงื่อนไขของสนธิสัญญาก็ถูกลืมเลือนไปทั้งหมดและทาวบาก็ถูกบังคับให้อยู่ในเขตสงวนขนาดเล็กซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง144,000 เอเคอร์ใกล้เมืองแลงคาสเตอร์ รัฐเซาท์แคโรไลนา ตามแหล่งข่าวหลายแห่ง

คัดค้านอย่างแข็งขัน :

เดิมประกาศโดย Catawba ในปี 2013แผนการสร้างคาสิโนใน Kings Mountain ได้รับการรับรองโดย เจ้าหน้าที่ ของ Cleveland County ทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ Pay McCrory สมาชิก 100 คนจาก 170 คนของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ North Carolina และ Eastern Band ของ Cherokee Indians (EBCI) คัดค้าน

ในเดือนสิงหาคม 2013 คำขอของชนเผ่าต่อกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ (DOI) เพื่อวางพื้นที่เกือบ 17 เอเคอร์ในนอร์ธแคโรไลนาถูกปฏิเสธในเดือนมีนาคม 2018 คำขอใหม่ถูกส่งโดย Catawba หลายเดือนต่อมาในเดือนกันยายนภายใต้กระบวนการใช้ดุลยพินิจและในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติจาก DOIเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2020 เพียงสี่วันต่อมา EBCI ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐบาลกลางในศาลแขวงสหรัฐในเขตโคลอมเบีย

Cherokee Nation of Oklahomaได้ยื่นคำร้องเพื่อสนับสนุน EBCI

การปฏิเสธคำสั่ง :

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2020 คำขอของ EBCI สำหรับคำสั่งเบื้องต้นเพื่อหยุดการก่อสร้างคาสิโนถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ James E. Boasberg ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งกล่าวว่าเผ่า Cherokee ไม่ได้รับ “อันตรายที่แก้ไขไม่ได้” โดย DOI การอนุมัติของคาสิโน Catawba

EBIC รับผิดชอบโรงแรมและคาสิโน Harrah’s Cherokee Resortใน Cherokee และHarrah’s Cherokee Valley Riverใน Murphy, North Carolina ทั้งคู่ร่วมมือกับCaesars Entertainment Corporationในขณะที่ Cherokee Nation ในเครือของ Oklahoma, Cherokee Nation Entertainment (CNE)ดำเนินการ 10 แห่ง คาสิโนในโอคลาโฮมา

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม EBCI ได้ยื่นคำร้องเรียนฉบับแก้ไขในคดีความของรัฐบาลกลางในขณะที่ Cherokee Nation of Oklahoma ก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเช่นกัน

ในช่วงเวลาของการยื่นเอกสาร Richard G. Sneedหัวหน้าใหญ่ของ EBCI แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว โดยระบุว่า…

“เรายินดีต้อนรับแนวร่วมที่เพิ่มขึ้นซึ่งกำลังต่อสู้กับการตัดสินใจของ DOI คำตัดสินดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างร้ายแรง และการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขของเราจะทำให้ศาลเห็นว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการตัดสินใจ”

แหวกแนว :

Catawba พังทลายบนคาสิโนซึ่งตั้งอยู่ที่245 Dixon School Roadไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ EBIC ยื่นฟ้องคดี ซึ่งเป็นการฉลองการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ไซต์ King’s Mountian ซึ่งช่วงแรกของคาสิโนจะมีคุณลักษณะประมาณ1,300 สล็อตแมชชีน เกมโต๊ะ และร้านอาหารและคาดว่าจะเปิดให้บริการในฤดูร้อนหน้าตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของชนเผ่า

นอกเหนือจาก Lumbee และชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันในท้องถิ่นอื่น ๆ รีสอร์ทคาสิโนยังคงได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจาก City of Kings Mountain พร้อมกับ Cleveland County ซึ่งตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับCatawbaบน การพัฒนาและการดำเนินงานของรีสอร์ทคาสิโน

มีรายงานว่า The Nation จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำเมืองและเทศมณฑลเพื่อดู “โครงการเต็มรูปแบบ” ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานก่อสร้างได้มากถึง5,000 ตำแหน่ง และงานถาวร 4,000 ตำแหน่งบรรลุผลสำเร็จ

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของ Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCor) ได้ประกาศว่า รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขนาดยักษ์บางแห่ง ของกรุงมะนิลา อาจได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการบางส่วนจากการปิดระบบที่เกิดจากไวรัสโคโรนาในเร็วๆ นี้

ตามรายงานจาก GGRAsia คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อการพนันขนาดใหญ่สี่แห่งของเมืองหลวงได้ถูกปิดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมแต่ตอนนี้สามารถได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่ได้ตราบเท่าที่พวกเขาตกลงที่จะใช้ชุดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและสาธารณสุขที่เข้มงวดและรักษาไว้ ความจุต่ำกว่า 30%

ความกังวลสี่เท่า:

GGRAsia รายงานว่าความเป็นไปได้ที่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการใน royal-online.co.uk เมืองหลวงของ ฟิลิปปินส์อาจได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นบางส่วนจากการล็อคดาวน์ที่เกิดจากไวรัสโคโรนามากกว่า 24 สัปดาห์ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกโดยMelco International Development Limitedซึ่งรับผิดชอบCity of Dreams จำนวน 938 ห้อง การพัฒนากรุงมะนิลา แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการย้ายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับResorts World Manila , Solaire Resort and CasinoและOkada Manila ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ระหว่างการเปิดใหม่บางส่วนก่อนหน้านี้ที่หยุดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความกลัวการแพร่ระบาดที่ตามมา

ไทม์ไลน์เบื้องต้น:

ไวรัสโคโรนาได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 3,558 คนทั่วฟิลิปปินส์รวมถึง 38 คนเมื่อวานนี้ในขณะที่ GGRAsia อ้างถึง เจ้าหน้าที่ PAGCor ที่ไม่ระบุ ชื่อว่าประกาศว่าวันที่เปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการแต่ละแห่งในกรุงมะนิลาจะขึ้นอยู่กับ ‘สถานการณ์ท้องถิ่นปัจจุบัน ‘ และงานเตรียมการที่ดำเนินการ โดยแต่ละสถานที่

แหล่งข่าวนิรนามบอกกับ GGRAsia…

“รีสอร์ทและคาสิโนแบบบูรณา การที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นของตนได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งในการทดลองใช้งานภายใต้ระเบียบการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด การดำเนินงานจะถูกจำกัดความจุสูงสุด 30%”

การวางแผนเชิงบวก:

แหล่งข่าวที่ไม่ปรากฏชื่อยังรายงานกับ GGRAsia ว่ารีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ ‘ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้การปิดเมืองหรือการกักกันชุมชนที่ปรับปรุงแล้วอาจไม่เปิด ‘ แม้ว่าจะมีการกล่าวว่า Melco International Development Limited ได้ประกาศว่ากำลัง ‘ เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มดำเนินการตามปกติอีกครั้ง ‘ ที่เมืองของตน ของการพัฒนา Dreams Manila ‘ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ‘ ของแนวทางใหม่ของ PAGCorผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์อันดับต้น ๆ Red Rake Gaming ได้ประกาศชื่อสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุดที่มีสัตว์ป่าดุร้าย ชื่อเรื่อง Wild Animals วิดีโอสล็อตขนาด 5×3 นี้มี 243 วิธีในการชนะพร้อมคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นรวมถึงมินิเกมฟิวชั่นยอดนิยม

รายละเอียดของสัตว์ป่า

สล็อตสัตว์ป่าใหม่มีกราฟิกและแอนิเมชั่นที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตในเกมมีชีวิตขึ้นมา ท่องไปพร้อมกับหมาป่า หมี นกอินทรี เสือคูการ์ และอีกมากมายในขณะที่คุณหมุนวงล้อ ไวด์ที่ขีดข่วนจะแทนที่ด้วยสัญลักษณ์อื่นเพื่อช่วยสร้างชัยชนะครั้งใหญ่ มันจะแทนที่ไอคอนทั้งหมดยกเว้นโบนัส

สัญลักษณ์โบนัสคือสิ่งที่คุณต้องการเห็นเพื่อเข้าถึง มิ นิเกม Wild Fusion หากคุณได้รับสัญลักษณ์โบนัสสามสัญลักษณ์บนวงล้อที่ 1, 3 และ 5 จะทำให้เกิดรอบพิเศษนี้ ในระหว่างมินิเกม สัญลักษณ์หมาป่าจะรวมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ยิ่งชนะมาก! เป็นเรื่องสนุกอย่างแน่นอนที่ได้ดูเมื่อสัญลักษณ์เติบโตเป็นขนาดใหญ่บนวงล้อเมื่อพวกเขาสร้างชัยชนะ

เข้าร่วมเกม Million Dracula ใหม่

แฟน ๆ ของRed Rake Gamingจะตื่นเต้นที่ได้ยินว่าชื่อล่าสุดนี้เป็นเกมใหม่ที่สองสำหรับผู้พัฒนาที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม เมื่อต้นเดือน ผู้พัฒนาได้ประกาศสร้าง Million Dracula เกมนี้จะพาผู้เล่นตรงไปยังปราสาทของ Dracula ที่ซึ่งชัยชนะรออยู่!

แดร๊กคูล่าเป็นสัญลักษณ์หลักในเกมนี้ แทนที่ไอคอนอื่นๆ เพื่อช่วยสร้างชุดค่าผสมที่ชนะ มันจะไม่แทนที่สัญลักษณ์โบนัส แต่ใช้แทนสัญลักษณ์อื่นทั้งหมดในสล็อต เข้าสู่รอบโบนัสของเกมนี้ แล้วคุณจะถูกพาไปที่ถ้ำของ Dracula ที่ซึ่งคุณเริ่มเพลิดเพลินกับการหมุนพิเศษ!

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบชื่อใหม่ทั้งสองนี้โดยRed Rakeเพลิดเพลินกับสองประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในขณะที่หมุนวงล้อ!ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างพระราชวังอิมพีเรียลไซปัน ที่อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง มีรายงานว่าขอลดค่าธรรมเนียมเก้าปีเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคาสิโนปีละ 15.5 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานวันจันทร์จาก Inside Asian Gaming การย้ายจากImperial Pacific International Holdings Limitedเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวหาว่ารัฐบาลในดินแดนของอเมริกาละเมิดเงื่อนไขพิเศษที่มีอยู่ในข้อตกลงใบอนุญาตคาสิโนของทั้งคู่ ห้องนั่งเล่น สล็อตในพื้นที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่

ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง:

Inside Asian Gaming รายงานว่าคำขอดังกล่าวอยู่ในจดหมายที่เขียนโดยDonald Browneประธานเจ้าหน้าที่บริหารของImperial Pacific International Holdings Limitedและส่งถึงผู้ว่าการRalph Torres (ในภาพ) แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการอุทธรณ์ยังเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทคาสิโนมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องหลายคดีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผู้รับเหมาที่ค้างชำระพร้อมกับแถวที่ยาวเหยียดเหนือความล้มเหลวที่ถูกกล่าวหาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินกับผู้ขายในท้องถิ่นมากมาย

คำร้องที่เหมาะสม:

ในการขอเลื่อนค่าธรรมเนียมรายปีออกไปจนถึงปี 2029มีรายงานว่า Browne ประกาศว่าข้อตกลงใบอนุญาตที่ลงนามในเดือนสิงหาคมปี 2014 กำหนดว่าบริษัทของเขาจะต้องได้รับอนุญาต ‘ เพื่อดำเนินกิจกรรมการเล่นเกมคาสิโนบนเกาะไซปันเท่านั้น’ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวโดยอ้างว่ารัฐบาลของเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ‘ ไม่เพียง แต่อนุญาตให้เกมคาสิโนดำเนินการนอกเหนือผู้ถือใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ‘ แต่ยังทำให้ ‘ ความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ ‘ ต่อรายได้ด้วยการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเพิ่มจำนวนขึ้น

มีรายงานว่าอ่านจดหมายจากบราวน์…

“ ไม่มีการยกเว้นใด ๆ ในข้อตกลงใบอนุญาตคาสิโนที่อนุญาตให้ฝ่ายอื่นดำเนินการเกมคาสิโน Imperial Pacific International Holdings Limited ไม่ได้คาดหวังว่าสิทธิ์พิเศษในกิจกรรมการเล่นเกมคาสิโนจะถูกละเมิดอย่างง่ายดาย การอนุญาตให้เครื่องโป๊กเกอร์และ eGaming ทำงานนอกคาสิโนเป็นการละเมิดใบอนุญาตพิเศษของ Imperial Pacific International Holdings Limited ที่ถืออยู่”

การแข่งขันที่โดดเด่น:

มีรายงานด้วยว่า ปัจจุบัน ไซปัน เป็นเจ้าภาพจัดห้องสล็อต ขนาดใหญ่สองแห่งซึ่งมีเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์รวมกันประมาณ 310 เครื่อง แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า มีเครื่องเพิ่มอีก 500 เครื่องกระจายอยู่ตามสถานที่เล็กๆ หลายสิบแห่ง บนเกาะ ซึ่งมีประชากรประมาณ 52,000 คน ซึ่งกล่าวกันว่าทำลายความสามารถของพระราชวังอิมพีเรียลไซปันในการดึงดูดนักพนันในท้องถิ่นในช่วงเวลาของไวรัสโคโรนา

ตำแหน่งล่อแหลม:

มีรายงานว่าคำขอลดหย่อนมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ Torres ขู่ว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโน ท้องถิ่นของ Imperial Pacific International Holdings Limited เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ชำระเงินล่าสุดจำนวน 15.5 ล้านดอลลาร์ ผู้นำพรรครีพับลิกันโดยเจตนาใช้จดหมายของเขาเองเพื่อประกาศว่าความล้มเหลวนี้ถือเป็น ‘การละเมิดเนื้อหาของข้อตกลงที่ระบุ ‘ และส่งผลให้การดำเนินงานของไซปันของบริษัทถูก ‘ ระงับจนกว่าจะถึงเวลาที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคาสิโนประจำปีเต็มจำนวน ‘Playson ผู้พัฒนาเกมชั้นนำในมอลตาได้ลงนามในข้อตกลงด้านเนื้อหากับผู้ให้บริการ Snaitech SpA ของอิตาลี ซึ่งจะเห็นพอร์ตโฟลิโอสล็อตของ บริษัท ถ่ายทอดสดผ่านมือถือและข้อเสนอออนไลน์ของบริษัท รวมถึง snai.it

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง เกมยอดนิยม เช่น เกม แนวเอเชีย , Pearl Beauty: Hold and Win , Solar Templeและ Solar Queenนอกเหนือไปจากพอร์ตโฟลิโอ Funky Fruitsและซีรีส์ Timeless Fruit Slots ยอดนิยมทั้งหมดจะพร้อมให้บริการ สู่ฐานผู้เล่นชาวอิตาลีของ Snaitech

นอกจากสล็อต คุณภาพสูง แล้ว ผู้ให้บริการที่มีสำนักงานใหญ่ในมิลานยังมีชุดเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ไม่ต้องผสานรวมของPlayson ในทุกเกม รวมถึง แจ็คพอตสปินพิเศษและทัวร์นาเมนต์เครือข่าย ปกติ พร้อมกลไกต่างๆ แต่ละรายการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรักษาผู้เล่น

เติบโตอย่างต่อเนื่อง :

Alessandro Graziosiผู้อำนวยการฝ่ายการเดิมพันรายย่อยและฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าของ Snaitech SpA แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่ กล่าวว่า…

“เราใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่เราเลือกโดยมีจุดประสงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ทั้งดื่มด่ำและยั่งยืนในเวลาเดียวกัน ตัวเลือกนี้ได้รับรางวัลจากผลลัพธ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Playson รับประกันข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้สำหรับเรา และในบริบทของข้อเสนอของเรา มันจะแสดงถึงมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน”

ความร่วมมือครั้งล่าสุดของผู้พัฒนาชาวมอลตาช่วยยกระดับการแสดงตนในตลาดที่มีการควบคุมของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเกมทั่วทั้งยุโรปและที่อื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโสของ Playson, Christos Zoulianitis ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่ กล่าวในการแถลงข่าว ของบริษัท …

“SNAITECH เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดอิตาลีและเรามีความยินดีที่ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหานี้กับพวกเขา ความร่วมมือครั้งใหม่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในยุโรป และเราหวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับฐานผู้เล่นด้วยเกมที่หลากหลายของเรา”

การปรากฏตัวของ :

Playson ไม่ใช่คนแปลกหน้าในตลาดอิตาลี หลังจากในเดือนกรกฎาคมปีนี้ตกลงข้อตกลงทางการค้า กับ SignorBetผู้ให้บริการเกมและการเดิมพันออนไลน์สำหรับฮับเสมือนsignorbet.it

นอกจากอิตาลีแล้ว ผู้พัฒนาที่มีสำนักงานใหญ่ในสลีมายังดำเนินการในตลาดที่มีการควบคุมของมอลตา สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร รวมถึงตลาดอื่นๆ และกำลังขยายการแสดงตนอย่างต่อเนื่อง พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยเกม omnichannel มากกว่า 60 เกม ตลอดจนเครื่องมือส่งเสริมการขายมากมายMGM Resorts Internationalได้ประกาศว่า Borgata Hotel Casino ในแอตแลนติกซิตีเลิกจ้างพนักงาน 2,295 คน การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีการเลิกจ้าง เนื่องจากอุตสาหกรรมไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหลักได้

การเลิกจ้างที่น่าเสียดาย

บิล ฮอ ร์นบัคเคิล ประธานและซีอีโอของ MGM ออกจดหมายแยกทางเมื่อวันศุกร์ ซึ่งระบุว่าการปลดพนักงานมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ขณะนี้ MGM ได้แยกออกจากพนักงานทั้งหมด 18,000 คน นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นขึ้น Borgata จะคงพนักงานไว้ 3,100 คน

หากสถานการณ์ในอุตสาหกรรมดีขึ้นBorgataต้องการจ้างพนักงานคนเดิมกลับสู่ตำแหน่งเดิม จากข้อมูลของ Hornbuckle หวังว่าเมื่อมีการยกเลิกข้อจำกัดในการรับประทานอาหารในร่มและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นพนักงานจะสามารถกลับมาได้

คาสิโนปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 16 มีนาคม และไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พวกเขายังคงเปิดให้บริการที่ความจุ 25%

เริ่มต้นช้าสำหรับ Borgata

คา สิ โนBorgataเริ่มต้นช้าในการกลับไปทำงานในแอตแลนติกซิตี ในขณะที่คาสิโนส่วนใหญ่เปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม Borgata จะรอจนถึงสิ้นเดือน พวกเขาไม่พอใจกับการตัดสินใจของผู้ว่าการเมอร์ฟีในการ ห้าม รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร่ม คาสิโนเลือกที่จะประเมินตัวเลือกของพวกเขาใหม่และเปิดในภายหลังเมื่อพวกเขาสามารถให้บริการประเภทที่พวกเขาคาดหวังแก่แขกได้

เนื่องจากคาสิโนยังไม่สามารถให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างได้และความจุสำหรับผู้เล่นยังน้อย บริษัทแม่ของคาสิโนจึงต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากในการปล่อยสมาชิกในทีม ในจดหมาย Hornbuckle ระบุว่าเขาเข้าใจถึงผลกระทบที่การตัดสินใจจะมีต่อพนักงานและครอบครัวของพวกเขา และมันทำให้เขาเจ็บปวดที่ต้องแจ้งข่าวเช่นนี้ยรวมสำหรับช่วงหกเดือน นั้นดีขึ้น 26.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับสูงสุด13 ล้านดอลลาร์โดยขาดทุนลดลงเหลือ9.1 ล้านดอลลาร์

สมัครเว็บแทงบอล แทงบอล พนันบอลเว็บไหนดี

สมัครเว็บแทงบอล แทงบอล พนันบอลเว็บไหนดี เว็บพนันบอลไทย สมัครเว็บบอล เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด แทงพนันบอลออนไลน์ เว็บเล่นบอล แทงบอลสูงต่ำ ทายผลบอล แทงบอลเต็ง สมัครเว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ พนันกีฬาออนไลน์ เว็บแทงบอล สมัครบอลสเต็ป แทงบาส SBOBET เว็บแทงบาส เนเธอร์แลนด์เปิดตลาดการพนันออนไลน์ – ในที่สุดสภาล่างในรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ลงมติเห็นชอบกับกฎหมายการพนันที่แก้ไขแล้วซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการนอกชายฝั่งสามารถยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์ได้โดยจะมีการสมัครในปีหน้า ตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์สร้างรายได้สุทธิ 63.8 ล้านดอลลาร์เมื่อผู้ให้บริการในต่างประเทศรับเดิมพันจากประเทศนั้นเมื่อสองปีก่อน

สถานะของการพนันออนไลน์ใน PA คืออะไร มันซับซ้อน – สมาชิกสภานิติบัญญัติปิดภาคเรียนในวันจันทร์โดยไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสำหรับงบประมาณ 31.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขยายความไม่แน่นอนท่ามกลางสัญญาณของผลกระทบต่ออันดับเครดิตของรัฐและความท้าทายทางกฎหมายใหม่ อีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าจะวิกฤต (วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม )

BeFred Favorite เข้าซื้อ Ladbrokes, Coral Bookmaker Shops – พี่น้องมหาเศรษฐีที่ซื้อ Tote ในราคา 265 ล้านปอนด์เมื่อห้าปีที่แล้วใกล้จะตกลงซื้อร้านพนันหลายร้อยแห่งจากแล็ดโบร๊กส์และ Gala Coral แหล่งข่าวในเมืองกล่าวว่า Betfred ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Fred และ Peter Done ได้เบียดเบียน BoyleSports เจ้ามือรับแทงม้าชาวไอริชและคู่แข่งรายอื่น ๆ ในการแข่งขันเพื่อซื้อร้านค้า

รัฐนิวเจอร์ซีย์บรรลุข้อตกลงในการแบ่งปันสภาพคล่องของโป๊กเกอร์ออนไลน์กับเว็บไซต์การพนันในสหราชอาณาจักร – เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์อาจแบ่งปันสภาพคล่องกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร ในเร็วๆ นี้ หากหน่วยงานกำกับดูแลสามารถหารายละเอียดที่น่ารำคาญได้

อดีตเจ้านายของ Paddy Power ซื้อบ้าน 10 ล้านยูโรใน Dartry – อดีตหัวหน้าของ Paddy Power Patrick Kennedyได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์สไตล์วิคตอเรียนจำนวนมากใน Dartry, Dublin 6 ในราคา 10.225 ล้านยูโร Alston, 19 Temple Road – หนึ่งในบ้านที่ดีที่สุดในพื้นที่ – ถูกขายในเดือนพฤษภาคมด้วยข้อตกลงนอกตลาดที่เงียบสงบ เป็นราคาสูงสุดที่จ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในรัฐจนถึงปีนี้ ที่ดินบนพื้นที่หนึ่งเอเคอร์ถูกขายโดยทนายความ Vincent Foley และ Helen ภรรยาของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980

ล่าสุดเกี่ยวกับบิลการใช้จ่าย PA ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ -ผู้ว่าการจะไม่ยับยั้งการเรียกเก็บเงิน จะมีผลบังคับใช้ในคืนวันจันทร์นี้

Genting ประกาศแผนการขยายมูลค่า 1.6 พันล้านริงกิตในนิวยอร์ก – Resorts World Casino ที่สนามแข่ง Aqueduct Racetrack ในนิวยอร์กได้มาพร้อมกับแผนการขยายที่ทะเยอทะยาน ตามรายงานใน Gamingtoday Genting ต้องการเพิ่มโรงแรมขนาด 400 ห้อง ศูนย์การประชุมขนาด 140,000 ตารางฟุต ร้านอาหารและร้านค้าปลีกใหม่ สปาขนาด 20,000 ตารางฟุต และเครื่องลอตเตอรี่วิดีโอประมาณ 1,000 เครื่อง ปัจจุบันคาสิโนมีเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์ 5,500 เครื่องในประเภทต่างๆ

5 สิ่งที่ชาวออสซี่ผู้รักกีฬาสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ – ผู้คนหลายหมื่นคนได้รับผลกระทบในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศว่าจะปิดอุตสาหกรรมการแข่งรถเกรย์ฮาวด์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017

ผู้ชายติดการพนันอย่างบ้าคลั่ง โคเคนเบนเดอร์หลังจากที่เจ้านายจ่ายเงินให้เขาเกิน 40,000 ปอนด์ – สตีเวน เบิร์ค คนงานก่อสร้างได้เงินมหาศาลจากการปาร์ตี้และการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วหลังจากที่เจ้านายจ่ายเงินให้เขามากเกินไปถึง 40,000 ปอนด์เพราะเขาคิดเลขทศนิยมผิด สถานที่. Steven Burke เสียเงิน 28,000 ปอนด์ไปกับรถใหม่ โคเคน การพนันออนไลน์ เหล้า และโรงแรม หลังจากบริษัทของเขาทำผิดพลาด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล

‘นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น’ แนะนำชายผู้เปิดโปง CS:GO Lotto Scandal – H3H3 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่ดีที่สุดของ YouTube ได้ขอโทษผู้ใช้ YouTube สองคนที่ไม่ยอมเปิดเผยความสนใจในความเป็นเจ้าของในเว็บไซต์การพนันยอดนิยม CS:GO Lotto รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้น และคดีความ การแบน และคำถามที่ครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของการพนันในกีฬาอีสปอร์ตกำลังใกล้เข้ามา The Daily Dot สัมภาษณ์ HonorTheCallผู้ซึ่งเปิดเรื่องราวนี้ให้กว้างขึ้น

ผู้สนับสนุน, ศัตรูรั้งสำหรับแคมเปญลงคะแนนการพนันในเนบราสก้า – กลุ่มที่ต้องการทำให้การพนันคาสิโนถูกกฎหมายในเนแบรสกาขยับเข้าใกล้อีกก้าวหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อวางประเด็นต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแต่ฝ่ายตรงข้ามกำลังเตรียมความท้าทายในศาลและบนเส้นทางการหาเสียง ผู้จัดงานไดรฟ์คำร้องกล่าวว่าพวกเขาได้รวบรวมลายเซ็นมากเกินพอที่จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรลงคะแนน

บริษัทวิดีโอเกมสร้างระบอบการพนันในโลกแห่งความจริง – บริษัทวิดีโอเกมออนไลน์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอนุญาตและสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโดยการสร้างระบอบการพนันในโลกแห่งความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในตลาดมืดของเกมตามคดีฟ้องร้องในชั้นเรียนหลายคดีล่าสุด คดีความซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในฟลอริดา คอนเนตทิคัต และนิวเจอร์ซีย์ โดยกล่าวหาว่าระบอบการพนันออนไลน์ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทวิดีโอเกมออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงในรัฐวอชิงตัน Valve Corporation ซึ่งโจทก์เปรียบได้กับกัปตันเรโนลต์ยุคใหม่ จากภาพยนตร์เรื่องคาซาบลังก้า

Pennsylvania Casino Slots กวาดเงินไป 2.4 พันล้านดอลลาร์ – นักการพนันมอบคาสิโนในเพนซิลเวเนียอีกปีที่ดีในปี 2558-2559 โดยทิ้งเครื่องสล็อตไว้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่โรงพนันหลายสิบแห่งของรัฐ นับตั้งแต่เปิดตัวคาสิโนสล็อตแมชชีนแห่งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2549 รายได้จากการเล่นสล็อตแมชชีนมีมูลค่ารวม 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ต้องเสียภาษี 11.3 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของบอร์ดเกม

ผู้ใช้ YouTube ที่ไม่สามารถเปิดเผยความเป็นเจ้าของในเว็บไซต์การพนันที่มีชื่อไม่เหมาะสม – ต่อจากข่าวเมื่อต้นสัปดาห์ – ซึ่งพบว่าผู้ใช้ YouTube ยอดนิยมคู่หนึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์การพนัน Counter-Strike โดยไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น – Trevor “Tmartn”“ProSyndicate” Cassellถูกฟ้องร้องในเขต Southern District ของฟลอริดา Valve ซึ่งได้รับการจัดทำประวัติในรายงานที่ยื่นโดย Gambling911.comเมื่อวันพุธก็มีชื่ออยู่ในชุดสูทเช่นกัน

Kenny Rogers ไม่ชอบการพนันเลย – ปรากฎว่านักพนันไม่ชอบการพนันจริงๆ ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับสื่อหลายสำนัก เคนนี โรเจอร์สเปิดเผยว่าแม้ซิงเกิลฮิตอมตะในปี 1978 “The Gambler”ของเขาจะไม่เล่นการพนันด้วยตัวเอง “โดยส่วนตัวแล้ว ฉันค้นพบว่าฉันไม่สามารถชนะได้มากพอที่จะทำให้ฉันตื่นเต้น” โรเจอร์สอธิบาย “แต่ฉันสูญเสียมากพอที่จะทำให้ฉันหดหู่ได้ ดังนั้นฉันจะอยู่ห่างจากมัน”

พีท โรสฟ้องอดีตผู้สอบสวนในข้อหาข่มขืน – อดีตดาราเบสบอลพีท โรสได้ฟ้องทนายความซึ่งรายงานการสืบสวนของเขาทำให้เขาถูกไล่ออกจากลีกเนื่องจากการพนัน เขากล่าวหาว่าทนายความทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยกล่าวหาว่าโรสถูกข่มขืนตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ห้าวิธีที่เลวร้ายที่สุดของ Rick Scott การพนันที่ไม่เรียบร้อยในฟลอริดา – การมีส่วนร่วมของ Ri ck Scott กับการพนันในฟลอริดานั้นหายนะนับตั้งแต่วันที่เขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2554 ตามรายงานของ Broward, Palm Beach New Times “ฉันพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพลเมืองฟลอริดา จากนั้นตัดสินใจจากตรงนั้น” สก็อตต์กล่าวระหว่างการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่เซมิโนลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปีนี้ ในความพยายามที่ล้มเหลวในการผลักดันข้อตกลงผ่านสภานิติบัญญัติ

ในที่สุดการเดิมพันกีฬาก็มาถึงการถูกกฎหมายในเนวาดาเร็วขึ้น – เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาลใจให้ AGA ผลักดันอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อขยายการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในเนวาดา ประการแรก ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับปัญหากีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) และวิธีการกำหนดการพนัน ประการที่สอง NHL ได้รับรางวัลแฟรนไชส์เมเจอร์ลีกแห่งแรกของลาสเวกัส ทีมฮอกกี้ที่เล่นบนสตริปได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีวิวัฒนาการในการรับพนันกีฬา

Hargett กล่าวว่ารัฐเทนเนสซีพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ควบคุมบริษัทกีฬาแฟนตาซี – หน่วยงานของรัฐมีชื่อใหม่และกฎใหม่เพื่อจัดการกับกฎหมายที่ผ่านสมัชชาใหญ่ในเซสชั่นล่าสุดที่ทำให้การพนันกีฬาแฟนตาซีถูกต้องตามกฎหมายในรัฐเทนเนสซีและควบคุม แผนกการเรี่ยไรเพื่อการกุศลและการเล่นเกมของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรีต่างประเทศของ Tre ​​Hargettปัจจุบันเป็นแผนกการเรี่ยไรเพื่อการกุศล กีฬาแฟนตาซี และการเล่นเกม

Steamer เผย: เว็บไซต์การพนัน CS:GO สามารถโกงได้ (วิดีโอ) – Lewis “PsiSyndicate” Stewart สตรีมเมอร์ชาวอังกฤษวัย 22 ปี เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าเว็บไซต์การพนันอย่าง CS:GO Lotto สามารถถูกควบคุมโดยเจ้าของได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้ใช้ YouTube ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม . สจ๊วตสารภาพว่าวิดีโอ 2รายการก่อนหน้าของเขาถูก “หลอกลวง”

ฮิลลารี คลินตันไปทุบตีทรัมป์ที่ไซต์ทัชมาฮาล คาสิโนสไตรค์ – ฮิลลารี คลินตันกำลังจะมาที่แอตแลนติกซิตีเพื่อทุบตีโดนัลด์ ทรัมป์ในการจัดการอาณาจักรการพนันในอดีตของเขาแต่พนักงานคาสิโนที่โดดเด่นกล่าวว่าเนื้อคู่ของพวกเขาอยู่กับมหาเศรษฐีคนละคน

Forbes: ข้อโต้แย้ง CS:GO Lotto ทำให้เกิดประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ YouTube – หลังจากการคาดเดาหลายเดือนและการสอบสวนที่ยาวนานโดยโปรดักชั่น H3H3 Trevor “Tmartn” Martin และ Tom “Syndicate” Cassel ถูกบังคับให้ยอมรับว่าพวกเขาเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ CS:GO Lotto เว็บไซต์การพนันที่พวกเขามักโปรโมตในช่องทางของตนเองโดยไม่เปิดเผยว่าพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน ข้อโต้แย้งระหว่าง Martin และ Cassel คือพวกเขาไม่เคยเก็บเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CS:GO Lotto ไว้เป็นความลับ พวกเขาแค่ไม่เผยแพร่เท่านั้น น่าเสียดาย ที่อาจไม่ดีพอสำหรับ FTC ซึ่งต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโฆษณาดิจิทัลซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่กรณีในวิดีโอของ Martin และ Cassel ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาชนะรางวัลใหญ่และกระตุ้นให้ผู้ติดตาม (มักจะอายุน้อยมาก) เล่นการพนันโดยใช้เว็บไซต์เช่นกัน

รัฐบาลยิบรอลตาร์มองข้ามผลกระทบของ Brexit ต่อบริษัทรับพนันบนเว็บ – อุตสาหกรรมเกมของยิบรอลตาร์เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญในโลกหลัง Brexit การลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวอังกฤษเพื่อออก จากสหภาพยุโรปได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดามากมายเกี่ยวกับชะตากรรมของบริษัทเดิมพันออนไลน์ที่มีฐานในยิบรอลตาร์สองโหลซึ่งอาจสูญเสียการเข้าถึงไปยังประเทศในสหภาพยุโรปหลังจากการลงคะแนนเสียง

Trevor ‘TmarTn’ Martin จะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ CS:GO Lotto Fiasco: ‘TmarTn’ Twitter ถูกแฮ็ก – สมาคมออกคำขอโทษในคืนวันอาทิตย์ ในขณะที่ TmarTn คาดว่าจะทำเช่นนั้นในวันอังคาร ในขณะที่ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินไปในวันจันทร์บัญชี Twitter ของ TmarTn ถูกแฮ็ก

วันที่ดีสำหรับ Allan Le, Michael Mizrachi ร้อนแรงใน PPC อีกครั้ง – วันที่ 33 ของปี 2016 WSOP ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือสองเส้นและ Michael Mizrachi กำลังมองหาที่จะเพิ่มสถิติ PPC ของเขา Andrew Lichtenberger ชนะการแข่งขัน World Series of Poker เป็นครั้งแรกใน 2016 WSOP Event #52: $3000 No-Limit Hold’em ในวันอาทิตย์

Golden State Warriors -150 อัตราต่อรองในการคว้าแชมป์ NBA ปี 2017 – อัตราต่อรองของ Warriors ในการคว้าแชมป์ NBA ปี 2017 อยู่ที่ -150 หลังจากมีข่าวว่า Kevin Durant ได้เซ็นสัญญากับทีม อัตราต่อรองทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้ามือรับแทง

ชาวอังกฤษสูญเสียการพนันประมาณ 12.6 พันล้านปอนด์ในปีที่แล้ว – 12 พันล้านปอนด์: นั่นคือจำนวนเงินที่เหลือเชื่อที่ชาวอังกฤษเสียพนันทุกปี นักการเมืองที่น่าสงสารยุ่งเกินกว่าจะทะเลาะกันโดมินิก ลอว์สันเขียน

Joey Chestnut กินฮอทด็อกทำลายสถิติ 70 ตัวในการแข่งขันการกินที่มีชื่อเสียงของ Nathan – OVER อยู่ที่ -175 (เดิมพัน $17.50 เพื่อชนะ $10/$17.50 คืนด้วยการชนะ) Joey “Jaws” Chestnut คว้าเข็มขัดสีเหลืองมัสตาร์ดคืนเมื่อวันจันทร์ โดยเบียด Matt “The Megatoad” Stonie แชมป์ในการแข่งขันกินฮอทด็อกประจำปีครั้งที่ 4 ที่ Nathan’s Famous ใน Coney Island เมื่อวันจันทร์

ดาว YouTube เสียหายเพราะไม่เปิดเผยความเป็นเจ้าของในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ CS:GO Lotto – ดาว YouTube สองดวง Trevor “TmarTn” Martin และ Tom “Syndicate” Cassell ถูกวิจารณ์เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยความสนใจในความเป็นเจ้าของในการพนัน Counter-Strike: GO เว็บไซต์ CS:GO ล็อตโต้

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สเฉือนชนะแชมเปี้ยนชิพปี 2017 จากอัตราต่อรองที่ เสมอกัน: เซ็นสัญญากับเควิน ดูแรนต์ – ผู้สร้างคี่มักจะให้โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์เอ็นบีเอปี 2017 แต่ตัวเลขดังกล่าวตอนนี้อยู่ที่ -125หลังจากมีข่าวที่น่าทึ่งว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาตัวแทนอิสระ กับเควิน ดูแรนท์ อัตราต่อรองเหล่านี้อาจลดลงอีก

วิลเลียม แมทธิวแมน ผู้พิพากษาระดับรัฐบาลกลางได้กำหนดพันธบัตรมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ สำหรับชายชาวเวสต์ปาล์มบีชเคาน์ตี ซึ่งเป็นหนึ่งในหกคนในเทศมณฑลนั้นที่ถูกตั้งข้อหาในข้อหาก่ออาชญากรรมในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โฆษณา: กำลังมองหาการจ่ายต่อหัวที่มีการเดิมพันระหว่างเล่นสด คาสิโนออนไลน์ และทั้งหมดเริ่มต้นที่ต่ำกว่า $10 ต่อหัวใช่ไหม ตรวจสอบ RealBookies ที่นี่

Pasquale “Patsy” Capolongo และชายอีก 5 คนจาก Boca Raton และ Delray Beach มีชื่ออยู่ในคำฟ้อง 46 คนด้วยข้อหาต่างๆ ที่รวมถึงการขู่กรรโชก การพนัน การวิ่งเหยาะๆ การกระทำที่รุนแรงในการแก้แค้น การกู้ยืมเงิน และอื่นๆ

การดำเนินการมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว Genovese, Gambino, Luchese, Bonanno และ Philadelphia Crime Families ของ LCN ซึ่งแต่ละครอบครัวถูกกล่าวหาว่าสร้างสนธิสัญญาที่หายากเพื่อก่อตั้ง East Coast Enterprise

อัยการ Aurora Fagan อ้างถึง Capolongo ในฐานะตัวแทนของหนังสือกีฬาในคอสตาริกาซึ่งถูกผูกมัดแล้วในคดีรับแทง Broward county ในปี 2558 ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อัยการกล่าวว่า Capolongo ข่มขู่พยานที่ให้ความร่วมมือซึ่งมีหนี้การพนันหลายแสน พี่ชายและพี่สะใภ้อดีตภรรยาของเขาตกลงที่จะวางบ้านของพวกเขาเป็นหลักประกันและลงนามร่วมกันในพันธบัตรมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ อัยการพยายามควบคุมตัวคาโปลองโกไว้หลังลูกกรงโดยไม่มีพันธะใดๆ

คดีหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในคำฟ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างว่าหัวหน้ากลุ่มอาชญากรในฟิลาเดลเฟียสั่งทุบตีคนขอทานที่เขาเชื่อว่ากำลังก่อกวนลูกค้านอกร้านอาหารบรองซ์ของเขา โดยบอกให้คนกลุ่มหนึ่ง “หัก … เข่า”

โปรโป๊กเกอร์ในตำนานและ Doyle Brunson จากพรรครีพับลิกันตลอดชีวิตประกาศเมื่อคืนวันอังคารว่าเขาจะไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้

เข้าร่วม Americas Card Room วันนี้และรับเงินโบนัสฟรีสูงถึง $1,000 อย่าลืมมีคุณสมบัติสำหรับ Punta Cana Classic ในเดือนตุลาคมนี้ที่นี่

บรันสัน ซึ่งมีอายุครบ 83 ปีในวันพุธ ทวีตว่า:

“ฉันออกจากเวทีการเมืองและกล่องสบู่ ขอให้โชคดี อเมริกา ดูเหมือนว่าผู้สมัคร POTUS ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำ #ลาก่อน

ทวีตของบรันสันมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกัน เสนอว่า “ผู้แปรญัตติคนที่สอง” อาจต่อต้านฮิลลารี คลินตัน ผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต

การหาเสียงของทรัมป์ออกแถลงการณ์ยืนยันอย่างคลุมเครือว่านายทรัมป์อ้างถึง “พลังแห่งการรวมเป็นหนึ่ง” ซึ่งตรงข้ามกับคำขู่ที่ปิดบังต่อนางคลินตัน

ข้อความนี้อยู่บนกำแพง (ตามตัวอักษร) ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อบรันสันเริ่มทวีตว่าพรรคการเมืองทั้งสอง “น่าสมเพช” เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันนั้นกำจัดผู้ติดตามที่โจมตีความคิดเห็นของเขา

บรันสันใช้เวลาก่อนหน้านี้ในการซักถามสุขภาพของคลินตัน

เขาทวีต: ผู้หญิงคนนี้มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง

Mike Matusow เพื่อนร่วมอาชีพโป๊กเกอร์ยังคงสนับสนุนทรัมป์ด้วยการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,700 คนของเขาเป็นพรรครีพับลิกัน

Matusow เป็นที่รู้จักในชื่อ “The Mouth” ได้รีทวีตข่าวเกี่ยวกับ “สุขภาพสมองที่ล้มเหลว” ของคลินตัน ในขณะที่กล่าวหาว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียปิดกั้นการโพสต์วิดีโอต่อต้านฮิลลารีใดๆ

เกือบ 1 ใน 4 ของหนังสือทั้งหมดระบุว่าคลินตันมีโอกาส 1-4 ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐฯ ในขณะที่ทรัมป์อยู่ที่ -275

วิลเลียมฮิลล์ (L:WMH) ปฏิเสธการเสนอราคา 3.16 พันล้านปอนด์โดยคู่แข่งรายเล็ก Rank Group (L:RNK) และ 888 Holdings (L:888) ในวันอังคารโดยกล่าวว่าพรีเมี่ยม 16 เปอร์เซ็นต์ “ประเมินมูลค่าต่ำเกินไป” เจ้ามือรับแทงอังกฤษ .

โฆษณา: เปิดบัญชีเดิมพันออนไลน์วันนี้ที่ Gambling911 รับรอง AceSportsbook รับหลายร้อยดอลลาร์ในโบนัสการสมัครที่นี่

ข้อตกลงสามทางที่เสนอนี้มองเห็นกลุ่มออนไลน์ 888 ซื้อ Rank สำหรับหุ้น จากนั้น William Hill เป็นเงินสด 199 เพนนีและหุ้น 0.725 คิดเป็นมูลค่า 364 เพนนีต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม หุ้นใน William Hill ซึ่งรายงานกำไรจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกลดลง 16% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปิดเพิ่มขึ้นเพียง 0.49% ที่ 329 เพนนี ขณะที่ 888 ลดลง 1.9% สู่ 219.25 เพนนี และอันดับลดลง 0.94% ที่ 211 เพนนี

วิลเลียม ฮิลล์กำลังจะเสียตำแหน่งผู้นำในตลาดให้กับการควบรวมกิจการของแล็ดโบร๊กส์ (L:LAD) และคอรัล และล้มเหลวในการก้าวทันคู่แข่งในการพนันออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การพนันต้องเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น และการควบรวมกิจการหลายชุดได้เพิ่มการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆ ทำการตลาดด้วยตัวเองเพื่อดึงดูดแฟนกีฬาอายุน้อยที่เดิมพันผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิลเลียม ฮิลล์ กล่าวว่า คณะกรรมการของบริษัท “ปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากประเมินมูลค่าวิลเลียม ฮิลล์ต่ำเกินไป”

นักวิเคราะห์ Gavin Kelleher จากโบรกเกอร์ Goodbody กล่าวว่าการเสนอราคาของกลุ่มผู้ประมูลนั้นไม่ได้มีราคาสูงลิ่ว และมีรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงสร้าง รวมถึงการทำงานร่วมกัน

“ตอนนี้ลูกบอลกลับมาอยู่ในคอร์ทของ 888-Rank แล้ว” เขากล่าว

Rank และ 888 มีมูลค่าตลาดรวมกันเพียง 1.64 พันล้านปอนด์ เทียบกับมูลค่าตลาดของ William Hill ที่ 2.85 พันล้านปอนด์

เปิดตารางแล้ว

เจมส์ เฮนเดอร์สัน อดีตซีอีโอซึ่งเป็นคนวงในของ บริษัท toobnetwork.com มา 30 ปี เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวครั้งแรกในการรวมอุตสาหกรรมในปี 2558 เมื่อบริษัทเสนอราคา 720 ล้านปอนด์สำหรับ 888 อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วในข้อพิพาทเรื่องราคากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 888

M&A ระลอกต่อมาได้ตัดตัวเลือกบนโต๊ะรวมถึง Betfair ซึ่งถูกมองว่าเหมาะสมสำหรับ William Hill แต่แพ้การควบรวมกิจการกับ Paddy Power (I:PPB)

ตั้งแต่นั้นมา วิลเลียม ฮิลล์ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับผลกำไรสองครั้งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และไล่ออกเฮนเดอร์สันในเดือนกรกฎาคม หลังจากคณะกรรมการของบริษัทกล่าวว่าเขาล้มเหลวในการเติบโตอย่างเพียงพอในธุรกิจออนไลน์และธุรกิจระหว่างประเทศ

ร้านค้าบนถนนสูงที่นักพนันพนันม้าหรือแข่งสุนัขไล่เนื้อเป็นจุดเด่นของเมืองในอังกฤษตั้งแต่ทศวรรษ 1960

แต่การเดิมพัน “กำลังเล่น” ในการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์ได้ดึงดูดแฟนกีฬารุ่นเยาว์ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีเนื่องจากฉากการพนันได้เปลี่ยนไปทางออนไลน์

แม้ว่าวิลเลียม ฮิลล์จะเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้ก่อนคู่แข่ง แต่ก็สูญเสียโมเมนตัมและหุ้นร่วงลงจาก 415 เพนนีในเดือนมีนาคมเป็น 235 เพนนีในเดือนมิถุนายน หนึ่งเดือนก่อนที่เฮนเดอร์สันจะถูกไล่ออก

บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา มาที่ Gambling911.com ผ่านการแนะนำจากคนดีๆ ที่ PerHead.com (ครั้งหนึ่งเคยนำเสนอใน New York Times)

Bets.ag มีเมนูการเดิมพันมากมาย

จากเว็บไซต์ของพวกเขา:

เราภูมิใจที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเกมที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากพนักงานที่น่าทึ่งของเราแล้ว เรายังมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเดิมพันออนไลน์ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ Bets.ag เป็นผู้นำในเกมออนไลน์

คุณมีความมุ่งมั่นของเราต่อประสบการณ์ออนไลน์ที่เป็นแบบอย่าง และเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและทันสมัยที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เป้าหมายของเราในการเดิมพันทุกครั้งคือการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ เรามีตัวเลือกการฝากเงินที่ง่ายดาย โบนัสและรางวัลที่น่าตื่นเต้น คำแนะนำการเดิมพันที่เป็นประโยชน์ การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม การเดิมพันบนมือถือ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

Bets.ag อุทิศตนเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเคารพ จัดหาสภาพแวดล้อมการเดิมพันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เสนออัตราต่อรองที่ดีที่สุด และจัดให้มีกิจกรรมการเดิมพันให้เลือกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าโดยใช้ Bets.ag ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นและโบนัสที่โดดเด่นของเรา อย่ารอช้า! เปิดบัญชีของคุณวันนี้!

พวกเขามีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนใคร โบนัสสปอร์ตบุ๊คปัจจุบันอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์สูงถึง 250 ดอลลาร์โดยมีการโรลโอเวอร์ 5เท่า Bets.ag เป็นเว็บไซต์หนังสือกีฬาและคาสิโนออนไลน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สมุดการแข่งขันมีการคืนเงิน 7 เปอร์เซ็นต์

คาสิโนออนไลน์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการพนันเนื่องจากเทคโนโลยีทำให้เป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะก้าวล้ำหน้าคู่แข่งทางบกด้วยการพัฒนาและนวัตกรรม

เกมคาสิโนคลาสสิกในสมัยก่อนบางเกมได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างมากในโลกออนไลน์นี้ และมันได้ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของเกมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่พบว่าเกมยอดนิยมบางเกมไม่เหมาะสำหรับตลาดออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Craps เป็นเกมบนโต๊ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในคาสิโน แต่เว็บไซต์ออนไลน์ไม่สามารถสร้างความเร่งรีบและความเพลิดเพลินในการเล่นเกมที่โต๊ะในคาสิโนได้ ในไม่ช้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ความจริงเสมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อม

เกมไหนที่ได้ผล?

รูเล็ตและแบล็กแจ็กเป็นเกมคาสิโนคลาสสิกสองเกมที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่น นี่เป็นเพราะพวกเขาได้รับความนิยมตั้งแต่เริ่มต้นและเล่นง่าย คาสิโนออนไลน์สามารถรวมกฎและคำแนะนำ ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย และความเรียบง่ายของเกมหมายความว่าพวกเขาเหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์

ในทั้งสองเกมไม่มีอะไรให้ผู้เล่นทำมากนัก เนื่องจากเจ้ามือการพนันจะหมุนวงล้อในรูเล็ตและเจ้ามือจะแจกไพ่ในแบล็คแจ็ค ผู้เล่นต้องทำการเลือกเพียงไม่กี่อย่างว่าจะเดิมพันอย่างไร ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการคลิกเมาส์โดยตรง

สล็อตแมชชีนเติบโตในการตั้งค่าออนไลน์ เนื่องจากกราฟิกและเอ็นจิ้นเกมได้ปรับปรุงความสามารถในการเล่นและจำนวนสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ เกือบทุกคาสิโนออนไลน์มีมากมาย เข้าร่วมวันนี้ที่ Betway และค้นพบเกมสล็อตมากกว่า 400 เกมตามธีมยอดนิยม เช่น Tomb Raider, Jurassic Park และ The Dark Knight Rises

การเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งจะต้องแสดงใน VR เกมสล็อตทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นสร้างโดย Microgaming ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาชั้นนำในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ ขณะนี้บริษัทมีแผนใหญ่สำหรับ VR และเพิ่งเปิดตัวเกม VR roulette เกมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าและผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และอาจเป็นก้าวสำคัญสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ช่วยให้ผู้เล่นสวมชุดหูฟัง VR และเข้าสู่ห้องเกมเสมือนจริงที่พวกเขาสามารถเล่นรูเล็ตได้

สมัคร SBOBET สโบเบ็ต สล็อตสโบเบ็ต

สมัคร SBOBET สโบเบ็ต สล็อตสโบเบ็ต Line SBOBET Thai สมัครสโบเบ็ต ทดลองเล่นสล็อต SBOBET เดิมพัน ESport สมัครเว็บ SBOBET เกมส์ SBOBET แอพ SBOBET สมัครเล่น SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET บอลเสมือนจริง SBOBET ทดลองเล่น Holiday Palaceoft2Bet อยู่ระหว่างการรวมเกมของ Thunderkick อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคาสิโนและหนังสือกีฬาSoft2Bet ได้ตกลงในข้อตกลงที่จะรวมเนื้อหาสล็อตที่เป็นนวัตกรรมจากThunderkick ซัพพลายเออร์สวีเดน

Thunderkick เป็นสตูดิโอเกมอิสระชั้นนำที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยเกมอย่างMidas Golden Touch, Esqueleto Explosivo 2 และ Sword of Khansที่สร้างกระแสในอุตสาหกรรมทั่วโลก

Thunderkick ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ในกรุงสตอกโฮล์มและมีสำนักงานในสวีเดนและมอลตา โดยถือใบอนุญาตซัพพลายเออร์ MGA สหราชอาณาจักรและโรมาเนีย พร้อมกับการรับรองสำหรับตลาดหลักส่วนใหญ่ที่ได้รับการควบคุม ซึ่งรวมถึงสวีเดน เดนมาร์ก ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส

Soft2Bet อยู่ระหว่างการผสานรวมเกมของ Thunderkick อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเห็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหนุนพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาคาสิโนอย่างมีนัยสำคัญ

Daniel Mitton ผู้อำนวยการฝ่ายการเล่นเกมของ Soft2Betกล่าวว่า: “เราตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Thunderkick บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตเกมคาสิโนที่โดดเด่นและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะกับกลุ่มประชากรผู้เล่นมากมายและเป็นส่วนเสริมที่คู่ควรกับตระกูล Soft2Bet”

“ข้อตกลงนี้ช่วยเพิ่มพอร์ตโฟลิโอคาสิโนของเราอย่างมีนัยสำคัญและทำให้เราอยู่ในสถานะที่ดีในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565”

Fredrik Ekholm หัวหน้า ฝ่ายขายและการตลาด EMEA ของ Thunderkickกล่าวว่า: “ในฐานะสตูดิโอที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์เกมสล็อตที่เป็นนวัตกรรมและไม่เหมือนใคร Thunderkick รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการผนึกความร่วมมือครั้งใหม่ที่ยอดเยี่ยมกับ Soft2Bet

“ฐานผู้เล่นที่กว้างขวางและการเข้าถึงตลาดของ Soft2Bet จะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อเสนอในอนาคตของเรา”นักลงทุนที่ทำกิจกรรมได้สร้างสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ในผู้ให้บริการการพนันของสวีเดน

สวีเดน.- กองทุนป้องกันความเสี่ยงในนิวยอร์กCorvex Managementกำลังผลักดันให้คณะกรรมการของKindred Group ตรวจสอบการขายบริษัท หลังจากมีรายงานว่าขณะนี้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ของกลุ่มและมีสิทธิออกเสียง นักลงทุนเชิงกิจกรรมซึ่งดำเนินการโดยKeith Arlyn Meisterได้ออกแถลงการณ์เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสวีเดน

กองทุนกล่าวในแถลงการณ์ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Kindred จนถึงวันนี้ เรามีการสนทนาที่สร้างสรรค์กับทั้งประธานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ Kindred เราเชื่อว่า Kindred ได้สร้างตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่เกมออนไลน์ระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Corvex กล่าวว่า Kindred ควรมีที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบโอกาสในการขาย

กล่าวว่า “จากการพัฒนาล่าสุด เราเชื่อว่า Kindred Board ควรรักษาที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำระดับโลกไว้ทันทีเพื่อประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขายหรือการรวมธุรกิจ

“คณะกรรมการที่มีข้อมูลครบถ้วนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการชั่งน้ำหนักทางเลือกเชิงกลยุทธ์ใดๆ เมื่อเทียบกับแผนธุรกิจแบบสแตนด์อโลนของ Kindred แม้ว่าเราจะยังไม่ได้ตัดสินเส้นทางใดๆ ล่วงหน้าสำหรับ Kindred แต่เราเชื่อว่าคณะกรรมการควรมีข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและปล่อยให้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจ เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีม Kindred ต่อไป”

อย่างไรก็ตาม Evert Carlssonประธาน Kindred กล่าวว่าบริษัทมั่นใจในกลยุทธ์ที่มีอยู่

เขากล่าวว่า: “เรามีความมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสระยะยาวสำหรับบริษัทและศักยภาพในการสร้างมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเรา เรายินดีและตั้งตารอที่จะสานต่อการเจรจาที่สร้างสรรค์กับผู้ถือหุ้นทุกคนในอนาคต”

Kindred กล่าวว่าบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีแม้ว่ารายรับจะลดลง 30.2%ในไตรมาสแรกของปี หลังจากการบล็อกผู้เล่นในเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแบรนด์ ComeOn สี่แห่งถูกปรับเนื่องจากละเมิดกฎข้อบังคับโบนัสของสวีเดนสำหรับการเล่นเกมออนไลน์

สวีเดน.- ศาลปกครองเมืองลินเชอปิงคง ค่า ปรับ3 รายการและ ลด การอุทธรณ์1 ใน 4 ของ ComeOn ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ผู้ดำเนินการได้รับค่าปรับสี่ครั้งจากผู้ควบคุมการเล่นเกม Spelinspektionen สำหรับการละเมิดกฎโบนัสของสวีเดน ในขณะที่จำกัดผู้ดำเนินการให้เสนอโบนัสเมื่อสมัครเท่านั้น

Spelinspektionen ได้ปรับค่าธรรมเนียม Casinostuganของ ComeOn SEK25m (2.49m ยูโร) ค่าปรับ ComeOn Sweden SEK35m Hajper Ltd SEK50m และSnabbare Ltd SEK65m สำหรับการให้โบนัสแก่ผู้เล่นที่มีบัญชีอยู่แล้ว

Casinstugan ได้ให้โบนัสแก่ผู้เล่นตัวอย่างจำนวน 21,000 โครนาสวีเดนพร้อมกับการหมุนฟรี และ ComeOn ได้ให้โบนัสแก่ผู้เล่นตัวอย่างจำนวน 40,000 โครนาสวีเดน Hajper มอบโบนัสมูลค่า 7,400 โครนสวีเดนแก่ผู้เล่นหนึ่งรายพร้อมเงินเดิมพันฟรีและอีก 13,500 โครนสวีเดนและฟรีสปิน Snabbare ซึ่งได้รับค่าปรับที่ใหญ่ที่สุด ให้โบนัสแก่ลูกค้าจำนวน 6,950 โครนาสวีเดน และให้หมุนฟรีกับอีกราย

ศาลปกครองคงค่าปรับ 3 ใน 4 ไว้ที่ระดับเดิม ลดเฉพาะค่าปรับที่ออกให้แก่ฮัจเปอร์ ลดค่าปรับจาก SEK50m เป็น SEK40m

มันกล่าวว่า: “ศาลยังพิจารณาด้วยว่า บริษัท ต่างๆละเมิดหน้าที่ในการดูแลโดยให้โบนัสในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ของการพนันที่มีความเสี่ยง”

กระทรวงการคลังของสวีเดนแนะนำให้มีการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับบริษัทในเครือการพนัน
เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงการคลังของสวีเดนเรียกร้องให้มี การควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในบริษัทในเครือ หลังจากรายงานเกี่ยวกับตลาดเกมที่มีการควบคุมพบว่าช่องทางที่ล้าหลังกว่าเป้าหมายของประเทศ

รายงานพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของการเล่นเกมในสวีเดนหลังจากการเปิดตัวกฎระเบียบสำหรับการพนันออนไลน์ในปี 2019 เมื่อพิจารณาถึงจำนวนการเล่นที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต พบว่าช่องทางไปสู่ข้อเสนอทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 เป็น 88 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2562 ร้อยละ 85 ในปี 2563 และ ร้อยละ 87 ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าตัวเลขเป้าหมายที่ร้อยละ 90ASA สั่งห้ามพบว่าข้อความในโฆษณาของแบรนด์ทำให้เข้าใจผิด

สหราชอาณาจักร- หน่วยงานมาตรฐานการโฆษณาได้ห้ามแคมเปญที่ดำเนินการโดยแบรนด์ PlayOJO ของ SkillonNet สำหรับฟีเจอร์ใหม่ “ร้อนหรือเย็น” สุนัขเฝ้าบ้านได้รับการร้องเรียนสามครั้งเกี่ยวกับเนื้อหาโฆษณาทางทีวีและออนไลน์ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว

โฆษณาระบุว่าเกมใดจ่ายออกไม่นานก่อนการเผยแพร่และเกมใดไม่จ่าย การร้องเรียน 2 รายการมุ่งเน้นไปที่การใช้ถ้อยคำของข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์เวอร์ชัน และเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ไพ่ทาโรต์อ่านในโฆษณาทางทีวี ข้อร้องเรียนสองข้อแรกเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ

ข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์วิ่ง: “จะดีแค่ไหนที่ได้เห็นว่าเกมใดกำลังจ่ายออกและเกมไหนไม่จ่าย เหมือนกับที่คุณเห็นที่คาสิโนจริง ตอนนี้คุณสามารถ

“คุณจะเห็นเกมที่ทำกำไรได้มากที่สุดและน้อยที่สุดในช่วงเวลานั้น และเกมที่ชนะครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเล่นเกมจริง และอัปเดตทุก 5 นาที คุณสามารถสลับระหว่างร้อนหรือเย็นเพื่อดูว่าเกมใดทำกำไรได้มากที่สุดและน้อยที่สุด”

ASA กล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากเป็นการบอกเป็นนัยว่าคุณสมบัติร้อนหรือเย็น “สามารถทำนายหรือมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอนาคต” กล่าวว่าการสร้างความรู้สึกผิดๆ นี้อาจ “นำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน สังคม หรือทางอารมณ์อย่างขาดความรับผิดชอบ”

SkillOnNet แย้งว่าคุณสมบัติ “ร้อนและเย็น” แจ้งผู้เล่นว่าเงินที่จ่ายออกไปในสล็อตออนไลน์และเกมคาสิโนเป็นจำนวนเท่าใด และเกมใดบ้างที่ไม่ได้จ่ายออกไปในบางครั้ง ข้อมูลกล่าวว่า “อิงตามอัลกอริธึมที่อัปเดตทุก ๆ ห้านาทีโดยใช้ข้อมูลเกมเพลย์ตามเวลาจริงและแม่นยำ”

นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำลองโต๊ะรูเล็ตที่คาสิโนจริง ซึ่งบ้านแสดงประวัติการเล่น “เพื่อช่วยให้ผู้เล่นมีความโน้มเอียงมาก ในการตัดสินใจว่าจะเดิมพันอะไรต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ASA ยึดถือข้อร้องเรียนสองข้อบนเว็บไซต์ กล่าวว่า: “โฆษณาให้การรับรู้ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับขอบเขตของการควบคุมของผู้เล่นต่อการเดิมพันโดยใช้คุณลักษณะนั้น โฆษณาเหล่านี้อาจสนับสนุนการพนันที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรืออาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน สังคมหรืออารมณ์ และด้วยเหตุนี้จึงละเมิดรหัสที่ว่านั้นด้วย พื้นฐาน

การร้องเรียนต่อโฆษณาทางทีวีอ้างว่าโฆษณาดังกล่าว “ใช้ประโยชน์จากความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือประเพณีเกี่ยวกับการพนันหรือโชคอย่างไม่มีความรับผิดชอบ” โดยใช้เครื่องอ่านไพ่ทาโรต์ โฆษณาได้รับการอนุมัติโดย Clearcast บริการหักบัญชี

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนนี้ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจาก ASA พบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประเพณีทางวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องอ่านไพ่ทาโรต์

เมื่อเดือนที่แล้ว ASA ตำหนิ Paddy Power ของ Flutterเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเร็วเกินไป ASA ตัดสินว่าเสียงพากย์นั้น “ไม่ชัดเจนและเข้าใจได้”

โฆษณาซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคมได้โปรโมต ข้อเสนอเดิมพันฟรีของBet Builder เสียงพากย์ในตอนท้ายของโฆษณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (อัตราต่อรองขั้นต่ำ 1/5 ต่อขา, สี่ขาขั้นต่ำ, เดิมพันฟรีสูงสุด 10 ปอนด์ต่อวัน และการยกเว้นอัตราต่อรองการแข่งขันที่ปรับปรุงแล้ว)

ในขณะเดียวกัน Alexia Clifford หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ GambleAware ได้ต้อนรับ กฎใหม่ของ การโฆษณาการพนันของคณะกรรมการ (CAP) ที่ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้

กฎจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ลงโฆษณาการพนันที่ต้องการโปรโมตแบรนด์ของตนโดยใช้ คนกีฬาและคนดังที่มีชื่อเสียง หรือผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย ที่ดึงดูดผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

กฎใหม่ระบุว่าโฆษณาการพนันและลอตเตอรีต้องไม่ “มีแนวโน้มว่าจะ ดึงดูดใจเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเยาวชน”

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนจากกฎที่มีอยู่ว่าโฆษณาการพนันจะต้องไม่ “ดึงดูดใจเป็นพิเศษ” สำหรับเด็ก นั่นคือต้องไม่ดึงดูดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ การทดสอบการอุทธรณ์ที่ “เข้มงวด” แบบใหม่นี้ห้ามไม่ให้ มี เนื้อหา (ภาพ ธีม และตัวละคร) ที่มีระดับการอุทธรณ์ที่รุนแรงต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่คำนึงว่าผู้ใหญ่จะมองอย่างไรลุ่มอุตสาหกรรมจัดวันฝึกอบรมเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AML และเพิ่มมาตรฐานผู้ปฏิบัติงาน

สหราชอาณาจักร – กลุ่มล็อบบี้อุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรBetting and Gaming Council (BGC) ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมวันแรกสำหรับGambling Anti-Money Laundering Group (GAMLG) เซสชันที่กินเวลาทั้งวันมีการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงและการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมาตรการ AML

แคลร์ วิลสันผู้จัดการอาวุโสของคณะกรรมการการพนัน แห่งสหราชอาณาจักร และแกรม บิ๊กการ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) หารือเกี่ยวกับภัยคุกคามในปัจจุบันต่อภาคการพนัน ประเด็นด้านกฎระเบียบ และบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้จากกรณีการบังคับใช้ในอดีต

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SAR จากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหราชอาณาจักรและบทช่วยสอนเกี่ยวกับ “การสร้างวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” จากKPMG

ตัวแทน 80 คนจาก บริษัท เดิมพันและเกมที่ได้รับใบอนุญาตจากอังกฤษ 30 แห่งเข้าร่วม ผู้ที่ได้รับรวมถึงBetway , Entain , Gamesys , Genting , PlaytechและWilliam Hill

BGC กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการลดความเสี่ยงในการฟอกเงินภายในภาคส่วนและเพื่อประกาศแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหมู่ผู้ประกอบการ ในขณะที่การพนันได้รับการจัดอันดับให้มีความเสี่ยงต่ำในการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของรัฐบาล อุตสาหกรรมมุ่งมั่นที่จะผลักดันมาตรฐานและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเป็นสมาชิกเพื่อป้องกันอาชญากรรมจากการพนัน”

เพิ่ม: “สมาชิก BGC จะยังคงทำงานผ่าน GAMLG เพื่อยกระดับมาตรฐานทั่วทั้งภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมจากการพนัน”

GAMLG ก่อตั้งโดยAssociation of British Bookmakers (ABB) และRemote Gambling Association (RGA) ในปี 2016 โดยมี Keith Bristow QPM เป็นประธาน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของ National Crime Agency

BGC ให้ความสำคัญกับปัญหา AML มากขึ้นหลังจากกรณีการบังคับใช้ที่มีรายละเอียดสูงกับโอเปอเรเตอร์สำหรับความล้มเหลวของ AML ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา888 Holdings , BetVictor และGenesis Global ได้ถูกลงโทษเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อบังคับ

Gambling Commission ประกาศกฎใหม่เกี่ยวกับการแทรกแซงกับผู้ i-army.org เล่นที่มีความเสี่ยงคณะกรรมาธิการการพนันเมื่อเดือนที่แล้วได้เปิดเผยกฎใหม่ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตต้อง ระบุและแทรกแซง ผู้เล่นที่มีความเสี่ยงเพื่อลดอันตรายจากการพนัน ผู้ดำเนินการจะต้องตรวจสอบ “ช่วงของตัวบ่งชี้เฉพาะเป็นขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อระบุอันตรายจากการพนัน”

หลักเกณฑ์ฉบับเต็มจะได้รับการ เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ก่อนการบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่ามาตรการใหม่ถูกร่างขึ้นเนื่องจาก “ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต” เชื่อว่าผู้ประกอบการมีความสามารถในการระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง แต่ยังคงใช้เวลานานเกินไปในการแทรกแซง

ดูสิ่งนี้ด้วย : ผู้ให้บริการเดิมพันในสหราชอาณาจักรมอบเงินรางวัล Grand National ของ MPs ให้กับองค์กรการกุศลในโครงการ BGCนำโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ Magnus Olsson และหัวหน้าฝ่ายเกม Charlotte Miliziano ลูกค้าของ Play’n GO และเพื่อนในอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในสหราชอาณาจักรมารวมตัวกันที่โรงแรม Ham Yard อันงดงามในใจกลางกรุงลอนดอนสำหรับ Play’n SHOW ครั้งแรกของบริษัทแห่งปี

กิจกรรม – ‘Play’n SHOW’ ครั้งแรกของผู้จัดหาเนื้อหาของสวีเดนให้แขกรับเชิญชมตัวอย่างเกมสุดพิเศษ ซึ่งบางเกมอาจล้ำหน้าไปในโรดแมปในปี 2023 และนำเสนอเซสชันถามตอบที่เปิดเผยสูตรส่วนใหญ่ของ Play’n GO สำหรับการควบคุม ความสำเร็จของตลาด

เปิดการแสดง Olsson ต้อนรับผู้ชมสู่โรงละครขนาดเล็กแต่ทรงพลังซึ่งเพิ่งใช้สำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เจมส์ บอนด์เรื่องล่าสุด และเตือนทุกคนที่มาร่วมงานว่าการแสดงในค่ำคืนนี้จะเป็น ‘สำหรับตาของคุณเท่านั้น ‘

Olsson เน้นย้ำถึงจุดประสงค์ของค่ำคืนนี้ในคำปราศรัยเปิดงานของเขา นั่นคือการสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นกับผู้ที่เข้าร่วม เพื่อให้ทุกคนในห้องสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตนได้

หลังจากการผลิตวิดีโอสไตล์ฮอลลีวูดที่น่าทึ่งพร้อมเสียงที่สั่นสะเทือนห้องทำงาน Olsson ได้เปิดพื้นเพื่อถาม & ตอบจากผู้ชมที่พูดถึงหัวข้อสำคัญบางหัวข้อของวันสำหรับผู้ที่มีความสนใจในสหราชอาณาจักร เช่น บทวิจารณ์ ของกฎหมายการพนันของประเทศและวิธีการที่ Play’n GO พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในตลาดที่มีการควบคุม

แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการใช้เนื้อหาเพื่อช่วยในการรักษาผู้เล่นซึ่งทำให้ Olsson เลิกสนใจคำพูดที่ทรงพลังที่สุดในค่ำคืนนี้

Olsson กล่าวว่า: “ทุกคนในห้องนี้รู้ดีว่ากลยุทธ์การรักษาที่ดีที่สุดคือการมีผู้เล่นที่มีความสุขที่กลับมาเล่นอีกครั้ง นี่อาจฟังดูเรียบง่ายมาก แต่ฉันเชื่อมั่นว่าเพื่อให้ผู้เล่นมีความสุข คุณต้องนำเสนอเนื้อหาที่สนุกและบันเทิงแก่พวกเขาก่อนอื่น การคิดระยะสั้นดูดีในบรรทัดล่างสุด แต่ฆ่ากลยุทธ์การรักษาลูกค้าและลงเอยด้วยการทำให้การได้ลูกค้าใหม่มีราคาแพงกว่า เนื้อหาของ Play’n GO ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเก็บรักษา

“และผมขอแนะนำให้ทุกคนในห้องนี้ในฝั่งโอเปอเรเตอร์ไปดูข้อมูลและคิดเกี่ยวกับระยะยาวเมื่อทำเช่นนั้น ทุกคนสามารถทำโปรโมชันเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมเป็นเวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์ แต่เกมใดที่ทำงานได้ดีหลังจากผ่านไป 30 วัน แล้ว 90 วันล่ะ? แล้ว 180 วันล่ะ?

“เราเห็นสิ่งนี้ในข้อมูลของเราเอง เกมของเราทำงานได้ดีในช่วงเปิดตัวอย่างที่คุณคาดไว้ แต่ก็ทำได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ในระยะเวลาที่นานขึ้นเช่นกัน นั่นเป็นเครื่องหมายของประสบการณ์ที่สนุกสนานและสนุกสนาน และการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเกมเหล่านั้นคือวิธีที่คุณจะรักษาผู้เล่นไว้ได้”

Magnus Olsson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Play’n GO ช่วงเย็นและก่อนที่เซสชันถามตอบจะเริ่มขึ้น ผู้ดำเนินการและบริษัทในเครือจะได้รับการตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนของซัพพลายเออร์ในช่วงที่เหลือของปี 2022

ดูเพิ่มเติมที่: Play’n GO เปิดตัวสล็อตใหม่ Lordi Reel Monsters

Charlotte Miliziano กูรูด้านเกมของ Play’n GO จัดแสดงเกมทั้งหมดที่มีกำหนดการวางจำหน่ายในเดือนกันยายน – พูดคุยเกี่ยวกับธีม ศิลปะ เสียง ความบันเทิง กลไก และอื่นๆ ชื่อเหล่านี้ล้ำหน้าไปมากจนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใน Play’n GO ในห้องนั้นได้รับสิทธิ์ดูชื่อนี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน

มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยรอไว้สำหรับผู้ชมที่ได้รับเชิญเท่านั้น เนื่องจาก Miliziano เดินหน้าต่อไปในโรดแมป โดยแสดงภาพแนวคิดในช่วงต้นจากเกมที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ รวมถึงเกมหนึ่งที่ไม่มีกำหนดวางจำหน่ายจนถึงปี 2023

Charlotte Miliziano หัวหน้าฝ่ายเกมของ Play’n GOแสดงความคิดเห็นหลังจบกิจกรรม: “Play’n SHOW เป็นฟอรัมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับเกมของเราจริงๆ และเราทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างเกมเหล่านั้น ฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่าผู้ชมกลับบ้านด้วยความรู้สึกไว้วางใจในความสามารถของ Play’n GO ในการพัฒนาเกมที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและฉันมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้ให้ผู้ชมที่เข้าร่วมดูตัวอย่างเบื้องหลังของเกมที่ชนะ จะไม่อยู่ในแผนงานอย่างเป็นทางการของเราในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

Miliziano เปิดเผยในระหว่างช่วงถามตอบระดับสูงซึ่งตามหลังตัวอย่างเกมสุดพิเศษว่า Play’n GO จัดการอย่างไรเพื่อสร้างเกมคุณภาพสูงสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า

Miliziano กล่าวว่า: “เราได้ยินข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการผลิตเกมของเรา แต่ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยว่าเราสามารถนำเกมที่น่าทึ่งออกสู่ตลาดได้ทุกสัปดาห์ เพราะเรามีกลุ่มเกมมากมายทั่วโลกที่มีแนวคิดและค่านิยมเดียวกัน เราทุกคนต้องการสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมเพราะเรารักการสร้างและเล่นเกมเหล่านี้! ทุกเกมที่เราเปิดตัวได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันภายใน และผมภูมิใจในคุณภาพของเกมที่เรานำออกสู่ตลาด”

Olsson และ Miliziano ปิดท้ายส่วน Play’n SHOW ของค่ำคืนนี้ด้วยการขึ้นศาลในหัวข้อที่ผู้ชมถาม ซึ่งหลากหลายตั้งแต่การสรุปกลยุทธ์ของธุรกิจในอเมริกาเหนือ ไปจนถึงวิธีการที่บริษัททำงานร่วมกับผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลง

บรรทัดสุดท้ายไปที่ Olsson:

“ Play’n GO มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุมและเราเชื่อจริงๆ ว่าเรามีทุกสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับชัยชนะในเขตอำนาจศาลที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ Play’n GO ควรเป็นซัพพลายเออร์อันดับหนึ่งของคุณ”

Focus Gaming News เป็นพันธมิตรด้านสื่ออย่างเป็นทางการของซีรีส์กิจกรรม Play’n SHOW สุดพิเศษที่ได้รับเชิญเท่านั้น การแต่งตั้ง Gandolfo เป็นไปตามการว่าจ้างเชิงกลยุทธ์ล่าสุดหลายครั้งจาก Sportradar จากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Sportradarบริษัทเทคโนโลยีกีฬาชั้นนำระดับโลกที่สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำสำหรับแฟนกีฬาและนักพนัน ประกาศแต่งตั้ง Michael Gandolfo เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายขายประจำภูมิภาค Gandolfo จะดูแลทีมขายในอเมริกาเหนือของ Sportradar และรายงานต่อ Arne Rees CEO ของอเมริกาเหนือ

Gandolfo เข้าร่วมกับ Sportradar จาก Fiserv ซึ่งเขาเป็นผู้นำทีมขายและบริการสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของบริษัทซึ่งรับผิดชอบลูกค้าสถาบันการเงินชั้นนำ 300 รายของ Fiserv ซึ่งคิดเป็นรายได้ต่อปี 3.5 พันล้านดอลลาร์และ 20% ของรายได้ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้า (CAB) ของ Fiserv ซึ่งเป็นสมาชิกเชิงกลยุทธ์ของทีมควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการของ Fiserv และนั่งในคณะกรรมการของกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าของ Fiserv หลายกลุ่ม ในฐานะผู้บริหารฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จที่ Fiserv เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำองค์กรและจัดการทีมที่มีพนักงานมากกว่า 125 คน

การแต่งตั้ง Gandolfo เป็นไปตามการว่าจ้างเชิงกลยุทธ์ล่าสุดหลายครั้งโดย Sportradar จากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม เช่น Fiserv และ Bloomberg

Arne Rees ซีอีโอของ Sportradar อเมริกาเหนือ กล่าวว่า “ประสบการณ์ความเป็นผู้นำของ Michael ในการขายที่ Fiserv จะมีบทบาทสำคัญใน Sportradar เนื่องจากทีมของเรายังคงเติบโตและเติบโตในตลาดที่สื่อและการเดิมพันกำลังมาบรรจบกัน เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย และไมเคิลจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสสูงสุดให้กับทีมและลูกค้าของเรา”

Michael Gandolfo หัวหน้ากลุ่ม Sportradar อเมริกาเหนือ ฝ่ายขายประจำภูมิภาค กล่าวว่า ” Sportradarเป็นผู้นำตลาดที่ชัดเจนในด้านข้อมูลและเทคโนโลยีกีฬา และผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมขายที่โดดเด่นของเราในอเมริกาเหนือ เพื่อให้แน่ใจว่าเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุด ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของเรา ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไปข้างหน้า เรามีโอกาสอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหน้าในการปรับโฉมวิธีการส่งและบริโภคเนื้อหากีฬาของแฟนๆ”ริษัทรายงานรายได้สูงถึง 46.3 ล้านยูโรในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์- Aspire Globalผู้ให้บริการ B2B ชั้นนำของโซลูชัน iGaming นำเสนอรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 ยูโร (0.10)
*B2C เป็นการดำเนินการที่ยกเลิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 และอ้างอิงจากค่าสิทธิสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2022

เหตุการณ์สำคัญในไตรมาสและหลังสิ้นสุดไตรมาส

ได้รับการรับรอง GLI-19 สำหรับการเปิดตัวข้อเสนอในวงกว้างของ Aspire Global ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข้อเสนอที่สมบูรณ์ได้รับใบอนุญาตในเนเธอร์แลนด์

แพลตฟอร์มหลักและบริการจัดการจัดการกับ BoyleSports สำหรับเนเธอร์แลนด์ กับ ITSP สำหรับเยอรมนี และกับ WIN Group ผู้ให้บริการ esports

ได้รับใบอนุญาตในออนแทรีโอและใบอนุญาตชั่วคราวในมิชิแกน

Pariplay ลงนามในข้อตกลงหลายรัฐกับผู้ให้บริการ Golden Nugget ในสหรัฐอเมริกาและข้อตกลงในการจัดหาเนื้อหาให้กับ Alberta Gaming

Aspire Global ได้รับใบอนุญาตการพนันกีฬาในเดนมาร์ก

อัปเดตข้อเสนอซื้อสาธารณะที่ทำโดย NEOGAMES

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 NeoGames ทำคำเสนอซื้อต่อสาธารณะต่อผู้ถือหุ้นของ Aspire Global เพื่อเสนอขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทให้กับ NeoGames เอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 ระยะเวลาตอบรับข้อเสนอเริ่มในวันที่ 27 เมษายน 2022 และสิ้นสุดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 วันที่ชำระบัญชีที่คาดไว้คือประมาณวันที่ 14 มิถุนายน 2022

Holiday Palace สมัครบาคาร่า VIVA9988

Holiday Palace สมัครบาคาร่า VIVA9988 สมัคร Holiday สมัครเว็บ Holiday Palace Holiday Palace VIVA9988ประธานาธิบดีShavkat Mirziyoyevได้ถอนการสนับสนุนพระราชกฤษฎีกาที่จะสร้างกรอบระดับชาติสำหรับการเดิมพันทางกฎหมาย

Uzbekistan.- Shavkat Mirziyoyevประธานาธิบดีของ Uzbekistanมีรายงานว่าสนับสนุนกฤษฎีกาที่จะสร้างกรอบระดับชาติสำหรับการเดิมพันที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ สื่อท้องถิ่นกล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับหนังสือกีฬาและการชิงโชคอีกต่อไป

Mirziyoyev ซึ่งเป็นผู้นำ พรรค O’ZLIDEPเคยกล่าวไว้ในปี 2019 ว่าเขาจะสนับสนุนคำสัญญาของพรรคในการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่เข้มงวดหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้นำชาวมุสลิม แนวคิดคือการเปิดตัวตลาดในปีนี้และรายได้จากภาษีจากภาคส่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับความก้าวหน้าของลีกฟุตบอลอาชีพในอุซเบกิสถานเพื่อเสนอสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก

รายละเอียดทั้งหมดของแผนไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่มีรายงานว่าพรรควางแผนที่จะสร้างพื้นที่การพนันอย่างถูกกฎหมายในเมือง Muynak ทางตอนเหนือ โดยมีร้านรับพนันที่ได้รับอนุญาตในรีสอร์ทและศูนย์การค้าที่ระบุ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานของประธานาธิบดีได้แจ้งสื่อว่า พระราชกฤษฎีกานี้ไม่มีผลอีกต่อไป และรัฐบาลตั้งใจที่จะเปิดตัวการรณรงค์ต่อต้านตลาดการพนันที่ไม่มีใบอนุญาต

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น holidaypalace.co.uk หลังจากทั้งอาร์เมเนียและจอร์เจียส่งสัญญาณถึงท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการพนัน รัฐสภาอาร์เมเนียกำลังถกเถียงร่างกฎหมายที่นำเสนอโดยกลุ่มสัญญาทางแพ่งที่จะห้ามการพนันด้วยเงินสดรวมถึงผ่านช่องทางการชำระเงิน ในขณะเดียวกันจอร์เจีย

VBET ได้ประกาศข้อตกลงใหม่กับเจ้ามือรับแทงชาวโปแลนด์ Go+Bet เพื่อเติบโตต่อไปในยุโรป

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้ให้บริการเกมสดTVBETได้ประกาศข้อตกลงใหม่กับเจ้ามือรับแทงชาวโปแลนด์ Go+Betเพื่อขยายสถานะในยุโรป ภายใต้ข้อตกลง สามเกมที่เลือกจะพร้อมให้เดิมพันสำหรับลูกค้าของ Go+Bet

TVBET มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในโปแลนด์และการเป็นพันธมิตรล่าสุดกับ Go+Bet ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งในทิศทางนั้น ผู้ให้บริการ B2B เป็นที่รู้จักในด้านการนำเสนอเกมสดและลอตเตอรี่ตามอัตราต่อรอง ซึ่งได้รับการปรับให้เข้ากับรูปแบบการสตรีมออนไลน์ เกม TVBET ออกอากาศทั่วโลกจากสตูดิโอเดียวที่ตั้งอยู่ในวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ และตอนนี้นักพนันสามารถลองเดิมพันเกมสดของ TVBET สามเกมที่เจ้ามือรับแทง Go+Bet

Go+Bet เป็นเจ้ามือรับแทงออนไลน์ที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งมีความบันเทิงมากมายสำหรับนักพนันอยู่แล้ว ในบรรดาข้อเสนอของ Go+Bet ผู้เล่นสามารถเดิมพันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ฮอกกี้ เทนนิส ปาเป้า ฯลฯ อีสปอร์ต กีฬาเสมือนจริง นอกเหนือจากการเดิมพันตามปกติ เช่น ผู้ชนะในเกมที่กำหนด นายหน้าอนุญาตให้ทำนายจำนวนการเตะมุม ใครจะได้ใบเหลือง ใครจะทำแฮตทริกหรือจุดโทษ ฯลฯ และจากนี้ไป Go+Bet ผู้เล่นสามารถเดิมพันเกมการ์ดถ่ายทอดสดของ TVBET ได้สามเกม:

แบล็คแจ็ค – หนึ่งในเกมไพ่ที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป้าหมายคือการทายว่าฝ่ายใดจะได้ 21 แต้ม หรือจำนวนแต้มที่ใกล้เคียงกับ 21 มากที่สุด
Teen Patti – เกมอินเดียซึ่งคล้ายกับโป๊กเกอร์
โป๊กเกอร์ – เกมสดยอดนิยมที่เป็นไปตามกฎที่รู้จักกันดีของ Texas Hold’em Poker

Mateusz Banaś ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ GO+Betได้แสดงความคิดเห็นว่า: “ในฐานะ GO+Bet เรามีความยินดีที่ธุรกิจหลักของเราที่เราร่วมมือกับ TVBET ระดับสากลที่ได้รับการยกย่องนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงของผู้เล่นของเรา เราต้องการรักษาระดับที่สูงและทำให้ลูกค้าประหลาดใจ ทำให้พวกเขามากยิ่งขึ้น เราต้องการขจัดพื้นที่สีเทา

ด้วยการเสนอให้เป็นประเทศเดียวในโปแลนด์ เล่นโดยไม่ต้องเสียภาษีสำหรับทุกเกม โดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม และเรามีข้อเสนอด้านกีฬาที่กว้างที่สุดสำหรับการแข่งขันทั้งหมด เราต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในตลาดตามคำขวัญของเรา: #zmieniamyzasadygry”

ควรระลึกไว้เสมอว่าเมื่อไม่นานมานี้ TVBET ได้เปิดตัวโป๊กเกอร์โดยเฉพาะสำหรับตลาดโปแลนด์ ขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้ให้บริการในโปแลนด์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน ในขณะที่เพิ่มเกม TVBET ลงในพอร์ตโฟลิโอ เจ้ามือรับแทง Go+Bet จะเพิ่มพอร์ตโฟลิโอและดึงดูดนักพนันมากขึ้น

Kambi Group แบ่งปันผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี และเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งเทียบกับการเปรียบเทียบที่ยากลำบากในปี 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์- Kambi Group plc เพิ่งโพสต์ผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 และแสดงรายรับลดลง 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสจาก 43.2 ล้านยูโรเป็น 36.9 ล้านยูโร

นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 7.3 ล้านยูโร ที่อัตรากำไรขั้นต้น 19.9 เปอร์เซ็นต์

กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 5.4 ยูโร (15.1) ล้านสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 อยู่ที่ 0.178 ยูโร (0.487)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและการลงทุน (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนและการซื้อกิจการ) อยู่ที่ 5.5 ยูโร (16.5) ล้านยูโรสำหรับไตรมาสแรกของปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล

ไฮไลท์สำคัญ

ประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับการเปรียบเทียบที่ยากลำบากในปี 2021 และอุปสรรคของเนเธอร์แลนด์ โดยผลประกอบการของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 25% เมื่อปรับสำหรับการโยกย้าย DraftKings
ขยายความร่วมมือระยะยาวกับ Kindred Group จนถึงปี 2569 และประกาศการควบคุมเต็มรูปแบบในอนาคตเชิงกลยุทธ์ด้วยความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ Kindred ถืออยู่
เครือข่ายพันธมิตรอเมริกาเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการลงนามของผู้ให้บริการออนไลน์ NorthStar Gaming และ MaximBet
จัดแสดงความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ในช่วง Super Bowl และ March Madness ในขณะเดียวกันก็ให้ความเสถียรของแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่มีใครเทียบได้กับหนังสือกีฬาชื่อดังของสหรัฐฯ
ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา และเปิดตัวร่วมกับพันธมิตรในวันแรกของการเปิดตลาดในไตรมาสที่ 2
“ไตรมาสแรกของปีเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายอีกช่วงหนึ่งที่ Kambi เนื่องจากเราได้เซ็นสัญญากับพันธมิตรรายใหม่ การต่ออายุสัญญา การขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย

มูลค่าการซื้อขายของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อปรับสำหรับการโยกย้าย DraftKings ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง การเติบโตนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะเผชิญกับการเปรียบเทียบที่ยากลำบากในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 และผลกระทบชั่วคราวจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเราคาดว่าจะผ่อนคลายในไม่ช้า มูลค่าการซื้อขายได้รับแรงหนุนจากปฏิทินกีฬาที่ยุ่งเหยิงของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง Super Bowl และ March Madness ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์บาสเก็ตบอลระดับวิทยาลัยของสหรัฐฯ และผมภูมิใจที่ได้เห็น Kambi มอบข้อเสนอชั้นนำของตลาดและความเสถียรของแพลตฟอร์มให้กับพันธมิตร -profile หนังสือกีฬา B2C

ในแง่ของการขยายสัญญา ในเดือนกุมภาพันธ์เราได้ลงนามในข้อตกลงใหม่กับ Kindred เพื่อสานต่อความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จของเรา ซึ่งจะพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาของทั้งสองบริษัทในระยะยาว ข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราเห็นในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นอย่างมาก โดยผู้ให้บริการระดับชั้นนำบางรายได้ใช้วิธีการแบบผสมผสานกับเทคโนโลยีโดยผสมผสานบริการของบุคคลที่สามชั้นหนึ่งเข้ากับองค์ประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ ขณะนี้อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆ ได้แก่ ประเภทที่จ้างสปอร์ตบุ๊คจากภายนอกทั้งหมด และประเภทที่จ้างจากภายนอกในระดับที่แตกต่างกัน ในขณะที่เรายังคงพัฒนาหนังสือกีฬาที่เปิดกว้างและเป็นโมดูลมากขึ้น เราเชื่อว่าเราจะดึงดูดใจกลุ่มเดิมมากยิ่งขึ้น

ฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับแรงผลักดัน Kambi ที่ยังคงสร้างอย่างต่อเนื่องในอเมริกาเหนือ ในระหว่างไตรมาส Kambi ได้เปิดตัวพันธมิตรทั้งหมด 11 รายในสหรัฐอเมริกาและลงนามในความร่วมมือใหม่สองรายกับผู้ให้บริการ NorthStar Gaming และ MaximBet ที่หันหน้าเข้าหาอเมริกาเหนือ ซึ่งรายหลังได้ย้ายออกจากกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีภายในบริษัทเป็นหลัก ด้วยกฎระเบียบทั่วอเมริกาเหนือที่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และรัฐต่างๆ เช่น แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และโอไฮโอก็ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน ฉันไม่เคยมีความมั่นใจมากไปกว่านี้ในตำแหน่งของเราในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ตลาดอันกว้างใหญ่นี้นำเสนอ

ในแคนาดา ความเป็นเลิศในการปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยให้เรากลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหนังสือกีฬารายแรกที่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ จากหน่วยงานกำกับดูแลของออนแทรีโอทำให้มั่นใจได้ว่าพันธมิตรของเราพร้อมและดำเนินการในวันแรกของการเดิมพันกีฬาแบบเหตุการณ์เดียวที่ถ่ายทอดสดในจังหวัดก่อนหน้านี้ เดือนนี้. ออนแทรีโอสัญญาว่าจะเป็นหนึ่งในตลาดการพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และเราหวังว่าจะมีโอกาสในการลงนามพันธมิตรของแคนาดาเพิ่มเติม เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ที่กำหนดกรอบการกำกับดูแล

เรายังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะเจ้ามือรับแทงกีฬาชั้นนำของโลก และยังคงมอบประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง ในการส่งมอบสิ่งนี้จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มหลักที่แข็งแกร่งพร้อมความยืดหยุ่นที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเสนอในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในภูมิภาค ความสามารถนี้ซึ่งเราแสดงให้เห็นในตลาดที่มีการควบคุมมากกว่า 40 แห่งที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จระดับโลกของเรา เนื่องจากการขยายตัวของการควบคุมการพนันกีฬายังคงดำเนินต่อไปทั่วโลก และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น

ในระยะสั้น อนาคตดูสดใสสำหรับ Kambi ด้วยความสนใจอย่างสูงในหนังสือกีฬาและบริการที่เรานำเสนอในวันนี้ เช่นเดียวกับสิ่งที่เรากำลังพัฒนาสำหรับวันพรุ่งนี้ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ ความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ Kindred ถืออยู่ทำให้เรามีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เมื่อ Kambi บรรลุถึงเป้าหมายของพันธมิตร 40 รายในไตรมาสดังกล่าว ขนาดของเครือข่าย Kambi ไม่เคยยิ่งใหญ่หรือหลากหลายมากเท่านี้มาก่อน และผมเชื่อว่าเราได้ขีดเส้นบางๆ ของสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้น”บริษัทจะเข้าร่วมงานนิทรรศการในวันที่ 12-14 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์- EGT Interactiveซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำระดับโลกสำหรับตลาดคาสิโนออนไลน์จะเข้าร่วมนิทรรศการ ICE London ในวันที่ 12-14 เมษายน 2565 ที่ ExCeL Londonผ่านพื้นที่รวบรวมที่ทันสมัย ทีมการค้าจะพบกับคู่ค้าและผู้แทนในห้องเครือข่าย (N2-150) เพื่อติดตามและแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัทใหม่: Amusnet Interactive

ในเลานจ์ สล็อตที่น่าดึงดูดใจของผู้ให้บริการสามารถทดสอบด้วยเกมที่สนุกสนาน ชื่อใหม่บางส่วนที่สามารถเพลิดเพลินได้ ได้แก่ 20 Golden Coins, Orient Story, Viking Rising, Diamond Plus, Bulky Fruits, Hot Deco และ Fruity Time รวมถึงสล็อตจากหมวดผลไม้ชื่อดังอย่าง Burning Hot, Shining Crown และอีกมากมาย

นอกจากนี้ ลอนดอนจะเป็นศูนย์กลางสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด: แพลตฟอร์มคาสิโนสดรุ่นต่อไปที่ขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์ทางเทคนิคล่าสุด สตรีมอย่างราบรื่นจากสตูดิโอล้ำสมัยเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมสดที่ไม่เคยมีมาก่อนบนอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงมือถือ ชื่อแรกที่เปิดตัว ได้แก่ Dynamic Roulette 120x, Live European Roulette, Live Speed ​​Roulette และ Onyx Auto Roulette

Ivo Georgiev กรรมการผู้จัดการของ EGT Interactiveแสดงความคิดเห็นว่า: “บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากตั้งแต่งานนิทรรศการ ICE London ครั้งล่าสุดในแง่ของผลงานเกม ตลาด และผู้ให้บริการ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบกับทุกคน เพื่อนำเสนอผลิตภัณWachtmeister นำทีมโฆษณารูปลักษณ์ใหม่พร้อม SVP สามคนที่ได้รับการเสนอชื่อเช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Kambiผู้ให้บริการหนังสือกีฬาชั้นนำของโลกได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมการค้าที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการแต่งตั้ง Cecilia Wachtmeister เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า

ก่อนหน้านี้ Wachtmeister ดำรงตำแหน่ง EVP Business และ Group Functions ที่ Kambi ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอได้รับในปี 2019 เมื่อเข้าร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของ Kambi Wachtmeister ยังทำหน้าที่ในคณะกรรมการ Kambi ตั้งแต่ปี 2560-2562

ก่อนร่วมงานกับ Kambi Wachtmeister มีประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นเป็นเวลา 25 ปีในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมอย่าง Ericsson AB ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในสายงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ การขาย และกลยุทธ์

ในบทบาทล่าสุดของเธอที่ Kambi Wachtmeister จะนำทีมการค้าที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเลื่อนตำแหน่งจาก Sarah Robertson, Jamie McKittrick และ Veena Dhesi เป็น SVP Sales, SVP Commercial Operations และ SVP Partner Success ตามลำดับ

Dhesi เป็นสมาชิกคนล่าสุดในทีมเชิงพาณิชย์อาวุโสของ Kambi โดยเข้าร่วมในปี 2564 จากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำของบริษัท Gartner ซึ่งเธอใช้เวลากว่าแปดปี รวมถึงตำแหน่งล่าสุดของเธอในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย Sales Growth Programs

Dhesi เข้าร่วมทีมการค้าอาวุโสของ Kambi โดย SVP ฝ่ายขาย Sarah Robertsonซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี และ SVP Commercial Operations Jamie McKittrickซึ่งทำงานด้านการพนันกีฬามากว่าสองทศวรรษและเข้าร่วม Kambi เมื่อปีที่แล้วจากผู้ให้บริการ B2C เข้าถึงตำแหน่งที่เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มการค้า

Wachtmeister ให้ความเห็นว่า: “ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของตลาดและการให้ความสำคัญกับพันธมิตรเป็นอันดับแรก จึงไม่น่าแปลกใจที่ Kambi จะประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“แม้ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่สูงชัน แต่เราแทบจะไม่ได้ขีดข่วนสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถของฉัน เพื่อให้แน่ใจว่า Kambi สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสอันน่าตื่นเต้นมากมายที่รออยู่เบื้องหน้า

“เป็นการเริ่มต้นปีที่วุ่นวายด้วยการลงนามของ MaximBet และ NorthStar Gaming และฉันมั่นใจว่าเรามีทีมงานและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสำเร็จในปี 2565 และต่อๆ ไป”

ในเดือนมกราคม Kambi เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหนังสือกีฬาหลายปีกับ MaximBet ซึ่งเป็นแบรนด์การพนันกีฬาที่ Carousel Group เป็นเจ้าของและดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพนันกีฬาและคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจากเอกชน

ในเดือนกุมภาพันธ์ Kambi ยังเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับ NorthStar Gaming Inc. เพื่อจัดหาสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ให้บริการในแคนาดาPartnership ได้เปิดตัวเกม Fantasy ใหม่อย่างเป็นทางการของ DP World Tour ข้อตกลงรวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดึงดูดผู้เล่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ – Genius Sportsพันธมิตรด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการออกอากาศอย่างเป็นทางการที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกีฬา การพนัน และสื่อ ได้ร่วมมือกับกลุ่มEuropean Tourเพื่อเปิดตัวเกมแฟนตาซีอย่างเป็นทางการใหม่ของ DP World Tour

ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ได้จัดเตรียมเกมแฟนตาซีแบบกำหนดเองให้กับ Tour และเพื่อดึงดูดแฟนกอล์ฟตัวยงและดึงดูดผู้ชมใหม่ๆ พอร์ทัลใหม่จะขอให้ผู้เล่นทำนายผู้เล่นชั้นนำหกคนในแต่ละสัปดาห์ของฤดูกาล ฟีเจอร์ Selection Cap ใหม่จะทดสอบความรู้ของผู้เล่นเกี่ยวกับนักกอล์ฟทุกคนในทุกทัวร์นาเมนต์ ไม่ใช่แค่สมาชิก DP World Tour เท่านั้นที่จำกัดจำนวนครั้งที่พวกเขาสามารถเลือกนักกอล์ฟแต่ละคนได้

เกม Fantasy ใหม่จะมอบแพลตฟอร์มอันมีค่าให้กับ Tour เพื่อยกระดับและปรับปรุงประสบการณ์ของแฟน ๆ ตลอดทั้งฤดูกาล ผู้เล่นจะแข่งขันเพื่อชิงรางวัลพิเศษในขณะที่แข่งขันในลีกของตนเองเพื่อประลองความรู้กับครอบครัวและเพื่อนฝูง

เทคโนโลยีการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Genius Sports จะช่วยผลักดันผู้เล่นใหม่เข้าสู่เกม Fantasy โดยผสมผสานการตลาดแบบเป็นโปรแกรมที่ตรงเป้าหมายเข้ากับโฆษณาแบบไดนามิกและปรับแต่งได้

เมื่อพูดถึงการเป็นหุ้นส่วนGuy Kinnings รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ European Tour groupกล่าวว่า “เกมแฟนตาซีก่อนหน้านี้ของ The Tour ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และเรามักจะมองหาวิธีใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อยกระดับประสบการณ์ของแฟนๆ Genius Sports เป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติสำหรับการเปิดตัว DP World Tour ฉบับใหม่ เนื่องจากชื่อเสียงที่มั่นคงของพวกเขาในการพัฒนาเกมแฟนตาซีสำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์กีฬารายใหญ่ที่สุดของโลกบางราย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันก่อนที่จะถึงสัปดาห์แห่งการเล่นกอล์ฟที่น่าตื่นเต้น”

จัดด์ โกลด์สตีน หัวหน้าฝ่ายขาย การมีส่วนร่วมของแฟนๆ ของ Genius Sportsกล่าวว่า “การทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราเพื่อสร้างเครื่องมือที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งดึงดูดและดื่มด่ำกับแฟนๆ เป็นสิ่งสำคัญในแนวกีฬาที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการรวมความเชี่ยวชาญของเราทั้งในเกมเล่นฟรีและการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้กลุ่มทัวร์ยุโรปมีโซลูชันเฉพาะเพื่อดึงดูดและดึงดูดแฟนกอล์ฟทั่วโลก”orldMatch จะนำเสนอในงานเอ็กซ์โปที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนถึง 14 เมษายน

ข่าวประชาสัมพันธ์- WorldMatchได้ประกาศว่าจะเข้าร่วมICE London 2022ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ วัน ที่12 เมษายนถึง 14 เมษายน บริษัทจะพบกับคู่ค้าและผู้เยี่ยมชมที่บูธ N3-350

WorldMatch นำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมระดับพรีเมียมแก่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด เทคโนโลยี นวัตกรรม และคุณภาพเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนบริษัทของเรา

ทีมงาน WorldMatch กล่าวว่า: “ผลงานเกมของเรามีมากมายและหลากหลาย และจะตอบสนองทุกคนที่แสวงหาความบันเทิงอย่างแท้จริง เราปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเป็นเลิศของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

“ มากกว่า 200 เกม 160 สล็อตแมชชีน พร้อม เอ็นจิ้นเกมมากกว่า 100 เกม 30 เกมบนโต๊ะ และ วิดีโอโป๊กเกอร์ทุกประเภทสำหรับทั้งเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ พร้อมตัวเลือกการกำหนดค่ามากมายในแง่ของความผันผวน คุณลักษณะของเกม ความถี่ในการชนะ และหลายๆแจ็คพอต -platform

“WorldMatch สร้างจากสาระ ไม่ใช่แค่ความตื่นเต้น การเปิดตัวใหม่ของเราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเกมของเรามีความหลากหลายเพียงใด เราเปิดตัวธีมใหม่และการผจญภัยใหม่ๆ อยู่เสมอ WorldMatch ยังเป็นระดับโลกอีกด้วย WorldMatch คือหุ้นส่วน ความไว้วางใจ และธุรกิจดำเนินการได้ผลิตภาพยนตร์สั้นสี่เรื่องที่เน้นความสำคัญของกฎการพนัน

ฝรั่งเศส.- ผู้ดำเนินการการพนันของฝรั่งเศสLa Française des Jeux (FDJ)ได้เปิดตัวแคมเปญการพนันใหม่ที่มีความรับผิดชอบซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอันตรายจากการพนัน แคมเปญนี้ประกอบด้วยภาพยนตร์ความยาว 30 วินาที 4 เรื่องที่เน้นความสำคัญของกฎการพนัน

พวกเขาเน้นการจำกัดอายุ 18 บวกของการพนันและเครื่องมือการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ของ FDJ รวมถึงความสามารถในการกำหนดขีดจำกัด เครื่องมือดังกล่าวรวมถึง Playscan ซึ่งแจ้งให้ผู้เล่นทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของการเล่นการพนัน รวมถึงผู้ดูแลการพนันออนไลน์เพื่อกำหนดขอบเขตทางการเงินและเวลาในการเล่นเกม

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีน้ำเสียงที่เบาสมอง เชื่อมโยงข้อความกับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎในกีฬา – พวกเขาแสดงให้เห็นคนเล่นปาลูกดอกด้วยหอก ชามด้วยลูกโบว์ลิ่ง หมากรุกที่ผู้เล่นทั้งสองเคลื่อนไหวพร้อมกัน และ เกมหวัดที่มีคำว่า “xytoplaf”

การเปิดตัวแคมเปญเกิดขึ้นหลังจากL’Autorité Nationale des Jeux (ANJ)ผู้ ควบคุมการพนันของฝรั่งเศส เตือนว่าผู้ประกอบการต้องทำมากกว่านี้เพื่อลด “ความเข้มข้น” ของการตลาด

หลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนกลยุทธ์การส่งเสริมการขายประจำปีครั้งที่สองของผู้ให้บริการแล้ว บริษัทได้อนุมัติแคมเปญทั้งหมดยกเว้นแคมเปญของผู้ให้บริการรายเดียว แต่กล่าวว่าได้เพิ่ม ” เงื่อนไขที่เรียกร้อง” สำหรับบางรายการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบในรายงานความคืบหน้ากลาง ปี

นอกจากนี้ยังกล่าวว่าจำเป็นต้องทำมากกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยง โฆษณาการพนัน ที่มากเกินไป ซึ่งเห็นในช่วงยูโร 2020 ปีที่แล้ว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแผนการของผู้ให้บริการที่จะเพิ่มการใช้จ่ายโฆษณา 7 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับการใช้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok, Snapchat, Twitch และ Instagram ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น

เมื่อเดือนที่แล้ว ANJ ใช้อำนาจของตนเป็นครั้งแรกเพื่อสั่งให้ผู้ประกอบการพนันถอนแคมเปญการตลาด มันบอกให้ Winamax หยุดแคมเปญที่ละเมิดกฎของฝรั่งเศสสำหรับโฆษณาการพนันปลัดกระทรวงกีฬา Valentina Vezzali ต้องการต่ออายุภาษีมูลค่าการซื้อขายชั่วคราวอย่างถาวรที่เริ่มใช้ในปี 2020

อิตาลี.- ย้อนกลับไปในปี 2020 อิตาลีแนะนำภาษีชั่วคราวร้อยละ 0.5 สำหรับมูลค่าการซื้อขายกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มการฟื้นตัวของกีฬาของประเทศหลังจากเกิด Covid-19 ตอนนี้ วาเลนตินา เวซซาลีปลัดกระทรวงกีฬาต้องการนำภาษี 1 เปอร์เซ็นต์ถาวรจากรายได้

เธอได้รับหูของกระทรวงการคลังของอิตาลีและจัดการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเสนอของเธอกับตัวแทนจากกระทรวงการคลังของอิตาลี หน่วยงาน ศุลกากรและการผูกขาด ADM ซึ่งควบคุมการพนัน กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายแรงงาน คณะกรรมาธิการการเงิน และรายได้ สำนักงาน.

สื่ออิตาลีรายงานว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในอีกสองสัปดาห์ โดยกระทรวงต่างๆ จะนำเสนอข้อเสนอส่วนบุคคลเกี่ยวกับภาษี มีรายงานว่าภาษี 1 เปอร์เซ็นต์จากรายได้จากการเดิมพันจะทำให้คลังมีภาษีการเดิมพันเพิ่มเติมอีก 160 ล้านยูโรนอกเหนือจาก 500 ล้านยูโรที่เก็บผ่านภาษีคงที่ 18 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขายปลีกและ 22 เปอร์เซ็นต์สำหรับออนไลน์

การเก็บภาษีการเดิมพันชั่วคราวร้อยละ 0.5 ได้รับการอนุมัติเป็นเวลา 18 เดือนย้อนหลังในปี 2020 ใน พระราชกฤษฎีกาฟื้นฟู Covid-19ของอิตาลีระดมทุนได้ 90 ล้านยูโร

ตัวเลขล่าสุดแสดงการเดิมพันกีฬาประจำปี เกมเสมือนจริง และมูลค่าการเดิมพันการแข่งม้าที่มีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านยูโรในอิตาลี อุตสาหกรรมอ้างว่าภาษีที่เสนอจะหมายถึงการลดลงของรายได้ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้เจ้ามือรับแทงที่ได้รับอนุญาตเสนอราคาที่ไม่ค่อยดี ผลักดันให้ผู้เล่นเข้าสู่ตลาดมืดมากขึ้น

เปิดเผยแผนการยกเครื่องตลาดการพนันในอิตาลี
ในเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ได้ร่าง แผนการปรับโครงสร้างองค์กรเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงการป้องกันตลาดในตลาดการเดิมพันของอิตาลี เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประกอบการยังคงรอคำตอบที่ชัดเจนจาก หน่วยงานศุลกากรและการ ผูกขาด(ADM) เกี่ยวกับ การหมดอายุของใบอนุญาต

กระทรวงเสนอ วัตถุประสงค์หลักสามประการ : “ลดปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุด ยุติกิจกรรมในตลาดมืด และเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ภาษีจากธุรกิจที่ได้รับอนุญาต”

แผนดังกล่าวกล่าวถึงการลด เงินเดิมพันและขีดจำกัดการชนะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินหรือแนวดิ่งที่จะใช้กับ นอกจากนี้ยังต้องการกำหนดการ ลงทะเบียนผู้เล่นกลาง ซึ่งแผนการกีดกันตนเองจากการพนันที่มีปัญหาทั้งหมดและผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องรวมเข้าด้วยกัน