Royal Online V2 เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Royal Online V2 รอยัลออนไลน์

Royal Online V2 เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Royal Online V2 รอยัลออนไลน์ สมัครน้ำเต้าปูปลา สมัครเล่นน้ำเต้าปูปลา สมัครน้ำเต้าปูปลาออนไลน์ สมัครเว็บน้ำเต้าปูปลา น้ำเต้าปูปลาออนไลน์

non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP วิเคราะห์แนวโน้ม

ประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกจากกันนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูล

ทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAPMotorsports Authentics และ 2009 Impairment Charges

ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทจาก Motorsports Authentics (MA) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทกับ International Speedway Corporation (ISC) ได้ลดลงอย่างมากภายใต้การบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย เมื่อเริ่มต้นในปี 2010 บริษัทไม่ได้บันทึกส่วนแบ่ง 50% ของ MA ในอนาคตอีกต่อไป ผลขาดทุ

นจากการดำเนินงาน หากมี เว้นแต่และจนกว่ามูลค่าตามบัญชีนี้จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมใน MA หรือจนถึงขอบเขตของกำไรจากการดำเนินงานของ

MA ในอนาคต หากมี ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่และปี 2552 ของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากผลขาดทุนที่เกิดจาก MA ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคาจำนวนมากที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสุทธิ ผลประกอบการของ MA ในปี 2010 และ 2009 ได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ

ที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง ลดการเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตและเพิ่มการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้ใบ

อนุญาต MA แบบไม่ผูกขาด NASCAR Teams Licensing Trust ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2010 และการดำเนินงานของ MA ในตอนนี้ประกอบด้วยการขายของที่ระลึกจากกิจกรรมริมสนามเป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้ NASCAR Trust

ผลประกอบการในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2552 ของบริษัทยังสะท้อนถึงการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับสัญญาส่งเสริมการขายบางรายการโครงการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล

ในช่วงปี 2010 เต็ม บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 732,000 หุ้น ในราคาประมาณ 11.3 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,377,000 หุ้น นับตั้งแต่เริ่มใช้โปรแกรมในเดือนเมษายน 2548 และจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีให้ซื้อ

คืนในอนาคตภายใต้โครงการตามที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันคือ 623,000

ในระหว่างปี 2010 เต็ม บริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเป็นเงินสดจำนวน 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 16.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศเงินสดปันผลประจำไตรมาสที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้

นสามัญ รวมมูลค่าประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยบันทึก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีแผนจะประเมินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นรายไตรมาสต่อไปในอนาคตแนวทางผลประกอบการปี 2554

บริษัทประมาณการรายได้รวมของปี 2554 ที่ 475-525 ล้านดอลลาร์ รายได้หลังหักภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 39-51 ล้านดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยอยู่ที่ 102-109 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 0.90-1.20 ดอลลาร์ คำแนะนำนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เ

กิดขึ้นไม่ประจำที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์หนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2554 ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง คำแนะนำด้านรายได้ที่หลากหลายสะท้อนถึงผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ตลอดจนจังหวะและจังหวะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ราคาเชื้อเพลิงที่สูง

หรือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2011 บริษัทได้แก้ไขและปรับปรุงวงเงินสินเชื่อใหม่ ออกหุ้นกู้อาวุโสใหม่ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2019 และกำลังไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดชำระก่อนกำหนดในปี 2013 บริษัทคาดว่าจะสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำจำนวนมากสำหรับเบี้ยป

ระกันภัยที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด ต้นทุนเงินกู้รอตัดบัญชีสุทธิที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย และการชำระหนี้และต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้เดิมความคิดเห็น

“ด้วยปี 2010 ที่ตามมาอย่างน่ายินดี SMI มั่นใจมากขึ้นว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นจริง ๆ และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ NASCAR ดำเนินการต่อวงการกีฬาของเราคือการปรับปรุงการแข่งขันแข่งรถในสนามอย่างไม่ต้องสงสัย และสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ และความสนใจของสื่อ” Marcus G. กล่าว Sm

ith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธาน Speedway Motorsports “ฤดูกาลแข่งขันกีฬาปี 2011 ของเราเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งด้วยเรตติ้งรายการโทรทัศน์สำหรับ NASCAR Sprint Cup Series ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว การสนับสนุนกิจกรรม NASCAR Sprint Cup และ Nationwide Se

ries ส่วนใหญ่ของเราสำหรับปี 2011 ขายไปแล้ว เช่นเดียวกับหลายรายการสำหรับฤดูกาลแข่งขันหลังจากปี 2011 ความสนใจของพันธมิตรทางการตลาดขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกำลังเพิ่มขึ้น

“SMI ยังคงใช้ความคิดริเริ่มเพื่อเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุน และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักอย่างเข้มข้น เราลดหนี้คงค้างลงอย่างมากในปี 2553 และรีไฟแนนซ์หนี้จำนวนมากในไตรมาสแรกของปี 2554 cerrochapelco.com ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยในอนาคตได้อย่างมากและปรับปรุงกระแสเงินสด

การปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของ Motorsports Authentics ในปี 2010 ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มเติม และอาจช่วยให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้อย่างยั่งยืน เรามองในแง่ดีว่าปัจจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมารวมกัน จะทำให้ SMI และธุรกิจของเรามีโอกาสอย่างมากสำหรับการเติบโตในระยะยาวเมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น”

“เรามีแฟน ๆ เกือบสี่ล้านคนอีกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งรถของ SMI ในปี 2010 ฐานแฟน ๆ ของ SMI ที่ภักดีอย่างดุเดือดนี้คือเหตุผลที่เราพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงในการแข่งรถให้แฟน ๆ และลูกค้าของเรา” O. Bruton Smith ประธานและหัวหน้ากล่าว เจ้าหน้า

ที่บริหารของ Speedway Motorsports “แฟนกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ทำให้เราลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำระดับเฟิร์สคลาสอย่าง Kentucky Speedway ของเรา ที่ซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน NASCAR Quaker State 400 Sprint Cup ใ

นคืนวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ. 2554 การขายตั๋วล่วงหน้าสำหรับสปีดเวย์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ รวมถึงแพ็คเกจของ PSL และตั๋วฤดูกาลนั้นเกินความคาดหมายและยืนยันความเชื่อของเราว่าตลาดระดับพรีเมียมนี้แสดงถึงโอกาสในการเติบโตระยะยาวอันยิ่งใหญ่สำหรับ SMI

“เรายังรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ Charlotte Motor Speedway ของเราจัดแสดงบอร์ดวิดีโอความละเอียดสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่การแข่งขัน NASCAR Sprint All-Star ในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2554 โดยความร่วมมือกับพานาโซนิค ความพยายามอันน่าตื่นเต้นนี้สามารถช่วยเปลี่ยนความบั

นเทิงในการแข่งรถ มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟนๆ ของเรามากมายซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้จากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ การลงทุนที่สำคัญเช่นนี้ Kentucky Speedway และอื่น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้วางตำแหน่ง SMI ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งรถที่ทันสมัยและดีที่สุดโดยรวมใ

นกีฬามอเตอร์สปอร์ต เราเชื่อว่านวัตกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในตลาดระดับพรีเมียมทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และมอบโอกาสในการส่งเสริมการขายระยะยาวให้กับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ลงโฆษณา รวมถึงศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อการเติบโตของรายได้ในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้น”

Speedway Motorsports เป็นนักการตลาดและผู้สนับสนุนความบันเทิงมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำในสหรัฐอเมริกา บริษัทผ่านบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของและดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำต่อไปนี้: Atlanta Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Charlotte Motor Speedway

, Infineon Raceway, Kentucky Speedway, Las Vegas Motor Speedway, New Hampshire Motor Speedway และ Texas Motor Speedway บริษัทให้บริการขายสินค้าของที่ระลึกผ่านบริษัทในเครือ SMI Properties; ผลิตและจัดจำหน่ายรถแข่งและชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ผ่านการดัดแปลงผ่านทางบริษัทในเครือ US Legend Cars International และผลิตและออกอากาศรายการมอเตอร์สปอร์ตที่รวบรวมไว้ไปยังสถานีวิทยุทั่วประเ

ทศผ่านบริษัทในเครือ Performance Racing Network นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของ Motorsports Authentics ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งโดย International Speedway Corporation เพื่อผลิต ทำการตลาด และขายสินค้ามอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับลิขสิทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.speedwaymotorsports.com _

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอนาคตและผลประกอบการทางการเงินของเรา มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อเหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพอากาศ

ความสำเร็จของ NASCAR และอื่น ๆ ในฐานะหน่วยงานอนุมัติ ความสำเร็จของการร่วมทุนขายสินค้า Motorsports Authentics โครงการทุน และการขยายตัว ความต้องการทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกการควบคุมของฝ่ายบริหาร ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยที่มีอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และต่อมาได้ยื่นรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอ

นที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากมุมมองและความคาดหวังของผู้บริหาร การรวมข้อมูลหรือถ้อยแถลงใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้อมูลหรือถ้อยแถลงดังกล่าวมีสาระสำคัญ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะเปิดเผยข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าหรือปรับปรุงต่อสาธารณะ และข้อมูลดังกล่าวที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจไม่น่าเชื่อถือหลังจากวันที่นี้

หมายเหตุ: Speedway Motorsports จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในวันนี้ เวลา 10:00 น. (ET) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป ในการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถโทร 888-735-0476 (สหรัฐอเมริกา แคนาดา / โทรฟรี) หรือ 706-758-1524 (ระหว่างประเทศ / โทร

ฟรี) หมายเลขอ้างอิงคือ 46849518 เว็บคาสต์ของการโทรสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.speedwaymotorsports.com ภายใต้ “ปฏิทินกิจกรรม” หากต้องการฟังการเล่นการโทร คุณสามารถกดหมายเลข 800-642-1687 หรือ 706-645-9291 เริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ET) ขอ

งวันที่9มีนาคม หมายเลขอ้างอิงคือ 46849518 Marcus G. Smith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธาน และ William R. Brooks รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเหรัญญิกจะเข้าร่วมการโทรTarkett กลับสู่การเติบโตและบันทึกผลลัพธ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
มูลค่าการซื้อขาย: 1.9 พันล้านยูโร

EBITDA ก่อนรายการพิเศษ: 222 ล้านยูโรผลลัพธ์สุทธิ: 111 ล้านยูโร10 มีนาคม 2554 07:20 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกปารีส–( BUSINESS WIRE )—Tarkett ผู้นำตลาดวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬา ประกาศในวันนี้ว่าจะกลับมามีผลกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2553

“กลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตอย่างมีกำไรได้รับการพิสูจน์โดยผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2553 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทจะยังคงขยายการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และใช้นโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย”

ทวีตนี้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งทำได้โดยการเติบโตแบบออร์แกนิก (6.5%) การเข้าซื้อกิจการ (2.0%) และแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี (3.9%)

EBITDA ก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 222 ล้านยูโร ผลกระทบที่ดีของการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มผลผลิตที่ดำเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ถูกยกเลิกไปบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบโดยทั่วไปตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สองของปี 2010 เพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นนี้ กลุ่มบริษัทได้ประกาศขึ้นราคาขายทั่วทั้ง ตลาดและกำลังขยายการดำเนินการตามแผนการเพิ่มผลผลิตภายในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์สุทธิเพิ่มขึ้น 62% เป็น 111 ล้านยูโร โดยได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการลดต้นทุนการปรับโครงสร้างและการควบคุมต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอย่างมาก

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่ายอดขายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและเพิ่มขึ้นเพียง 9 ล้านยูโรเท่านั้น ในปี 2009 ได้รับการปรับปรุงจนมีมูลค่าถึง 100 ล้านยูโรอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ลดลงและความคิดริเริ่มในการควบคุมสต็อก โดยรวมแล้ว กลุ่มบริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 168 ล้านยูโร หนี้สินสุทธิลดลงไปอีกเป็น 226 ล้านยูโร หรือเท่ากับ 1.0 เท่าของ EBITDA

ตัวเลขที่สำคัญEBITDA ก่อนรายการพิเศษ” กลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตอย่างมีกำไรได้รับการพิสูจน์โดยผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2010 ในปี 2011 Group จะยังคงขยายการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และใช้นโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย ” Michel Giannuzzi ซีอีโอของ Tarkett Group อธิบาย

การเติบโตที่ยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่การเติบโตแบบออร์แกนิกนั้นเติบโตได้ดีเป็นพิเศษในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันออก (รัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน เซอร์เบีย…) และในละตินอเมริกา ในภูมิภาคเหล่านี้ยอดขายของกลุ่มดีขึ้น 24% ที่ขอบเขตและอัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิม ยอดขายในตลาดเกิดใหม่คิดเป็น 34% ของมูลค่าการซื้อขาย

ในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเต็มที่ (สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ) Tarkett มีการเติบโต 2% ของวัสดุปูพื้น ที่ขอบเขตและอัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิม แม้ว่าตลาดจะรับรู้ว่าลดลงเล็กน้อยก็ตาม ในทางกลับกัน ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ธุรกิจพื้นผิวสนามกีฬา (สนามหญ้าเทียมและลู่กรีฑา) ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง โดยหดตัว 7% เมื่อเทียบกับปี 2552การได้มาซึ่งเป้าหมาย

ในระหว่างปี Tarkett ยังคงดำเนินกลยุทธ์การเติบโตภายนอกด้วยการซื้อกิจการของ Poligras (พื้นผิวสนามกีฬาในสเปน), MET (การผลิตเส้นใยสำหรับสนามหญ้าเทียม) และ Centiva (ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันด้านกระเบื้องไวนิลคุณภาพสูง)เกี่ยวกับทาร์เกตต์:

ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.9 พันล้านยูโรในปี 2553 Tarkett เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬาที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืน พนักงานประมาณ 8,800 คนและหน่วยการผลิต 30 หน่วยให้บริการลูกค้าของ Tarkett ในกว่า 100 ประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 Tarkett ถือหุ้นเท่ากัน (50/50) โดยตระกูล Deconinck และกองทุนการลงทุนในเครือ KKR Tarkett เป็นหนึ่งในพันธมิตรอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศส Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: www.tarkett.com

ข้อความภาษาต้นฉบับของประกาศนี้เป็นฉบับอย่างเป็นทางการและเชื่อถือได้ การแปลมีไว้เพื่อเป็นที่พักเท่านั้น และควรอ้างอิงข้ามกับข้อความภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวของข้อความที่มีจุดประสงค์ให้มีผลทางกฎหมายTarkett กลับมาเติบโตและเผยแพร่รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มูลค่าการซื้อขาย: 1.9 พันล้านยูโร

EBITDA ก่อนรายการพิเศษ: 222 ล้านยูโรรายได้สุทธิ: 111 ล้านยูโ10 มีนาคม 2554 07:20 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออปารีส–( BUSINESS WIRE )—Tarkett ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุปูพื้นและพื้นผิวกีฬา ประกาศในวันนี้ว่าปี 2010 ช่วยให้บริษัทกลับมามีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีกำไรของเราได้รับการยืนยันจากผลประกอบการทางการเงินที่ดีในปี 2553 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทจะยังคงเร่งการเติบโตในประเทศเกิดใหม่ และจะดำเนินตามนโยบายในการเข้าซื้อกิจการตามเป้าหมาย”

ทวีตนี้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปี 2552โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตตามธรรมชาติ (6.5%) การเข้าซื้อกิจการ (2.0%) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี (3.9%)

EBITDA ก่อนรายการ พิเศษเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 222 ล้านยูโร ผลดีของการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มผลผลิตที่ดำเนินการในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบทั่วไปที่สังเกตได้ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สองของปี 2010 เมื่อเผชิญกับการเพิ่มขึ้นนี้ กลุ่มบริษัทจึงประกาศขึ้นราคาขายในทุก ตลาดของบริษัท และกำลังยกระดับการปรับใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

“อีกครั้ง เรามีแฟน ๆ เกือบสี่ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งรถของ SMI ในปี 2010 ฐานแฟน ๆ ของ SMI ที่ภักดีอย่างดุเดือดนี้คือเหตุผลที่เราพยายามอย่างไม่ย่อท้อเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงในการแข่งรถให้แฟน ๆ และลูกค้าของเราไม่เป็นรองใคร”

ทวีตนี้ผลประกอบการปีงบประมาณ 2553 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการออกตราสารหนี้ในปี 2552 และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปี 2553
การปรับกำหนดการของการแข่งขัน NASCAR Sprint Cup และ Nationwide Series ของ Texas Motor Speedway เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในไตรมาสที่สองของปี 2010

ลดอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงในปี 2553 โดยไม่รวมค่าเผื่อการประเมินมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่สะท้อนในปี 2552การรับเข้าของบริษัทและงานอีเวนต์จำนวนมากและประเภทรายได้อื่นๆ ยังคงได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและองค์กรที่ลดลงเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ผู้บริหารเชื่อว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่เลื่อนและทำให้การแข่งขัน NASCAR Sprint Cup Series สั้นลงที่ Charlotte Motor Speedway ในไตรมาสที่สองของปี 2552 ส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมที่เทียบเคียงกันในปี 2553

ในปี 2010 และอีกครั้งในปี 2011 ผู้บริหารได้ลดราคาตั๋วหลายรายการ และเพิ่มการใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยส่งเสริมการสนับสนุนของแฟน ๆ และลดความอ่อนแอของอุปสงค์ในระยะสั้น เนื่องจากรายได้จำนวนมาก เช่น การรับสมัครและการจัดการด้านการตลาดขององค์กร ขายได้ดีก่อนกำหนดการจัดงาน ฝ่ายบริหารเชื่อว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่ผลลัพธ์ของ SMI จะสะท้อนถึงการเติบโตของยอดขายเมื่อสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นการเปรียบเทียบไตรมาสที่สี่:

รายรับรวมอยู่ที่ 82.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 เทียบกับ 90.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2552ผลลัพธ์ของผู้ลงทุนในตราสารทุนไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2010 และผลขาดทุนหลังหักภาษีของผู้ลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ 14.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2009

หลังจากค่าภาษีการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 4.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 14.6 ล้านดอลลาร์หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้หลังหักภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกอยู่ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 628,000 ดอลลาร์ หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้สุทธิอยู่ที่ 6.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 15.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552การเปรียบเทียบทั้งปี:

รายรับรวมอยู่ที่ 502.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 เทียบกับ 550.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2552ผลลัพธ์ของผู้ลงทุนในตราสารทุนไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2010 และผลขาดทุนหลังหักภาษีของผู้ลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ 76.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

หลังจากค่าภาษีการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 45.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 6.2 ล้านดอลลาร์หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

ผลขาดทุนทางภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกอยู่ที่ 782,000 ดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับ 4.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

รายได้สุทธิอยู่ที่ 44.5 ล้านดอลลาร์หรือ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2553 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 10.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552เหตุการณ์การแข่งรถในไตรมาสที่สี่ที่สำคัญของปี 2010

Charlotte Motor Speedway – งานแข่งรถ NASCAR Bank of America 500 Sprint Cup และ Dollar General 300 Nationwide Series
Texas Motor Speedway – การแข่งขัน NASCAR AAA Texas 500 Sprint Cup, O’Reilly Auto Parts Challenge Nationwide และ

WinStar World Casino 350K Camping World Truck Seriesเดอะสตริปที่ลาสเวกัสมอเตอร์สปีดเวย์ – NHRA Las Vegas Nationalsข้อมูลทางการเงินและการกระทบยอดที่ไม่ใช่แบบ GAAP

รายได้หรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง และกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ก่อนการขาดทุนของผู้ลงทุนในตราสารทุนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP (นอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) ซึ่งแสดงเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับรายได้หรือ

ขาดทุนจาก การดำเนินงานต่อเนื่องและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ตารางต่อไปนี้กระทบยอดมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านั้นกับข้อมูลที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่นำเสนอโดยใช้ GAAP ฝ่ายบริหารเชื่อว่าข้อมูลแบบ non-GAAP นั้นมีประโยชน์และมีความหมายต่อนักลงทุน

และช่วยในการทำความเข้าใจ ใช้ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่แยกจากการดำเนินงานที่ยกเลิกและผู้ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้

คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึง

ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การ

ดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะ

ห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรา

ยได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่

ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกต่างหากนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP นี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยหน่วยงานอื่น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นแทนรายได้สุทธิหรือขาดทุน กำไรหรือขาด

ทุนต่อหุ้นปรับลด หรือรายได้หรือขาดทุนและกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจาก การดำเนินงานต่อเนื่องกำหนดตาม GAAP วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากเชื่อว่าข้อมูลที่แยกจากกันนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ข้อมูลทางการเงินแบบ